Chính Sách Bảo Mật của Letspro.edu.vn

Chào mừng bạn đến với Letspro.edu.vn! Chúng tôi đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. 

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

1.1. Thông Tin Bạn Cung Cấp

Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của Letspro.edu.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Thông tin thanh toán (nếu có)
 • Địa chỉ liên lạc
 • Thông tin về học tập và phản hồi của bạn

1.2. Thông Tin Thu Thập Tự Động

Chúng tôi có thể tự động thu thập các thông tin khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • Loại trình duyệt và thiết bị sử dụng
 • Thời gian truy cập
 • Các trang web và nội dung bạn đã xem
 • Cookies và các công nghệ tương tự

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Letspro.edu.vn sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

2.1. Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để:

 • Xác nhận danh tính và đăng ký tài khoản của bạn
 • Cung cấp các khóa học, tài liệu học tập và các dịch vụ khác
 • Quản lý và nâng cao trải nghiệm người dùng trên nền tảng trực tuyến

2.2. Giao Tiếp

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để:

 • Gửi thông tin cập nhật về dịch vụ, các khóa học mới, và các thông báo quan trọng
 • Trả lời các câu hỏi, yêu cầu hỗ trợ và phản hồi từ bạn

2.3. Phân Tích và Cải Thiện

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để phân tích xu hướng, quản trị trang web, và cải thiện chất lượng dịch vụ. Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của người dùng, từ đó nâng cao trải nghiệm học tập.

2.4. Tuân Thủ Pháp Luật

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân để tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của Letspro.edu.vn và người dùng.

3. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

3.1. Biện Pháp Bảo Mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc thay đổi. Các biện pháp này bao gồm:

 • Sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải
 • Hệ thống bảo vệ tường lửa và chương trình diệt virus
 • Thực hiện kiểm soát truy cập chặt chẽ và theo dõi hệ thống cẩn thận.

3.2. Giới Hạn Truy Cập

Chỉ những nhân viên và đối tác được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện công việc cần thiết. Họ đều bị ràng buộc bởi các điều khoản bảo mật nghiêm ngặt.

4. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

4.1. Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như dịch vụ thanh toán, dịch vụ phân tích dữ liệu) nhằm hỗ trợ việc cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

4.2. Các Trường Hợp Pháp Lý

Chúng tôi có thể công khai thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi hoặc đảm bảo an toàn cho người dùng và cộng đồng.

4.3. Kinh Doanh

Trong trường hợp Letspro.edu.vn tham gia vào sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một phần của giao dịch. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân nào của bạn.

5. Quyền Lợi của Người Dùng

5.1. Quyền Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Thông Tin

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vào bất cứ thời điểm nào.. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Letspro.edu.vn hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

5.2. Quyền Xóa Thông Tin

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại thông tin đó. Bạn có thể gửi yêu cầu xóa thông tin qua địa chỉ email hoặc liên hệ khác của chúng tôi.

5.3. Quyền Phản Đối

Bạn có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách thay đổi cài đặt trong tài khoản của mình hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

6. Cookies và Công Nghệ Theo Dõi

6.1. Cookies

Letspro.edu.vn sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookies giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng bằng cách lưu trữ các tùy chọn cá nhân và theo dõi hoạt động trên trang web.

6.2. Quản Lý Cookies

Bạn có thể quản lý và xóa cookies thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc tắt cookies có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng trên trang web của chúng tôi.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này để phản ánh các thay đổi về pháp lý, công nghệ hoặc dịch vụ. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.