Viết lời ca mới theo giai điệu của bài ca

     
SẢN PHẨM Đàn Guitar/ Ukulele Đàn Piano Đàn Organ Amplifier và Monitor EFFECT (Phơ Guitar) bộ Kèn/ Hơi thứ Phòng Thu Âm Thanh chuyên nghiệp Thiết Bị Nghe chú ý TRỐNG Phụ kiện giá chỉ Sốc giới thiệu Chứng Nhận share Hợp Âm Đại Lý clip Tuyển Dụng Liên Hệ

Bạn đang xem: Viết lời ca mới theo giai điệu của bài ca

Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu

Xem thêm: Bể Cá Cảnh Lọc Giá Bể Cá Cảnh Nhỏ, Bể Cá Cảnh Lọc Giá Tốt Tháng 12, 2021

Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
*

1. Đào vừa ra hoa người ta vẫn kêu là hoa đàoĐào vừa ra bông người ta vẫn kêu bông ĐàoĐào đốt lên cháy ra than mới kêu là than đào Mấy anh mà dê người ta vẫn kêu "cua đào2. Gà vừa ra lông người ta vẫn kêu là lông gàGà vừa ra đuôi người ta vẫn kêu đuôi gàGà chết đi nấu với xôi mới kêu là xôi gà Mấy em bia ôm người ta vẫn kêu là " gà"3. Đường mà đi lên người ta mới kêu là lên đườngĐường mà đi qua người ta mới kêu là qua đường Đường khó đi khó đi ta mới kêu là đi đường Đến lúc làm thơ người ta cũng kêu thơ Đường 4. Nhà mà đang xây người ta mới kêu là xây nhàNhà mà đang sơn người ta mới kêu là sơn nhàNhà bán đi sống lang thang mới kêu là không nhà Có má ở bên thì bố cũng kêu là Nhà5. Đời mà lên hương người ta mới kêu là lên đờiĐời mà ra đi người ta mới kêu là qua đờiĐời thắm tươi hát ca vang mới kêu là yêu đời Có thai rồi sinh người ta mới kêu ra đời6. Tiền mà thu vô người ta mới kêu là thu tiềnTiền mà bỏ ra người ta mới kêu là đưa ra tiềnTiền đếm hoàn thành đóng vô bao mới kêu là bao tiền Để vào nhà tiêu người ta mới kêu là tiêu tiền7. Cầu mà đang xây người ta kêu là xây cầuCầu mà xây ngừng người ta kêu là cây cầuCầu uốn cong bắt qua sông mới kêu sông Cầu Có ai mà đi người ta cũng kêu đi cầu