Bài tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao

     

Tiếp nối bài viết về 11 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao trong phần 1, trong phần 2 này letspro.edu.vn xin gửi đến các bạn letspro.edu.vnpies 6 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao còn lại phù hợp với band điểm 6.0 – 7.0. Tham khảo bài viết bên dưới để dễ dàng chinh phục band điểm tiếng Anh nói chung và band điểm IELTS nói riêng như kỳ vọng nhé!


*

11 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao phù hợp với band 6.0 – 7.0 (Phần 2)


Mục lục

VI. Một số cấu trúc điều kiện khácVII. letspro.edu.vnositions in relative clause – Mệnh đề quan hệVIII. Parallelism (cấu trúc song song)X. Noun clause (mệnh đề danh từ)XI. Complex sentences (câu phức)

VI. Một số cấu trúc điều kiện khác

Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao còn bao gồm một số cấu trúc điều kiện khác, hãy tham khảo nội dung bên dưới:

1. Cấu trúc “phủ định”: Unless

Unless = If …. not. Unless có thể thay cho If…not ở mọi loại câu điều kiện 1, 2 hay 3. 

Lưu ý: Sau Unless luôn là mệnh đề khẳng định

2. Cấu trúc “mong ước”: Wish/ If only

Mệnh đề đằng sau “S + wish” hoặc “If only” sẽ được chia động từ tương tự như mệnh đề “if” của câu điều kiện. Cụ thể như bảng cấu trúc sau:

S + wish S + V hiện tại đơn Thể hiện ước muốn ở hiện tại/ tương lai

If only S + V quá khứ đơn Thể hiện ước muốn trái hiện tại

S + V quá khứ hoàn thành Thể hiện ước muốn trái quá khứ

Tham khảo thêm bài viết:

3. Cấu trúc “miễn là”: As long as/ so long as/ providing/ provided

As long as/ so long as/ providing / provided + S1 + V1, S2 + V2

(Trong đó S1 + V1 được chia tương ứng với mệnh đề điều kiện “If”. Còn S2 + V2 là mệnh đề chính)

VII. letspro.edu.vnositions in relative clause – Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ từ trước đến nay đã quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không nào, hãy cùng chúng mình cùng tìm hiểu về chủ đề ngữ pháp tiếng Anh nâng cao này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh nâng cao

1. Giới từ trong mệnh đề quan hệ

Trong văn viết hoặc văn phong trang trọng, giới từ có thể đặt trước đại đề quan hệ. 

Lưu ý 1: Chỉ áp dụng với đại từ quan hệ “whom” và “which”, tuyệt đối KHÔNG DÙNG “who”/ “that” Lưu ý 2: Chỉ áp dụng với các giới từ không làm thay đổi nghĩa gốc của động từ trong mệnh đề quan hệLưu ý 3: Các cụm từ chỉ số lượng “some of, both of, all of, most of, …” thường được dùng trước “whom, which” để nối 2 mệnh đề.

2. Cụm danh từ trong mệnh đề quan hệ

Cụm danh từ = Mạo từ + Tính từ + Danh từ Đóng vai trò bổ nghĩa cho danh từ chính → nội dung được chi tiết hơn và show thêm vốn từ khi Viết/ Nói. Các cách sử dụng Cụm danh từ trong mệnh đề quan hệ:Cách 1: Thêm cụm danh từ trong mệnh đề quan hệ không xác định.Cách 2: Sử dụng “namely”/ “that is” để bổ nghĩa cho cụm danh từ
*

Mindmap – Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Mệnh đề quan hệ


*

Mindmap – Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Mệnh đề quan hệ


VIII. Parallelism (cấu trúc song song)

Cấu trúc song song là một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao bạn dễ dàng áp dụng trong bài thi IELTS Writing để chiếm trọn được band điểm cao.

1. Định nghĩa cấu trúc song song

Trong Writing, nguyên tắc khi sử dụng cấu trúc song song là các nội dung phải giống nhau về cấu trúc ngữ pháp và có chức năng tương đương.

2. Những quy luật sử dụng cấu trúc song song

Sử dụng với liên từ kết hợp: And, Or, ButSử dụng với liên từ tương quan (Correlative Conjunctions): both… and…, either… or…., neither… nor…, not only… but also… Cấu trúc so sánh: as … as, comparative
Correlative ConjunctionsExample Sentence
both … andI ate both the chicken and the fish. → the + noun
either … orStudents often drop out of university because they are either stressed or burned-out. → adjectives 
neither … norMultinational companies neither generate jobs nor pay a fair wage, so they have definitely not improved people’s quality of life. → verb (present simple) + noun
not only … but alsoThe government should introduce a carbon tax not only to reduce the current consumption of fossil fuels but also to encourage future industries to move to alternative sources of energy. → to verb + noun

*

Mindmap – Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Cấu trúc song hành


*

Mindmap – Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Cấu trúc song hành


3. Những lưu ý khác khi dùng cấu trúc song song

Lưu ý 1: Chú ý tránh tư duy kiểu “word-by-word” Lưu ý 2: Chú ý sử dụng đúng mạo từ, giới từ trong cấu trúc song song.

IX. Subject Verb Agreement (sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ)

Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao thứ 9 mà các bạn nên tìm hiểu đó là Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ:

There + to be + N1, N2, … → chia theo N1 (N gần nhất)either S1 or S2, neither S1 nor S2 → chia theo S2 (S gần nhất)S­­­1 + as well as/ with/ together with/ … + S2 → chia theo S1Đại từ bất định (Everyone/ Nobody/ …) → chia động từ số ítA number of + Danh từ số nhiều + V chia số nhiềuThe number of + Danh từ số nhiều + V chia số ítTHE + ADJECTIVE + V chia số nhiều

X. Noun clause (mệnh đề danh từ)

Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao thứ 10 bạn nên tham khảo đó là mệnh đề danh từ:

1. Định nghĩa Noun Clause

Mệnh đề danh từ = Mệnh đề + danh từ. 

Trong đó mệnh đề = S + V, đi kèm với chức năng y như 1 danh từ (chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, v.v trong câu)

2. Các loại Noun Clause & cách sử dụng

That clause: Mệnh đề bắt đầu với từ “That” Vị trí 1: Sau động từ của mệnh đề độc lập, đóng vai trò như 1 tân ngữ

Vị trí 2: Sau tính từ miêu tả cảm xúc như happy, glad, proud, pleased, upset, sorry, surprised, sure, …

Vị trí 3: Sau danh từ thể hiện quan điểm, ý kiến như: idea, theory, thought, claim, statement, belief, opinion,…

Vị trí 4: Đứng đầu câu, đóng vai trò như một chủ ngữ 

Có thể thêm chủ ngữ “It” hoặc “The fact/ idea” để phù hợp với văn viết hơn. 

If/ Whether clause: Mệnh đề bắt đầu với từ “Whether/ If”Luôn nằm ở SAU mệnh đề độc lập

Có thể thêm “or not” ở sau if/ whether hoặc ở cuối câu.

Question clause: Mệnh đề bắt đầu với từ để hỏi như “Who, what, where, when, how”Vị trí 1: Đứng sau động từ chính của mệnh đề độc lập 

Vị trí 2: Đứng đầu câu làm chủ ngữ

XI. Complex sentences (câu phức)

Cuối cùng chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao mà letspro.edu.vn muốn giới thiệu với các bạn band điểm cao đó là chủ điểm câu phức.

1. Khái niệm Adverb clauses

Có chức năng ngữ pháp của một trạng ngữ để bổ nghĩa cho một mệnh đề khác Luôn là mệnh đề phụ (những mệnh đề không diễn tả được một ý trọn vẹn và không thể đứng độc lập)

2. Dạng thức Adverb clauses

Bắt đầu bởi các liên từ phụ thuộc như: although, while, as though, so that,… Khi mở đầu câu, dấu phẩy được dùng để ngăn cách 2 mệnh đề chính phụ.Đảm bảo chia đúng thời động từ ở Quá khứ – Hiện tại – Tương lai.

3. Phân loại Adverb clauses

Loại 1: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Liên từVí dụ
Once (Một khi)Once you understand this problem, you will find no difficulty.

(Một khi bạn hiểu được vấn đề này, bạn sẽ không thấy nó khó nữa.)

As soon as/ Just as (Ngay sau khi)As soon as/ Just as I finish the homework, I will go to sleep.

(Ngay sau khi làm xong bài tập, tôi sẽ đi ngủ.)

While/ As (Khi/Trong khi)Someone called me as/ while I was taking bath.

(Ai đó đã gọi tôi khi tôi đang tắm.)

Till/Until (Cho tới khi)I will stay here till/until he comes back.

Xem thêm: App Xóa Quần Áo, Ứng Dụng Xóa Quần Áo Trên Ảnh Hot Nhất, App Xóa Quần Áo

(Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi anh ấy quay lại.)

Whenever (Bất cứ khi nào)Whenever you are free, we will practice speaking English.

(Bất cứ khi nào bạn rảnh, chúng ta sẽ thực hành nói Tiếng Anh.)

No sooner …. than ….

Hardly/Scarcely … when ….

(Vừa mới …thì đã…)

→ 2 cấu trúc này có cùng nghĩa, thường đứng đầu câu và sẽ phải đảo ngữ ở mệnh đề đầu tiên 

No sooner had he gone out than he came back.

(Anh ta vừa mới ra ngoài thì đã về rồi)

Hardly/Scarcely had she had a shower when the phone rang.

(Cô ấy vừa mới đi tắm thì điện thoại reo)

Loại 2: Mệnh đề trạng ngữ chỉ khoảng cách, tần suất và cách thức

Liên từVí dụ
Mệnh đề chỉ khoảng cách:

As far as

She runs on the beach as far as she can.
Mệnh đề chỉ tần suất:

As often as

He visits his family as often as he can. 
Mệnh đề chỉ cách thức:

As: như làAs if/As though: như thể làLưu ý: chia thời động từ như với mệnh đề điều kiện “If” đã học. 
He loves flowers as women love them. (Anh ấy thích hoa cũng như phụ nữ thích hoa vậy.)– Điều kiện có thật: As if/As though + S + V (hiện tại) 

→ It looks as if/as though it is going to rain. (Trông như thể là trời sắp mưa.)

– Điều kiện không có thật ở hiện tại: As if/As though + S + Were/V (quá khứ đơn)

→ He dresses as if/as though it were in winter even in the summer.

(Anh ta mặc cứ như là mùa đông dù đang là mùa hè.)

– Điều kiện không có thật ở quá khứ: As if/As though + S + V (quá khứ hoàn thành)

→ He looked as if/as though he had collected the money.

(Anh ta nhìn cứ như thể là anh ta bắt được tiền.)

Loại 3: Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân 

Liên từVí dụ
Since/As/ For (Vì)Since/As/ For he is tired, he stays at home. 

(Vì anh ấy mệt, anh ấy ở nhà.)

Now that/ In that/Seeing that (Vì rằng)Now that I am in a foreign country, I visit my home once a year.

(Vì rằng giờ tôi đang ở nước ngoài, tôi thăm nhà chỉ một lần một năm.)

On account of the fact that/ Due to the fact that (Vì sự thật là/ vì thực tế là)On account of the fact that his leg is broken, he cannot play football.

(Vì thực tế là chân anh ta bị gãy, anh ấy không thể chơi đá bóng.)

Loại 4: Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Liên từVí dụ
Therefore

Consequently

As a result/

As a consequence

With the result that 

(Cho nên)

I got up late, with the result that I missed my bus. (Tôi dậy muộn vì vậy tôi bị lỡ xe buýt.)

– Lưu ý: Với các trạng từ chỉ kết quả → dùng giữa dấu chấm phẩy (;) và dấu phẩy (,) hoặc đứng đầu câu rồi dùng dấy phẩy (,).

→ She is not a good student; therefore, she cannot get good mark s. (Cô ấy không phải học si nh giỏi vì vậy có ấy không có nhiều điểm tốt.) –

So + Adj/Adv + that

Such + (a/an) + Adj + N + that

(Quá ….đến nỗi mà…)

He is so intelligent that he can do all the difficult exercises. (Anh ấy giỏi tới mức mà anh ấy có thể làm được tất cả những bài tập khó.)
Loại 5: Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

So that/ in order that: để màIn case/ for fear that: trong trường hợp/ phòng khi

Loại 6: Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản: While/ Whereas: trong khi

Hy vọng rằng thông qua 11 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao bạn đã tự tin để chinh phục 4 kỹ năng trong bài thi IELTS. Nếu bạn còn thắc mắc gì về những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh trong 2 bài viết này thì hãy để lại comment bên dưới để letspro.edu.vn giải đáp chi tiết nhất nhé. Chúc bạn ôn luyện thi thật hiệu quả và đạt được band điểm thật cao!