Bởi vì anh yêu em

     

Đêm dần dần trôi, tôi với tôi lẻ loi,Xót xa côn trùng duyên tình xưaPhút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi emVì sao em nỡ cất cách ra đi?Bao ngày qua, khi bóng em dần dần xaÂn tình tưởng như đã nhoàNhưng trong trái tim anh vẫn thầm ước ao có emNgười yêu ơi! Xin em hãy trở về...ĐK:Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây cơ mà thôiDẫu hiểu được lời hứa hẹn thề tiếng như ánh trăng dần dần trôiDẫu biết rẳng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôiDẫu biết rằng em đang xa lìa tôi.Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anhHãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn luôn còn xanhHãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn luôn cần anhDẫu biết tình ta dường như không thành.


Bạn đang xem: Bởi vì anh yêu em

Đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi,Xót xa mối duyên tình xưaPhút giây mình mặt nhau, còn đâu hỡi emVì sao em nỡ cất cách ra đi?Bao ngày qua, khi bóng em dần dần xaÂn tình tưởng như đã nhoàNhưng trong tâm anh vẫn thầm ước ao có emNgười yêu thương ơi! Xin em hãy trở về...ĐK:Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây cơ mà thôiDẫu biết rằng lời hứa thề giờ như ánh trăng dần trôiDẫu biết rẳng lời nguyện cầu đã không hỗ trợ ta thành đôiDẫu biết rằng em sẽ xa lìa tôi.Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anhHãy nói là cuộc sống này tình ta mãi luôn còn xanhHãy nói là cuộc sống này em vẫn luôn luôn cần anhDẫu biết tình ta đang không thành.


*Em Là vì sao Anh trường thọ

Phan Đinh Tùng

*
4.046.490


http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/olp000Mu9tmcz9rS0LSc58f6cd7425a45.jpg

ngôi sao 5 cánh Lẻ Loi

Phan Đinh Tùng

*
1.694.530


http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/olp000Mu9tmcz9rS0LSc58f6cd7425a45.jpg

Xem thêm:

http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20200605/3G10NDiItK6dKBKlXOty5f9274aca43bc.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20220906/GERoSmKH8GP1BN0EBwQy63170c6c0daba.jpg