Cách chấm điểm môn toán đại học

     
Dưới đây là Phiếu hướng dẫn chấm thi môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Bài thi của thí sinh sẽ được chấm theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GD&ĐT.

Bạn đang xem: Cách chấm điểm môn toán đại học

*
*
*
*
Công tác chấm thi sẽ được tổ chức qua hai vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt.Cụ thể như sau:Lần chấm thứ nhất: + Trưởng môn chấm thi tổ chức bốc thăm nguyên túi cho cán bộ chấm thi, giao riêng cho từng người.+ Trước khi chấm, cán bộ chấm thi kiểm tra từng bài đảm bảo đủ số tờ, số phách và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết. Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi. Trong trường hợp phát hiện bài làm không đủ số tờ, số phách; bài làm trên giấy nháp; bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi; bài làm có chữ viết của hai người, viết bằng hai thứ mực khác nhau trở lên, viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết vẽ những nội dung không liên quan nội dung thi; bài làm nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu, CBChT có trách nhiệm giao những bài thi này cho Trưởng môn chấm thi xử lý.+ Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao túi ấy cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi. Lần chấm thứ hai: + Thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi rút các phiếu chấm thi ra rồi giao túi bài thi cho Trưởng môn chấm thi để tổ chức bốc thăm cho người chấm lần thứ hai, đảm bảo không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất;+ Cán bộ chấm thi lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh và ghi vào phiếu chấm. Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài thi ngay cạnh ý được chấm; sau đó, ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định, ghi rõ họ tên và ký vào ô quy định ở tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh;+ Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao túi ấy và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi. Trong kỳ tuyển sinh năm 2016, thí sinh sẽ tiến hành thi vào các ngày 1, 2, 3, 4/7. Các cụm thi công bố kết quả điểm thi và các sở GD&ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT trước ngày 1-8 và dự kiến ngày 20-7 sẽ có kết quả thi THPT quốc gia.
*

Xem thêm: Xem Phim Điệp Viên Không Không Thấy Phần 2 : Tái Xuất, Xem Phim Điệp Viên Không Không Thấy 2

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022
*

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý Kinh tế năm 2022