Hiểu rõ phương pháp giản đồ Fre-nen qua các ứng dụng thực tế

Phương pháp giản đồ Fre-nen là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực vật lý, giúp phân tích và giải quyết các hiện tượng sóng và dao động phức tạp.

 Trong bài viết này, Letspro.edu.vn sẽ giúp bạn khám phá nguyên lý cơ bản của phương pháp giản đồ Fre-nen và tìm hiểu cách thức áp dụng nó vào các tình huống thực tế, từ nghiên cứu sóng ánh sáng đến ứng dụng trong kỹ thuật và công nghệ.

Phân tích chi tiết phương pháp giản đồ Fre-nen

Phân tích chi tiết phương pháp giản đồ Fre-nen

Phân tích chi tiết phương pháp giản đồ Fre-nen

Nguyên lý

Phương pháp giản đồ Fre-nen là một công cụ hiệu quả để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Nó dựa trên nguyên lý sau:

 • Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bởi một vectơ quay có độ dài bằng biên độ dao động và góc quay so với trục Ox bằng pha ban đầu của dao động.
 • Dao động tổng hợp được biểu diễn bởi vectơ tổng hợp của hai vectơ quay biểu diễn hai dao động thành phần.

Mối liên hệ giữa vectơ quay biểu diễn dao động và phương trình dao động:

 • Biên độ của dao động: Độ dài của vectơ quay bằng biên độ của dao động.
 • Pha ban đầu của dao động: Góc quay của vectơ quay so với trục Ox bằng pha ban đầu của dao động.
 • Phương trình dao động: Vectơ quay có thể quay đều quanh gốc O với tốc độ góc ω, chiều quay được xác định bởi chiều dương của trục Ox. Phương trình dao động của dao động điều hòa được biểu diễn bởi phương trình của hình chiếu của vectơ quay lên trục Ox.

Ví dụ:

Giả sử có hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình dao động lần lượt là:

x1 = A1cos(ωt + φ1)

x2 = A2cos(ωt + φ2)

Mỗi dao động được biểu diễn bởi một vectơ quay có độ dài bằng biên độ (A1 và A2) và góc quay so với trục Ox bằng pha ban đầu (φ1 và φ2). Dao động tổng hợp được biểu diễn bởi vectơ tổng hợp của hai vectơ quay này.

Hướng dẫn vẽ phương pháp giản đồ Fre-nen

Hướng dẫn vẽ phương pháp giản đồ Fre-nen

Hướng dẫn vẽ phương pháp giản đồ Fre-nen

Bước 1: Vẽ hai vectơ quay OM1 và OM2 biểu diễn hai dao động thành phần x1 và x2, lần lượt hợp với trục Ox các góc φ1 và φ2.

Bước 2: Vẽ vectơ OM biểu diễn dao động tổng hợp x, là vectơ tổng hợp của hai vectơ OM1 và OM2.

Ý nghĩa của các đại lượng trên giản đồ Fre-nen

 • Vectơ OM1: Biểu diễn dao động thành phần x1, có độ dài A1 và góc quay φ1.
 • Vectơ OM2: Biểu diễn dao động thành phần x2, có độ dài A2 và góc quay φ2.
 • Vectơ OM: Biểu diễn dao động tổng hợp x, có độ dài A và góc quay φ.
 • Góc (OM1, OM2): Bằng φ2 – φ1.

Tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp

Biên độ A của dao động tổng hợp:

A = √(A1^2 + A2^2 + 2A1A2cos(φ2 – φ1))

Pha ban đầu φ của dao động tổng hợp:

tanφ = (A1sinφ1 + A2sinφ2) / (A1cosφ1 + A2cosφ2)

Xác định điều kiện để hai dao động cùng pha, ngược pha, vuông pha

 • Hai dao động cùng pha khi φ2 – φ1 = 2nπ (n là số nguyên).
 • Hai dao động ngược pha khi φ2 – φ1 = (2n + 1)π (n là số nguyên).
 • Hai dao động vuông pha khi φ2 – φ1 = nπ + π/2 (n là số nguyên).

Tìm biên độ cực đại và cực tiểu của dao động tổng hợp

Biên độ cực đại Amax = A1 + A2.

Biên độ cực tiểu Amin = |A1 – A2|.

Bước 3: Xác định biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

Biên độ A của dao động tổng hợp:

A = √(A1^2 + A2^2 + 2A1A2cos(φ2 – φ1))

Pha ban đầu φ của dao động tổng hợp:

tanφ = (A1sinφ1 + A2sinφ2) / (A1cosφ1 + A2cosφ2)

Ví dụ minh họa:

Giả sử hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 2 cm và 3 cm, pha ban đầu lần lượt là 0 rad và π/2 rad. Vẽ giản đồ Fre-nen và tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

Giải:

 • Bước 1: Vẽ hai vectơ quay OM1 và OM2 biểu diễn hai dao động thành phần x1 và x2, lần lượt hợp với trục Ox các góc 0 rad và π/2 rad.
 • Bước 2: Vẽ vectơ OM biểu diễn dao động tổng hợp x.
 • Bước 3: Tính toán biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp:

Biên độ A = √(2^2 + 3^2 + 2.2.3.cos(π/2 – 0)) = √13 cm.

Pha ban đầu φ = arctan((3sin(π/2) + 2sin0) / (3cos(π/2) + 2cos0)) = π/4 rad.

Những ứng dụng từ phương pháp giản đồ Fre-nen

Phương pháp giản đồ Fre-nen là một công cụ hữu ích và hiệu quả để giải quyết các bài toán liên quan đến dao động điều hòa, đặc biệt là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể của phương pháp này:

Những ứng dụng từ phương pháp giản đồ Fre-nen

Những ứng dụng từ phương pháp giản đồ Fre-nen

 1. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: Đây là ứng dụng cơ bản và phổ biến nhất của phương pháp giản đồ Fre-nen. Bằng cách vẽ vectơ quay cho mỗi dao động thành phần và vectơ tổng hợp, ta có thể dễ dàng xác định biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.
 2. Phân tích dao động phức tạp thành các dao động điều hòa thành phần: Phương pháp giản đồ Fre-nen có thể được sử dụng để phân tích một dao động phức tạp thành các dao động điều hòa thành phần đơn giản hơn. Điều này giúp ta dễ dàng nghiên cứu và giải thích các đặc điểm của dao động phức tạp.
 3. Xác định các đặc trưng của dao động tổng hợp: Bằng cách sử dụng các công thức toán học liên quan đến vectơ quay, ta có thể xác định các đặc trưng của dao động tổng hợp như biên độ, pha ban đầu, tần số, v.v.
 4. Giải các bài toán liên quan đến dao động điều hòa trong các lĩnh vực khác nhau: Phương pháp giản đồ Fre-nen có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như điện tử, cơ học, quang học, v.v. Ví dụ, ta có thể sử dụng phương pháp này để tính toán điện áp, dòng điện trong mạch điện xoay chiều, hay để xác định vị trí, tốc độ của một vật dao động điều hòa.

Hướng dẫn tổng hợp 2 dao động với nhau:

>>> Cách tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số

Tổng kết

Qua bài viết này, chúng ta đã khám phá sâu hơn về phương pháp giản đồ Fresnel và các ứng dụng thực tế của nó. Phương pháp này không chỉ giúp đơn giản hóa việc phân tích và tính toán các hiện tượng sóng và dao động, mà còn mang lại cái nhìn trực quan và sâu sắc hơn về thế giới vật lý xung quanh chúng ta.