Star

     
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

May 20 cái áo như nhau hết 30m vải. Hỏi có 600m vải cùng loại thì may được bao nhiêu cái áo như thế?


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

600m hơn 3m số lần là : 600 : 3 = 200 ( lần )

Có 600m vải thì may được số cái áo là : 20 x 200 = 4000 ( cái )

Đ/S : 4000 cái áo .

Bạn đang xem: Star


20 cái áo như nhau hết 30 m vải hỏi có 600 mét vải cùng loại thì máy được bao nhiêu cái áo như thế (đố các bạnđó) ^_^


câu 1: May 20 cái áo như nhau hết 30m vải . Hỏi có 600m vải cùng loại thì may được bao nhiêu cái áo như thế?câu 2 :Tìm số bé nhất có dạnga98bchia cho 5 và 9 đều dư 3.câu 3: Tìm số abcde biết abcde x 9 = edcba.câu 4 :Mẹ sinh con năm 32 tuổi.Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con?câu 5 :Tìm số có bốn chữ số khác nhau có dạnga35bbiết số đó chia hết cho...

câu 1: May 20 cái áo như nhau hết 30m vải . Hỏi có 600m vải cùng loại thì may được bao nhiêu cái áo như thế?

câu 2 :Tìm số bé nhất có dạnga98bchia cho 5 và 9 đều dư 3.

câu 3: Tìm số abcde biết abcde x 9 = edcba.

câu 4 :Mẹ sinh con năm 32 tuổi.Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con?

câu 5 :Tìm số có bốn chữ số khác nhau có dạnga35bbiết số đó chia hết cho 45.

Xem thêm: Đắc Kỷ Trụ Vương 2009 - Xem Phim Đắc Kỷ Trụ Vương


May 10 cái áo hết 17m vải. Hỏi may 9 cái áo như thế hết bao nhiêu mét vải?Bài giảiMay mỗi cái áo hết số mét vải là: :=(m)May9 cái áo như thế hết sốmét vải là: ××9 =(m) Đáp...

May 10 cái áo hết 17m vải. Hỏi may 9 cái áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Bài giải

May mỗi cái áo hết số mét vải là:

:=(m)

May9 cái áo như thế hết sốmét vải là:

××9 =(m)

Đáp số:m.


` `\text {Ans}`

`\downarrow`

May mỗi cái áo hết số mét vải là:

`17 \div 10 = 1,7` (m)

May9 cái áo như thế hết sốmét vải là:

`1,7 \times9 = 15,3` (m)

Đáp số: `15,3`m.


May một cái áo hết 1,55m vải. May một cái quần hết 2,05m vải . Hỏi có 202m vải may được bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải

May 1 bộ quần áo hết số vải là :

1,55+2,05=3,6(m)

Vậy may được số bộ là :

202÷3,6=56(bộ) dư 0,4(m vải)

ĐĐáp số :56bộ và 0,4mvải


May một cái áo hết 1,55m vải. May một cái quần hết 2,05m vải . Hỏi có 202m vải may được bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải ?


cong tong ao va quan : 1,55 +2,05 =3,6

ta co 202/3,6=56,(1)

vay may dc 56 bo quan ao va thua 0,(1) m vai


Cần số m vải để may 1 bộ quần áo là :

1,55 + 2,05 = 3,6 ( m )

Ta có :

202 : 3.6 = 56 ( dư 0,4 m )

Vậy 202 m vải có thể may được 56 bộ quần áo và còn thừa 0v4 m vải.

k cho mìn nhoa các bn,mk âm nhìu lém !


May một cái áo hết 1,55m vải , may một cái quần hết 2,05m vải . Hỏi có 202m vải may được bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy m vải ?


1 bộ quần áo may hết số vải là :

1,55 + 2,05 = 3,6 ( m )

202 m vải may được số bộ quần áo là :

201 : 3,6 = 56 ( bộ quần áo ) và thừa 18,4 m vải

Đáp số : 56 bộ quần áo và thừa 18,4 m vải


may 1 cái áo hết 1,55m vải,may 1 cái quần hết 2,05m vải.Hỏi có 205m vải thìmay được bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa bao nhiêu m vải?


Như vậy may 1 bộ quần áo hết:2,05+1,55=3,6 ( m vải)

Có 205m vải thì may được:

205:3,6=56 bộ quần áo ( dư 3,4 m vải)


Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên