Bởi vì anh yêu em

     

Đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi,Xót xa mối duyên tình xưaPhút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi emVì sao em nỡ cất bước ra đi?Bao ngày qua, khi bóng em dần xaÂn tình tưởng như đã nhoàNhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có emNgười yêu ơi! Xin em hãy trở về...ĐK:Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôiDẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôiDẫu biết rẳng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôiDẫu biết rằng em đã xa lìa tôi.Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anhHãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanhHãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anhDẫu biết tình ta đã không thành.


Bạn đang xem: Bởi vì anh yêu em

Đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi,Xót xa mối duyên tình xưaPhút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi emVì sao em nỡ cất bước ra đi?Bao ngày qua, khi bóng em dần xaÂn tình tưởng như đã nhoàNhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có emNgười yêu ơi! Xin em hãy trở về...ĐK:Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôiDẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôiDẫu biết rẳng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôiDẫu biết rằng em đã xa lìa tôi.Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anhHãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanhHãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anhDẫu biết tình ta đã không thành.


*Em Là Lý Do Anh Tồn Tại

Phan Đinh Tùng

*
4.046.490


http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/olp000Mu9tmcz9rS0LSc58f6cd7425a45.jpg

Ngôi Sao Lẻ Loi

Phan Đinh Tùng

*
1.694.530


http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/olp000Mu9tmcz9rS0LSc58f6cd7425a45.jpg

Xem thêm:

http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20200605/3G10NDiItK6dKBKlXOty5f9274aca43bc.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.letspro.edu.vn.net/bucket-image-letspro.edu.vn/images/singer/20220906/GERoSmKH8GP1BN0EBwQy63170c6c0daba.jpg