Tần số góc của con lắc đơn

     

Định nghĩa : Tần số góc của nhỏ lắc đơn là độ quét góc cấp tốc hay đủng đỉnh trong một khoảng chừng thời gian.

Bạn đang xem: Tần số góc của con lắc đơn

Kí hiệu:ω

Đơn vị:rad/s


ĐẠI CƯƠNG VỀ nhỏ LẮC ĐƠN

Trong bài giảng ngày hôm nay, bọn họ sẽ cùng nhau mày mò về đều khái niệm cơ phiên bản nhất của con lắc đơn. Chu kì của nhỏ lắc đơn, tần số của bé lắc đơn, tần số góc của nhỏ lắc đơn. Li độ góc, li độ dài.


PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG con LẮC ĐƠN

Trong video clip này họ sẽ cùng nhau mày mò về vấn đề viết phương trình giao động của nhỏ lắc đơn. Cũng giống như so sánh mối quan hệ giữa nhỏ lắc lò xo và bé lắc đơn.


NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG CỦA nhỏ LẮC ĐƠN

Trong bài xích giảng này, họ sẽ thuộc nhau tìm hiểu kiến thức về năng lượng của nhỏ lắc đơn trong xê dịch điều hòa kèm phía dẫn chi tiết bài tập.


LỰC CĂNG DÂY CỦA con LẮC ĐƠN

Trong bài giảng này bọn họ sẽ thuộc nhau mày mò về lực căng dây trong bé lắc đơn. Đồng thời cũng biến thành tìm xem khi nào lực căng dây đạt giá chỉ trị cực to hoặc cực tiểu.


Hoặc chia sẻ link trực tiếp:

http://letspro.edu.vn/bien-so-tan-so-goc-cua-con-lac-don-vat-ly-12-256

Công thức:

v=2glcosα-cosα0 hayv=ωs02-s2

+ vmax=2gl1-cosα0 trên VTCB

+ vmin=0 trên 2 biên

Với góc bé dại :v=glα20-α2

Hoặcv=-s0ωcosωt+φ

Chú thích:

v: gia tốc của nhỏ lắcm/s.

g: Gia tốc trọng trườngm/s2.

l: Chiều dài dâym.

α :Li độ gócrad

α0 :Biên độ gócrad

Chứng minh công thức:

Theo định giải pháp bảo toàn năng lượng ta có:

Wđ=W-Wt

Lại cóW=Wtmax=m.g.hmax=mgl(1-cosαo)    (2)Wt=m.g.h=mgl.(1-cosα)                         (3)

Xem hình vẽ sau đây để minh chứng công thức số (2) và (3)

*

Bằng quan hệ trong tam giác vuông ta gồm hmax=l(1-cosαo)h=l(1-cosα)

Từ trên đây suy ra được: Wd=W-Wt

⇔12mv2=mgl(cosα-cosαo)⇔v2=2gl(cosα-cosαo)⇔v=2gl(cosα-cosαo)


Công thức tính tốc độ của con lắc solo - trang bị lý 12

a=-ω2s;an=v2l


Gia tốc tiếp tuyếna m/s2: tốc độ tiếp tuyến có phương tiếp đường với quỹ đạo xê dịch con lắc đơn

+ công thức :a=-ω2s

a cực to tại VTCB , cực tiểu trên biên

Gia tốc pháp tuyến đường anm/s2:gia tốc tiếp tuyến có phương vuông tiếp tuyến đường với quỹ đạo dao động con nhấp lên xuống đơn

+ Công thức :an=v2l

Gia tốc toàn phần atp m/s2: Tổng phù hợp vecto vận tốc tiếp tuyến và tốc độ pháp tuyến.

atp→=a→+an→⇒atp=a2+a2n


Hệ thức vuông trộn cho nhỏ lắc đối chọi - thứ lý 12

ss02+vωs02=1aω2s02+vωs02=1


s0=vmaxω=s2+vω2=amaxω2

vmax=amaxω=v2+aω2


Động năng của con lắc đối kháng - vật lý 12

Wđ=12mv2=12mωs02sin2ωt+φ=12mω2s02-s2=mglcosα-cosα0


Định nghĩa : năng lượng mà bé lắc đã đạt được dưới dạng đưa động.Động năng trở nên thiên ổn định theo t với chu kì T2

Công thức :

Wđ=12mv2=12mωs02sin2ωt+φ=12mω2s02-s2=mglcosα-cosα0

Chú ý : Động năng cực đại ở VTCB, cực tiểu ở biên.

Chú thích:

Wđ: Động năng của bé lắc solo J.

m: cân nặng của vậtkg.

v: gia tốc của vậtm/s.

s0 : Biên độ lâu năm của giao động con lắcm

k: Độ cứng của lò xoN/m.

s: Li độ dài của xê dịch con nhấp lên xuống m ; cm

φ:Pha ban đầurad


Thế năng của nhỏ lắc solo - vật lý 12.

Wt=12mgh=12mωs02cos2ωt+φ=12mω2s2=mgl1-cosα


Định nghĩa : năng lượng mà con lắc dành được do được để trong trọng trường.Thế năng đổi thay thiên cân bằng theo t với chu kì T2

Công thức :

Wt=12mgh=12mω2s02cos2ωt+φ=12mω2s2=mgl1-cosα≈12mglα2

Chú ý : nuốm năng cực lớn ở biên, cực tiểu ở VTCB.

Chú thích:

Wt: cụ năng của con lắc 1-1 J.

m: khối lượng của vậtkg.

v: gia tốc của vậtm/s.

s0 : Biên độ nhiều năm của xê dịch con lắcm

k: Độ cứng của lò xoN/m.

s: Li độ nhiều năm của xấp xỉ con nhấp lên xuống m ; cm

φ:Pha ban đầurad


Cơ năng của nhỏ lắc solo - đồ vật lý 12

W=Wđ+Wt=12mglα02=12mω2s02=mgl1-cosα0=12mv2max


Định nghĩa : Tổng những dạng năng lượng mà nhỏ lắc đã đạt được .Cơ năng có mức giá trị xác minh (không trở thành thiên theo t) với bảo toàn khi bỏ lỡ ma sát.

Xem thêm: Cuộc Sống Khó Khăn Của Vợ Chồng Trần Hạo Dân Âu Yếm Vợ, 'Đoàn Dự' Trần Hạo Dân Kỷ Niệm 10 Năm Cưới

Công thức :W=Wđ+Wt=12mglα02=12mω2s02=mgl1-cosα0=12mv2max

Chú ý : Động năng cực đại ở VTCB, rất tiểu nghỉ ngơi biên.

Chú thích:

W : Cơ năng của nhỏ lắc 1-1 J

Wđ: Động năng của con lắc solo J.

Wt : Thế năng của con lắc solo J.

m: cân nặng của vậtkg.

v: vận tốc của vậtm/s.

s0 : Biên độ lâu năm của giao động con lắc m ; cm

ω :Tốc độ góc của con lắc rad/s.

 α0: Biên độ nhiều năm của dao động con lắcrad

l: Chiều dài dây treom

g: tốc độ trọng trườngm/s2


Công thức tính lực hồi phục của bé lắc 1-1 - đồ vật lý 12

F=-mgsinα≈-mgα=-mgsl=-mω2s


Lực phục sinh của con lắc đơn là phù hợp lực của lực căng dây và trọng lực giúp con lắc đơn xấp xỉ điều hòa.

Công thức:

F=-mgsinα≈-mgα=-mgsl=-mω2s

Tại biên lực hồi phục cực đạiFmax=mω2s0

Tại VTCB lực hồi sinh bằng 0

Chú thích:

F : Lực phục hồi của bé lắc solo N

α: Li độ gócrad

s: Li độ dàim

ω: Tốc độ góc của xê dịch con rung lắc đơn


Phương trình li độ dài, li độ góc của nhỏ lắc đối kháng - vật lý 12

s=s0cosωt+φ và α=α0cosωt+φ


Phương trình li độ nhiều năm , li độ góc của con lắc đơn

s=s0cosωt+φ và α=α0cosωt+φ

Vớis: Li độ dài m

s0: Biên độ dàim

α : Li độ góc rad

α0: Biên độ góc rad

ω: Tần số góc con lắc đơnrad/s

Chú ý :

+ Li độ nhiều năm , li độ góc cùng pha cực lớn tại biên và bởi 0 tại VTCB.

+ với góc α nhỏ dại ta có hệ thức :s=lα


Phương trình vận tốc của con lắc đối kháng - thiết bị lý 12

v=s"=-ωs0sinωt+φ


Phương trình vận tốc của bé lắc đơn

v=s"=-ωs0sinωt+φ

Vớis: Li độ dài m

s0: Biên độ dàim

α : Li độ góc rad

α0: Biên độ góc rad

ω=gl Tần số góc bé lắc đơnrad/s

v: Vận tốc của bé lắc đơnm/s

Chú ý :

+ tốc độ vuông trộn li độ dài và li độ góc, cực lớn tại VTCB và bằng 0 tại Biên.

+ cùng với vận tốc cực đại :vmax=ωs0=ωlα0


Phương trình vận tốc của con lắc solo - thiết bị lý 12

a=-ω2s0cosωt+φ


Phương trình gia tốc của bé lắc đơn

a=-ω2s0cosωt+φ

Với s0: Biên độ dàim

α : Li độ góc rad

α0: Biên độ góc rad

ω: Tần số góc bé lắc đơnrad/s

a: Gia tốc của vậtm/s2

Chú ý :

+ tốc độ chậm trộn π li độ dài , li độ góc ; chậm rãi phaπ2 với gia tốc , cực to tại VTCB và bằng 0 trên Biên.

+ với góc α bé dại ta có hệ thức :s=lα ,a=-ω2s=-ω2lα,amax=ω2s0=ω2lα0


Advertisement

Biến số liên quan


Gia tốc cực lớn của thứ của con lắc solo - trang bị lý 12

amax


Định nghĩa : Gia tốc cực to của con lắc đối chọi trong xấp xỉ điều hòa.Tỉ lệ thuận với biên độ dài của xê dịch và ở nhì biên.

Kí hiệu :amax

Đơn vị :m/s2


Gia tốc của bé lắc đơn - vật lý 12

a


Định nghĩa : gia tốc tiếp con đường của xê dịch con lắc đối chọi tỉ lệ cùng với li độ dài của vật.Phương trình gia tốc là đạo hàm bậc nhị của phương trình li độ nhiều năm trong dao động con nhấp lên xuống đơn.

Kí hiệu:a

Đơn vị:m/s2


Vận tốc cực đại của nhỏ lắc solo - thiết bị lý 12

vmax


Định nghĩa : Gía trị vận tốc tốc cực đại của nhỏ lắc solo khi đang dao động điều hòa.

Kí hiệu:vmax

Đơn vị: m/s


Vận tốc của nhỏ lắc solo - trang bị lý 12

v


Định nghĩa : vận tốc theo phương tiếp tuyến đường của nhỏ lắc trong dao động điều hòa.

Kí hiệu:v

Đơn vị :m/s


Tần số góc của nhỏ lắc solo - thứ lý 12

ω


Định nghĩa : Tần số góc của con lắc đối kháng là độ quét góc nhanh hay chậm rãi trong một khoảng chừng thời gian.

Kí hiệu:ω

Đơn vị:rad/s


Advertisement

Các chủ đề liên quan

Vấn đề 1: Đại cương cứng về bé lắc đơn. Vấn đề 2: Viết phương trình giao động của bé lắc đơn. Vấn đề 3: trương lực dây của nhỏ lắc đơn. Vụ việc 4: năng lượng dao đụng của bé lắc đơn.

Các câu hỏi liên quan

gồm 26 câu hỏi trắc nghiệm với tự luận đồ vật lý


Công thức cơ băng của bé lắc đơn theo góc lệch cực to αo...


Viết biểu thức cơ năng của con lắc đơn lúc biết góc lệch cực đại α0của dây treo:


↳Trắc nghiệm Dễ thắc mắc yêu thích

Tìm cơ năng của nhỏ lắc đối chọi biết biên độ so = 5cm với chu kì T=2s...


Một con lắc đơn có cân nặng vật nặng m = 0,2kg, chiều dài dây treol , dao động bé dại với biên độs0 = 5cm và chu kì T = 2s. Rước g = π2= 10m/s2. Cơ năng của nhỏ lắc là


↳Trắc nghiệm mức độ vừa phải câu hỏi yêu thích

Tìm hễ năng của con lắc đơn khi biết phương trình dao động


Một nhỏ lắc 1-1 có trọng lượng vật nặng m = 200g xấp xỉ với phương trình s = 10sin2t(cm). Ở thời gian t =π /6(s), nhỏ lắc tất cả động năng là


↳Trắc nghiệm Dễ thắc mắc yêu thích
Advertisement

Cho 2 bé lắc lốc xoáy và bé lắc đơn có tích điện dao động bởi nhau, kiếm tìm tỉ số k/m...


Con rung lắc lò xo bao gồm độ cứng k giao động điều hoà với biên độ A. Bé lắc đơn gồm dây treo gồm chiều dàil , vật dụng nặng có khối lượng m giao động điều hoà cùng với biên độ góc α0ở chỗ có gia tốc trọng ngôi trường g. Tích điện dao động của hai nhỏ lắc bởi nhau. Tỉ số k/m bằng:


↳Trắc nghiệm Dễ câu hỏi yêu thích

Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng 60o, tìm tích điện dao động...


Một nhỏ lắc đơn có cân nặng vật nặng trĩu m = 200g, dây treo tất cả chiều nhiều năm l = 100cm. Kéo nhỏ lắc thoát ra khỏi vị trí cân đối một góc60° rồi buông ra không tốc độ đầu. Mang g = 10m/s2. Tích điện dao rượu cồn của thứ là


↳Trắc nghiệm Dễ thắc mắc yêu thích

Tìm tần số biến đổi của cầm cố năng, động năng khi biết phương trình dao động...


Khi bé lắc đơn xấp xỉ với phương trìnhs = 5cos 10πt (mm) thì gắng năng của nó đổi khác với tần số


↳Trắc nghiệm Dễ thắc mắc yêu thích
Xem tất cả thắc mắc liên quanLàm bài bác tập

Xác nhấn nội dung

Hãy giúp phương pháp Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Chính xácKhông đúng đắn Báo Lỗi

Các công thức liên quan

Công thức tính vận tốc của nhỏ lắc đơn - thứ lý 12 phương pháp tính tốc độ của con lắc đơn - thiết bị lý 12 Hệ thức vuông pha cho con lắc đơn - vật dụng lý 12 Động năng của nhỏ lắc đơn - thứ lý 12 núm năng của nhỏ lắc solo - trang bị lý 12. Cơ năng của nhỏ lắc solo - đồ vật lý 12 bí quyết tính lực phục sinh của con lắc đơn - vật dụng lý 12 Phương trình li độ dài, li độ góc của nhỏ lắc đơn - trang bị lý 12 Phương trình vận tốc của nhỏ lắc đối chọi - thiết bị lý 12 Phương trình vận tốc của con lắc đơn - trang bị lý 12

Biến số liên quan


Gia tốc cực đại của đồ dùng của bé lắc solo - vật lý 12

amax


Gia tốc của nhỏ lắc solo - trang bị lý 12

a


Vận tốc cực lớn của nhỏ lắc đơn - vật dụng lý 12

vmax


Vận tốc của bé lắc đơn - thứ lý 12

v


Tần số góc của nhỏ lắc đối chọi - vật lý 12

ω


Advertisement
*

Ezydict.com - trường đoản cú Điển giờ đồng hồ Anh

accede tức thị gì?actual power nghĩa là gì?aerograph tức là gì?airforces tức là gì?

Từ Điển Phương Trình Hóa Học

AgNO3+Na2SO4 → NaNO3+Ag2SO4 Al+H2O+KOH → H2+KAlO2 AlCl3+NaOH → H2O+NaCl+NaAlO2 CH4+Cl2 → CH3Cl+HCl CH4+Cl2 → C+HCl

Học IELTS Miễn Phí


*

*

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ pr giúp bọn chúng mình gia hạn nội dung unique cho website


Cách tắt ngăn quảng cáo
Tôi không muốn cung ứng (Đóng) - :(
*

Từ Điển Phương Trình Hóa HọcPhương Trình Hóa HọcDãy Điện HóaDãy Hoạt Động Kim LoạiBảng tính tan những chất hóa họcCấu hình electron Nguyên TửBảng Tuần trả Nguyên Tố Hóa HọcBảng một số trong những Nguyên Tố Hóa HọcMàu Sắc chất Hóa Học
Luyện Thi IELTS miễn phíLuyện Tập Reading theo mô hình Câu HỏiLuyện Tập Reading Theo bài bác ĐọcThi thử IELTS ReadingLuyện Tập Listening theo hình thức Câu HỏiLuyện Tập Listening Theo bài bác NgheThi demo IELTS ListeningHướng dẫn viết IELTS Writing Task 1Luyện tập viết IELTS Writing task 1Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 2Luyện tập viết IELTS Writing task 2Luyện Speaking Part 1Luyện Speaking Part 2Luyện Speaking Part 3
Các sản phẩm của Be Ready EducationPhương Trình Hóa HọcChemical Equation BalancerBe Ready IELTSThư Viện kế hoạch SửTừ điển ngôn từ Ký HiệuGiáo Dục sáng sủa TạoTrò nghịch Tập ThểTVB một thời Để NhớTuyển Tập thắc mắc Tại SaoCâu Chuyện Nhân QuảEzyDictQuà tặng Trần GiaTrang Trí công ty Tây Ninh
*

Sản phẩm xây dựng vày Be Ready EducationAustralia vì mục tiêu phi lợi nhuận

Xin ko copy nội dung từ webiste của cửa hàng chúng tôi khi chưa tồn tại sự đồng ý

*
Link Tài Trợ - Sponsored LinksLegend KitQuà tặng Trần Gia
Loading…

Powered by Be Ready Academy


×

Đăng Nhập


Facebook Google+
Hoặc đăng nhập với tài khoản
Remember Me
Quên mật khẩu?
Bạn chưa xuất hiện tài khoản?Đăng kýtại đây.
Đăng Nhập