Nỗi nhớ mùa đông tấn minh

     

Dường như ai đi ngang cửaGió mùa đông bắc se lòngChút lá thu vàng đã rụngChiều nay cũng bỏ ta đi.

Bạn đang xem: Nỗi nhớ mùa đông tấn minh

Nằm nghe xôn xao tiếng đờiMà ngỡ ai đó nói cườiBỗng nhớ cánh buồm xưa ấyGiờ đây cũng bỏ ta đi.

<ĐK:>Làm sao về được mùa đôngDòng sông đôi bờ cát trắngLàm sao về được mùa đôngĐể nghe chuông chiều xa vắngThôi đành ru lòng mình vậyVờ như mùa đông đã về.

Làm sao về được mùa đôngDòng sông đôi bờ cát trắngLàm sao về được mùa đôngMùa thu cây cầu đã gẫyThôi đành ru lòng mình vậyVờ như mùa đông đã về.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Vẽ Biểu Đồ Trên Word 2010, 2013, 2016, 2019 Nhanh


Dường như ai đi ngang cửaGió mùa đông bắc se lòngChút lá thu vàng đã rụngChiều nay cũng bỏ ta đi.

Nằm nghe xôn xao tiếng đờiMà ngỡ ai đó nói cườiBỗng nhớ cánh buồm xưa ấyGiờ đây cũng bỏ ta đi.

<ĐK:>Làm sao về được mùa đôngDòng sông đôi bờ cát trắngLàm sao về được mùa đôngĐể nghe chuông chiều xa vắngThôi đành ru lòng mình vậyVờ như mùa đông đã về.

Làm sao về được mùa đôngDòng sông đôi bờ cát trắngLàm sao về được mùa đôngMùa thu cây cầu đã gẫyThôi đành ru lòng mình vậyVờ như mùa đông đã về.


*Chiếc Vòng Cầu Hôn

Tấn Minh

*
37.145


http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/Og7EuuEM6lVN0MAOLzeG61b03298c45fd.jpg

Mơ Về Nơi Xa Lắm

Tấn Minh

*
35.315


http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/Og7EuuEM6lVN0MAOLzeG61b03298c45fd.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20170909/8yv5K5Z78YnQ8kJO8oYK5c35d1e51d8fc.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20190211/p1BrByzVROiRCG3yV8dJ5ed774d98e7c0.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20200417/v4kqeLtGOEnEPm8RxigO5ed75ee140799.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20230404/2D3Fx0IJ4f46Gr809sFv645b07e834675.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20121226/WdOvMQV0odGg43cgc6qz5f2fd6ee743cf.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20200622/mUIWtOLFbdosTxGzCfyT5ef06e08e4dc5.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20200427/Zh4G2GnODgbmcBs9uUo45ea687493abc3.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20170909/8yv5K5Z78YnQ8kJO8oYK5c35d1e51d8fc.jpg