Tính điểm trung bình tích lũy

     
Thời học tiểu học, THCS, THPT, hẳn là các bạn đã quen với cách tính điểm trung bình môn cuối học kỳ hay cuối năm nhưng khi lên đến đại học thì các bạn sẽ học theo tín chỉ và sẽ có cách tính điểm riêng. Vậy cách tính điểm theo tin chỉ đại học theo quy định mới như thế nào, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết sau đây.Bản kiểm điểm đảng viên là sinh viênMẫu phiếu quản lý sinh viênGiấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Hướng dẫn cách tính điểm học phần (môn học)

I. Tín chỉ là gì?

Là đại lượng xác định khối lượng kiến thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong 15 giờ tín chỉ. Theo đó tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo các hình thức dạy – học và được xác định như sau:Một giờ tín chỉ lên lớp bằng 01 tiết lên lớp và 02 tiết tự họcMột giờ tín chỉ thực hành bằng 02 tiết thực hành và 01 tiết tự họcMột giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 03 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra đánh giá.Giá tiền học phí trên mỗi tín chỉ sẽ tùy thuộc và mỗi trường đại học, có trường thấp và có trường lại cao các bạn nhé.

Bạn đang xem: Tính điểm trung bình tích lũy

II. Điểm tích lũy là gì?

Đơn giản thôi điểm tích lũy là điểm trung bình chung tất cả các môn học trong cả khóa học của mình. Thích gọi thế cho mới thôi chứ cũng tương tự như điểm trung bình cả năm của các bạn khi còn học sinh đấy.
- Hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học;- Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ.Sinh viên bỏ thi phải nhận điểm 0Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng được dự thi, đánh giá ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu.Cách tính và quy đổi điểm học phầnĐiểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ.- Loại đạt có phân mức, áp dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình học tập, bao gồm:A: từ 8,5 đến 10,0;B: từ 7,0 đến 8,4;C: từ 5,5 đến 6,9;D: từ 4,0 đến 5,4.- Với các môn không tính vào điểm trung bình, không phân mức, yêu cầu đạt P từ: 5,0 trở lên.- Loại không đạt F: dưới 4,0.- Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập:I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra;X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu;R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.

2. Cách tính và quy đổi điểm trung bình học kỳ, năm học

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ đại học, để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây:- A quy đổi thành 4;- B quy đổi thành 3;- C quy đổi thành 2;- D quy đổi thành 1;- F quy đổi thành 0.Những điểm chữ không thuộc một trong các trường hợp trên thì không được tính vào các điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy. Những học phần không nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo không được tính vào các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phần Mềm Giám Sát Máy Tính Trong Mạng Lan Tốt Nhất


Như vậy, đối với các trường áp dụng quy đổi điểm trung bình của học sinh theo thang điểm 4, sinh viên sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình học phần theo thang điểm 10, sau đó xếp loại học phần bằng điểm chữ và quy đổi tương ứng ra điểm thang 4 để tính điểm trung bình học kỳ, cả năm.Ngoài ra, khoản 2 Điều 10 cũng quy định, với các cơ sở đào tạo đang đào tạo theo niên chế và sử dụng thang điểm 10 thì tính các điểm trung bình dựa trên điểm học phần theo thang điểm 10, không quy đổi các điểm chữ về thang điểm.

3. Cách xếp loại học lực đại học

Tại khoản 5 Điều 10 Quy chế đào tạo đại học quy định, sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:Theo thang điểm 4:- Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;- Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;- Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;- Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;- Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;- Dưới 1,0: Kém.Theo thang điểm 10:- Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;- Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;- Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;- Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;- Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;- Dưới 4,0: Kém.

IV. Cách tính điểm tính điểm theo tín chỉ đại học

Ví dụ có bảng điểm sau:Môn họcSố tín chỉĐiểm hệ 4TínhMôn 1 - HK1343x4 =12Môn 2 - HK1434x3 =12Môn 3 - HK2121x2 =2Cộng8 TC26
Điểm trung bình tích lũy: 26/8 = 3.25Điểm trung bình tích lũy là: Các học kỳ tiếp theo tính tổng điểm NHÂN VỚI số tín chỉ từng môn đem CHIA CHO tổng số tín chỉ (tính lại từ học kỳ đâu không tính riêng từng học kỳ)- Các môn học không tín điểm trung bình là: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

V. Cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ

1. Cách tính điểm xếp loại học lực theo thang điểm 10

Theo hệ thống tín chỉ tại Việt Nam quy định cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ phụ thuộc vào điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần. Tất cả sẽ được chấm theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.
Phần điểm học phần là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá bộ phận của học phần đó nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần của các môn sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân và được thành điểm chữ từ A đến D như sau:Điểm A là từ (8.0 – 10) : GiỏiĐiểm B là từ (6.5 – 7.9) : KháĐiểm C là từ (5.0 – 6,4) : Trung bìnhĐiểm D là từ (3.5 – 4,9) : Yếu.Ở một số trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam còn xét thêm các mức điểm B+ C+ D+. Do đó việc xếp loại học lực đại học theo tín chỉ được đánh giá như sau:Điểm A là từ A (8.5- 10): GiỏiĐiểm A là từ B+ (8.0 – 8.4): Khá giỏiĐiểm A là từ B (7.0 – 7.9): KháĐiểm A là từ C+ (6.5 – 6.9): Trung bình kháĐiểm A là từ C (5.5 – 6,4): Trung bìnhĐiểm A là từ D+ (5.0 – 5.4): Trung bình yếuĐiểm A là từ D (4.0 – 4.9): YếuQuy điểm phần loại không đạt: F (dưới 4.0) Kém.Những sinh viên đạt điểm D ở các học phần nào thì sẽ được học cải thiện điểm của học phần đó. Nếu sinh viên có học phần bị điểm F thì phải đăng ký học lại từ đầu theo quy định của nhà trường. Đây là cách xếp loại học lực đại học theo tín chỉ theo thang điểm 10. Còn cách tính điểm xếp loại theo thang điểm 4 sẽ ra sao?

2. Cách tính điểm xếp loại học lực theo thang điểm 4

Để có thể tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy của mỗi sinh viên theo hệ thống tín chỉ. Thì tương ứng với mỗi mức điểm chữ của mỗi học phần sẽ được quy đổi qua điểm số như sau:A tương ứng với 4B+ tương ứng với 3.5B tương ứng với 3C+ tương ứng với 2.5Điểm C tương ứng với 2D+ tương ứng với 1.5D tương ứng với 1Điểm F tương ứng với 0Như vậy, hạng tốt nghiệp sẽ được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học của sinh viên ở trường như sau:Đối với loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00Loại giỏi: Số điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59Đối với loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.Tuy nhiên, phần thứ hạng xếp loại học lực đại học theo tín chỉ của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa trong diện loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức. Nếu ở trong các trường hợp dưới đây:
Có khối lượng của các học phần phải thi lại (Ở điểm F) vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình học của mỗi sinh viên. Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. Bởi vậy, để đạt được bằng loại xuất sắc và giỏi bạn cần phải lưu ý nhé!Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.
*
Mẫu phiếu cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên Phiếu cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ học mới nhất Giấy xác nhận vay vốn sinh viên Mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên vay vốn