Nhân viên thống kê sản xuất làm gì

     

Thống kê sản xuất là hoạt động thiết yếu, có vai trò cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp. Thống kê sản xuất sẽ cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ về tình hình diễn biến: SXKD, sử dụng vốn lao động, chi phí cùng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Từ những báo cáo thống kê, nhà quản lý sử dụng để phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển.

Bạn đang xem: Nhân viên thống kê sản xuất làm gì

Thống kê sản xuất là gì

Thống kê là xác định mức độ biến động, biểu hiện tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ hiện tượng.

Thống kê sản xuất là đưa ra một cách tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định, qua biểu hiện bằng số lượng. Thống kê sản xuất góp phần đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, công ty hay một tổ chức kinh doanh bất kỳ.

*

Công việc thống kê sản xuất cần làm

Trong doanh nghiệp sản xuất, từ các đơn hàng bán, các dự báo bán hàng, năng lực sản xuất của nhà máy, phòng Kế hoạch sẽ lên kế hoạch sản xuất. Tiếp đó, lập định mức sản phẩm để lên lệnh sản xuất, xuất kho NVL sản xuất tương ứng với lệnh sản xuất.

Thống kê sản xuất tiến hành sau quá trình sản xuất. Hoạt động nhằm đưa ra báo cáo về số liệu cụ thể cho việc theo dõi sản xuất, bao gồm: chất lượng sản phẩm (tỷ lệ lỗi, định mức tỷ lệ lỗi); năng lực sản xuất, hồ sơ sản xuất (sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất), bảng lương sản phẩm; theo dõi tiến độ sản xuất dựa trên: theo dõi đơn hàng, theo dõi kế hoạch; và hồ sơ chạy máy (giờ chạy máy, lượng sản phẩm được sản xuất, thống kê sản phẩm lỗi, hỏng…).

Sau khi sản xuất và kiểm định, đánh giá về chất lượng thành phẩm, sản phẩm được nhập kho, chuẩn bị giao hàng, xuất kho. Từ thống kê sản xuất, người thực hiện công việc tiến hành nhập các số liệu chi phí khác, tính toán giá thành sản phẩm.

Mô tả công việc thống kê sản xuất cụ thể như sau:

- Thống kê (hàng ngày) chi tiết số liệu đầu vào quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu, thứ phẩm tái chế, thành phẩm nhập kho…; kiểm tra định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt…

- Thực hiện báo cáo tổng kết các số liệu thống kê, sự cố bất thường tại nhà máy; theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất và giao hàng.

Xem thêm: Nhạc Chế Gấu Lé Đầu Tiên Gõ Po Tay Ninh 8, Nhạc Chế Gõ Bo Quận 9 Dj Đen

- Lập các báo cáo thống kê định kỳ theo quy định chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước và Công ty.

- Cung cấp và thu thập số liệu thống kê, lưu trữ số liệu thống kê tổng hợp; đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khi cần thiết.

- Phối hợp với các bộ phận thống kê của các phòng ban chức năng liên quan, các đơn vị trong DN để thực hiện thống kê theo quy định.

- Phân tích thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm…) theo yêu cầu quản lý điều hành.; viết kết luận giao ban sản xuất.

- ……

Khi sử dụng hệ thống phần mềm quản lý sản xuất – Tính giá thành letspro.edu.vn 7, công việc thống kê sản xuất diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn bởi các số liệu được cập nhật liên tục. Phần mềm cho phép thực hiện kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất theo từng lệnh. Ngoài ra, những cảnh báo về nhu cầu vật tư và việc tính chính xác giá thành sản phẩm (hay đơn hàng) cho phép nhà quản trị chủ động điều hành, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động SXKD.

Phần mềm quản lý sản xuất hỗ trợ tác nghiệp giữa các phòng ban, bộ phận: Bộ phận Kế hoạch sản xuất – thống kê – kho, bộ phận Kế toán, Mua sắm, Kinh doanh, Ban Lãnh đạo.

Thống kế sản xuất (quản trị sản xuất, tính giá thành) là một trong nhiều bài toán phức tạp đã được giải quyết bởi giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp letspro.edu.vn 7 ERP-VN. Giải pháp giúp việc thống kê sản xuất dễ dàng hơn, phát huy hết vai trò của chức năng này đối với hệ thống, làm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả làm việc.