Liên quân mobile

     
Cuộc Chiến Thây Ma là game mô phỏng bắn súng vật lý trên mobile.Cuộc Chiến Thây Ma có đầy đủ các yếu tố hấp dẫn đòi hỏi sự tinh tế ở bạn.Cuộc Chiến Thây Ma yêu cầu bạn phải chạm vào màn hình để điều khiển góc độ súng bắn các thây ma (zombie) với số lượng đạn giới hạn. Bạn sẽ chiến thắng nếu bắn được hết số thây maCuộc Chiến Thây Ma là game vô cùng hấp dẫn, có nhiều cấp độ khác nhau để bạn chinh phục. Game Cuộc Chiến Thây Ma hoàn toàn miễn phí, không SMS. War"s zombie shooter game physics simulation on mobile.War zombie is full of fascinating elements require the subtlety of you.War zombie requires you to touch the screen to control the angle of the gun zombie (zombie) with a limited number of bullets. You will win if you shoot all the zombiesWar zombies are incredibly attractive game, there are different levels for you to conquer. War zombie game totally free, no SMS.

Bạn đang xem: Liên quân mobile

Read more
Download APK(5 MB)

Xem thêm: Tính Chất Hình Chóp Đều Và Hình Chóp Cụt Đều, Hình Chóp Đều Là Gì

Trending Searches


*
clash mini
*
project playtime
*
dragon ball legends
*
nikke the goddess of victory
*
carx street
*
sigma
*
pokemon unite
*
fgo
*
bus simulator 2023
*
clash royale
*
alpha ace
*
roblox
*
fortnite
*
brawl stars
*
madfut 23
*
mini militia
*
clash of clans
*
tft