Chỉnh tỷ lệ trong cad

     

Lệnh Scale trong CAD được sử dụng để thay đổi kích thước (tăng/giảm kích thước) đối tượng trong bản vẽ, nói cách khác lệnh Scale trong phần mềm AutoCAD là để thay đổi tỷ lệ bạn vẽ. Trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng đưa ra càng nhiều kịch bản càng tốt khi thực hiện lệnh scale và giải thích chúng với các ví dụ liên quan.


Lệnh Scale trong CAD cơ bản

Sử dụng lệnh scale trong CAD, bạn có thể thay đổi kích thước của một đối tượng trong AutoCAD. Để giải thích lệnh Scale, tôi sẽ sử dụng block cửa sổ đơn giản (như hình bên dưới) có kích thước 10 đơn vị dọc theo trục X và 15 đơn vị dọc theo trục Y.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là tất cả những gì cần biết về việc sử dụng lệnh Scale trong CAD với các công cụ và tính năng khác nhau. Tôi hy vọng bạn sẽ thấy bài viết này hữu ích.