Cách phân biệt các mạch điện xoay chiều dễ hiểu cho học sinh

Trong chương trình Vật lý 12, việc hiểu và phân biệt các mạch điện xoay chiều là một kỹ năng quan trọng, giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và ứng dụng trong thực tế. 

Letspro.edu.vn sẽ hướng dẫn các bạn học sinh cách phân biệt các mạch điện xoay chiều một cách dễ hiểu, thông qua những giải thích chi tiết và ví dụ minh họa.

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Định nghĩa DĐXC: DĐXC là dòng điện có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian theo hàm sin.

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Đại lượng đặc trưng của DĐXC:

 • Cường độ (i): Là đại lượng đặc trưng cho mức độ mạnh yếu của dòng điện, được đo bằng Ampe (A).
 • Điện áp (u): Là đại lượng đặc trưng cho hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, được đo bằng Vôn (V).
 • Công suất (P): Là đại lượng đặc trưng cho tốc độ tiêu thụ năng lượng điện của dòng điện, được đo bằng Wát (W).

Hình thức biểu diễn DĐXC:

 • Hình dạng dạng sin: DĐXC thường được biểu diễn dưới dạng hàm sin với tần số f (Hz).
 • Giá trị hiệu dụng (I_h): Là giá trị trung bình của DĐXC trong một chu kỳ.
 • Giá trị cực đại (I_max): Là giá trị lớn nhất của DĐXC trong một chu kỳ.
 • Mối liên hệ giữa giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại của DĐXC: I_h = (1/√2) * I_max.

So sánh DĐXC với dòng điện một chiều (DĐ1C):

 • DĐXC có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian, trong khi DĐ1C có chiều và cường độ không đổi.
 • DĐXC được sử dụng trong truyền tải điện năng vì ít hao hụt điện năng hơn so với DĐ1C.

Các loại mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử

Các loại mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử

Các loại mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử

Loại mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R

Biểu thức cường độ dòng điện: i = u/R (A)

Biểu thức điện áp: u = R * i (V)

Biểu thức công suất: P = u * i = R * i^2 (W)

Quan hệ pha giữa U và I: U và I cùng pha.

Phân tích định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có R: U = R * I.

Loại mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm L

Biểu thức cường độ dòng điện: i = (u/XL) * sin (ωt – π/2) (A)

Biểu thức điện áp: u = XL * i * sin (ωt) (V)

Biểu thức công suất: P = u * i * cos (π/2) = 0 (W)

Quan hệ pha giữa U và I: U sớm pha hơn I π/2.

Phân tích khái niệm cảm kháng: Cảm kháng (XL) là đại lượng đặc trưng cho sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều. XL = 2πfL (Ω), với f là tần số của dòng điện và L là độ tự cảm của cuộn cảm.

Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

Biểu thức cường độ dòng điện: i = (uC/XC) * sin (ωt + π/2) (A)

Biểu thức điện áp: u = UC * sin (ωt) (V)

Biểu thức công suất: P = u * i * cos (π/2) = 0 (W)

Quan hệ pha giữa U và I: U muộn pha hơn I π/2.

Phân tích khái niệm dung kháng: Dung kháng (XC) là đại lượng đặc trưng cho sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều. XC = 1/(2πfC) (Ω), với f là tần số của dòng điện và C là điện dung của tụ điện.

Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp

Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp

Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp

Biểu thức cường độ dòng điện chung cho mạch

i = U/√(R^2 + (XL – XC)^2) (A)

Quan hệ pha giữa U và I:

 • U sớm pha hơn I góc φ, với φ được xác định bởi: tan φ = (XL – XC)/R
 • Góc φ có thể dương, âm hoặc bằng 0, tùy thuộc vào giá trị của XL và XC.

Khái niệm và tính toán tổng trở Z của mạch:

 • Tổng trở (Z) là đại lượng đặc trưng cho mức độ cản trở tổng hợp của mạch điện xoay chiều RLC đối với dòng điện xoay chiều. Z = √(R^2 + (XL – XC)^2) (Ω)
 • Tổng trở Z có đơn vị là Ohm (Ω) và nó có giá trị lớn hơn điện trở R của mạch.

Phân tích tam giác công suất trong mạch RLC nối tiếp

Tam giác công suất trong mạch RLC nối tiếp bao gồm ba cạnh: U, I và P.

Góc giữa U và I là góc φ.

Công suất tiêu thụ trên điện trở R: PR = P * cos φ

Công suất phản kháng trên cuộn cảm L: PL = P * sin φ

Công suất phản kháng trên tụ điện C: PC = -P * sin φ

Công suất tiêu thụ trong các phần tử R, L và C:

 

Công suất tiêu thụ trên điện trở R: PR = R * i^2 (W)

Công suất phản kháng trên cuộn cảm L: PL = (XL * i)^2 (W)

Công suất phản kháng trên tụ điện C: PC = (XC * i)^2 (W)

Hệ số công suất (cosφ) và cách nâng cao hệ số công suất

Hệ số công suất (cosφ) là đại lượng đặc trưng cho mức độ hiệu quả sử dụng điện năng trong mạch điện xoay chiều. cosφ = PR/P

Hệ số công suất cosφ có giá trị từ 0 đến 1. Hệ số công suất càng cao, hiệu quả sử dụng điện năng càng cao.

Cách nâng cao hệ số công suất:

Sử dụng tụ bù để bù dung kháng của mạch.

Thay đổi giá trị điện trở của tải.

Mạch điện xoay chiều RLC song song

Mạch điện xoay chiều RLC song song

Mạch điện xoay chiều RLC song song

Biểu thức cường độ dòng điện của từng nhánh

I_R = U/R (A)

I_L = (U/XL) * sin (ωt – π/2) (A)

I_C = (U/XC) * sin (ωt + π/2) (A)

Quan hệ pha giữa U và I:

I sớm pha hơn U π/2.

Khái niệm và tính toán tổng trở Z của mạch:

Tổng trở (Z) của mạch điện xoay chiều RLC song song được xác định bởi: 1/Z = 1/R + 1/ZL + 1/ZC

ZL = XL * sin (π/2) = jXL

ZC = 1/jXC = -jXC

j là đơn vị số ảo, j^2 = -1

Phân tích tam giác dòng điện trong mạch RLC song song

Tam giác dòng điện trong mạch RLC song song bao gồm ba cạnh: I, I_R, I_L và I_C.

Góc giữa I và I_R là góc φ, với φ được xác định bởi: tan φ = (I_L – I_C)/I_R

Công suất tiêu thụ trong các phần tử R, L và C:

Công suất tiêu thụ trên điện trở R: PR = R * I_R^2 (W)

Công suất phản kháng trên cuộn cảm L: PL = (XL * I_L)^2 (W)

Công suất phản kháng trên tụ điện C: PC = (XC * I_C)^2 (W)

Để tìm hiểu tổng thể về dòng điện xoay chiều:

>>> Đại cương về dòng điện xoay chiều & ứng dụng trong Vật lý 12

Tóm lược

Việc phân biệt các mạch điện xoay chiều không chỉ là một phần quan trọng trong học tập mà còn mở ra những cơ hội khám phá và sáng tạo trong lĩnh vực điện tử và kỹ thuật. Hy vọng rằng những hướng dẫn trong bài viết sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng tiếp thu và vận dụng kiến thức một cách hiệu quả.