Có 2 sổ bảo hiểm xã hội phải làm sao

     

NLĐ tất cả từ 02 sổ BHXH trở lên, tùy ngôi trường hợp sẽ được hoàn trả số chi phí BHXH sẽ đóng hoặc được gộp quy trình đóng BHXH của các sổ BHXH lại với nhau.

Bạn đang xem: Có 2 sổ bảo hiểm xã hội phải làm sao


*
Mục lục bài bác viết
*

Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

(Mẫu TK1-TS)

Cách cách xử lý khi NLĐ gồm 02 sổ BHXH trở lên.

1. Trường hợp tất cả 2 sổ BHXH trở lên trên và thời hạn đóng trùng nhau

Căn cứ trên Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 2 quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

Hoàn trả: là bài toán cơ quan lại BHXH chuyển trả lại số tiền được khẳng định không nên tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi xong giao dịch với ban ngành BHXH; đóng góp trùng mang lại cơ quan, đối kháng vị, cá thể đã nộp mang đến cơ quan liêu BHXH.

Đồng thời, máu e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 đưa ra quyết định 595 được sửa đổi bởi vì Khoản 67 Điều 1 quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định:

Trường hợp một người dân có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì ban ngành BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao hễ số tiền đơn vị và fan lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền vẫn đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trọng trách đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao hàm tiền lãi. Phòng ban BHXH làm chủ nơi người lao hễ đang thao tác làm việc hoặc đang sinh sống triển khai hoàn trả cho những người lao cồn theo chế độ tại Khoản 2 Điều 46.

NLĐ nộp một bộ hồ sơ đề nghị hoàn trả gửi ban ngành BHXH nhằm được giải quyết và xử lý theo thẩm quyền; hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Xem thêm: Tổng Hợp Phím Tắt Vào Bios Asus, Dell, Vaio, Hp,, Cách Vào Bios Asus, Acer, Dell, Hp, Lenovo

- tất cả các sổ BHXH của NLĐ.

Mức hoàn trả bằng số tiền đơn vị chức năng và NLĐ sẽ đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cùng số tiền vẫn đóng vào quỹ BHTN (bao bao gồm cả số tiền thuộc trọng trách đóng BHXH, BHTN của người tiêu dùng lao động), không bao gồm tiền lãi.

2. Ngôi trường hợp gồm 2 sổ BHXH trở lên trên và thời gian đóng không trùng nhau

Khoản 72 Điều 1 đưa ra quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định:

2. Gộp sổ BHXH cùng hoàn trả

Trường hòa hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên kiến nghị gộp sổ BHXH, cán cỗ Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, so sánh nội dung đã ghi trên những sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách ý kiến đề xuất gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) đưa cán cỗ Phòng/Tổ làm chủ thu thực hiện:

+ trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau: triển khai gộp quá trình đóng BHXH của những sổ BHXH trên cửa hàng dữ liệu; bỏ mã số sổ BHXH sẽ gộp.

+ trường hợp thời hạn đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: lập đưa ra quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) nhằm hoàn trả cho người lao hễ theo pháp luật tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 43.

NLĐ nộp 01 bộ hồ sơ kiến nghị gộp sổ BHXH mang lại cơ quan tiền BHXH để được xử lý theo thẩm quyền; làm hồ sơ bao gồm: