Liên quân mobile

     
Cuộc Chiến Thây Ma là game mô phỏng bắn nhau vật lý trên mobile.Cuộc Chiến Thây Ma có không thiếu thốn các yếu ớt tố hấp dẫn đòi hỏi sự tinh tế và sắc sảo ở bạn.Cuộc Chiến Thây Ma yêu cầu các bạn phải chạm vào màn hình hiển thị để điều khiển góc độ súng bắn những thây ma (zombie) với con số đạn giới hạn. Bạn sẽ chiến chiến hạ nếu bắn được không còn số thây maCuộc Chiến Thây Ma là game khôn xiết hấp dẫn, có rất nhiều cấp độ khác nhau để các bạn chinh phục. Game cuộc chiến Thây Ma trọn vẹn miễn phí, không SMS. War"s zombie shooter trò chơi physics simulation on mobile.War zombie is full of fascinating elements require the subtlety of you.War zombie requires you to touch the screen to lớn control the angle of the gun zombie (zombie) with a limited number of bullets. You will win if you shoot all the zombiesWar zombies are incredibly attractive game, there are different levels for you khổng lồ conquer. War zombie trò chơi totally free, no SMS.

Bạn đang xem: Liên quân mobile

Read more
Download APK(5 MB)

Xem thêm: Tính Chất Hình Chóp Đều Và Hình Chóp Cụt Đều, Hình Chóp Đều Là Gì

Trending Searches


*
clash mini
*
project playtime
*
dragon ball legends
*
nikke the goddess of victory
*
carx street
*
sigma
*
pokemon unite
*
fgo
*
bus simulator 2023
*
clash royale
*
alpha ace
*
roblox
*
fortnite
*
brawl stars
*
madfut 23
*
mini militia
*
clash of clans
*
tft