Nỗi nhớ mùa đông tấn minh

     

Dường như ai đi ngang cửaGió mùa hướng đông bắc se lòngChút lá thu vàng đã rụngChiều ni cũng quăng quật ta đi.

Bạn đang xem: Nỗi nhớ mùa đông tấn minh

Nằm nghe xôn xao giờ đồng hồ đờiMà tưởng ai đó nói cườiBỗng ghi nhớ cánh buồm xưa ấyGiờ đó cũng bỏ ta đi.

<ĐK:>Làm sao về được mùa đôngDòng sông song bờ cat trắngLàm sao về được mùa đôngĐể nghe chuông chiều xa vắngThôi đành ru lòng bản thân vậyVờ như ngày đông đã về.

Làm sao về được mùa đôngDòng sông đôi bờ cát trắngLàm sao về được mùa đôngMùa thu cây ước đã gẫyThôi đành ru lòng mình vậyVờ như mùa đông đã về.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Vẽ Biểu Đồ Trên Word 2010, 2013, 2016, 2019 Nhanh


Dường như ai đi ngang cửaGió mùa hướng đông bắc se lòngChút lá thu rubi đã rụngChiều nay cũng vứt ta đi.

Nằm nghe xôn xao tiếng đờiMà ngỡ ai đó nói cườiBỗng ghi nhớ cánh buồm xưa ấyGiờ đó cũng bỏ ta đi.

<ĐK:>Làm sao về được mùa đôngDòng sông song bờ mèo trắngLàm sao về được mùa đôngĐể nghe chuông chiều xa vắngThôi đành ru lòng mình vậyVờ như ngày đông đã về.

Làm sao về được mùa đôngDòng sông đôi bờ cát trắngLàm sao về được mùa đôngMùa thu cây cầu đã gẫyThôi đành ru lòng bản thân vậyVờ như mùa đông đã về.


*chiếc Vòng ước Hôn

Tấn Minh

*
37.145


http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/Og7EuuEM6lVN0MAOLzeG61b03298c45fd.jpg

Mơ Về địa điểm Xa Lắm

Tấn Minh

*
35.315


http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/Og7EuuEM6lVN0MAOLzeG61b03298c45fd.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20170909/8yv5K5Z78YnQ8kJO8oYK5c35d1e51d8fc.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20190211/p1BrByzVROiRCG3yV8dJ5ed774d98e7c0.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20200417/v4kqeLtGOEnEPm8RxigO5ed75ee140799.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20230404/2D3Fx0IJ4f46Gr809sFv645b07e834675.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20121226/WdOvMQV0odGg43cgc6qz5f2fd6ee743cf.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20200622/mUIWtOLFbdosTxGzCfyT5ef06e08e4dc5.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20200427/Zh4G2GnODgbmcBs9uUo45ea687493abc3.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20170909/8yv5K5Z78YnQ8kJO8oYK5c35d1e51d8fc.jpg