Đăng ký tạm trú tạm vắng ở đâu

     

Công dân thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định bắt đầu tại phép tắc Cư trú 2020 theo đưa ra quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 như sau:


*
Mục lục bài bác viết

Điều kiện đk tạm trú

Điều 27 phép tắc Cư trú 2020 quy định điều kiện đăng cam kết tạm trú như sau:

- Công dân đến sống tại chỗ ở đúng theo pháp quanh đó phạm vi đơn vị hành bao gồm cấp xã khu vực đã đk thường trú nhằm lao động, học hành hoặc vì mục tiêu khác tự 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng cam kết tạm trú.

Bạn đang xem: Đăng ký tạm trú tạm vắng ở đâu

- Thời hạn tạm bợ trú buổi tối đa là 02 năm và hoàn toàn có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.

- Công dân ko được đăng ký tạm trú bắt đầu tại vị trí ở dụng cụ tại Điều 23 hiện tượng Cư trú 2020.

*

Điều kiện, hồ nước sơ, thủ tục đăng ký kết tạm trú (ảnh minh họa)

Thành phần hồ sơ đk tạm trú

* hồ nước sơ đk tạm trú gồm:

- Tờ khai biến hóa thông tin cư trú (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA); đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, chị em hoặc bạn giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến gật đầu đồng ý bằng văn bản;

*
Mẫu CT01

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở đúng theo pháp.

* Đăng ký tạm trú trên nơi đơn vị chức năng đóng quân vào Công an nhân dân, hồ sơ gồm:

- Tờ khai biến đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA);

- Giấy ra mắt của Thủ trưởng 1-1 vị thống trị trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị chức năng có khu vực ở được cán bộ đồng chí (ký tên, đóng dấu).

* Đăng ký tạm trú theo danh sách, làm hồ sơ gồm:

- Tờ khai chuyển đổi thông tin trú ngụ (của từng người) (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA);

- Văn phiên bản đề nghị đk tạm trú trong những số đó ghi rõ tin tức về nơi ở hợp pháp kèm danh sách người tạm thời trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn trợ thì trú.

Thủ tục đăng ký tạm trú

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ (1 bộ)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an cung cấp xã nơi đăng ký thường trú, có thể nộp theo 2 cách:

- Nộp làm hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp cho xã.

Xem thêm: Bật Chế Độ Ẩn Danh (Incognito Mode) Là Gì? Để Làm Gì? Có An Toàn Không?

- Nộp làm hồ sơ trực tuyến qua những cổng hỗ trợ dịch vụ công trực đường như: Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ thương mại công cỗ Công an, Cổng dịch vụ thương mại công làm chủ cư trú.

Bước 3: Bổ sung hồ sơ nếu có hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền với nhận Phiếu đón nhận hồ sơ và hẹn trả tác dụng khi hồ sơ đang hợp lệ.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký cư trú căn cứ theo quy định của từng địa phương.

Bước 5: địa thế căn cứ theo ngày hứa hẹn trên Phiếu mừng đón hồ sơ và hẹn trả công dụng để dìm thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng cam kết cư trú (nếu có).

Thời hạn giải quyết và xử lý thủ tục: thời hạn 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ không hề thiếu và đúng theo lệ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp hồ sơ vừa đủ hợp lệ cơ quan đk cư trú có trọng trách thẩm định, update thông tin về khu vực tạm trú mới, thời hạn trợ thì trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về trú ngụ và:

- Thông báo cho người đăng ký về vấn đề đã update thông tin đk tạm trú (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA); (Trước đây sau thời điểm đăng ký kết tạm trú thành công, công dân sẽ tiến hành cấp sổ trợ thời trú)

- ngôi trường hợp lắc đầu đăng ký thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA).