Đại cương về dòng điện xoay chiều & ứng dụng trong Vật lý 12

Trong thế giới điện tử hiện đại, hiểu biết về đại cương về dòng điện xoay chiều là vô cùng quan trọng. 

Letspro.edu.vn sẽ giúp bạn khám phá từng khía cạnh của dòng điện này, từ nguyên lý cơ bản đến ứng dụng trong các vấn đề thực tế của Vật lý lớp 12. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá cùng chúng tôi.

Khái niệm về dòng điện xoay chiều (ĐCXC)

Khái niệm về dòng điện xoay chiều (ĐCXC)

Khái niệm về dòng điện xoay chiều (ĐCXC)

Dòng điện xoay chiều (ĐCXC) là dòng điện có chiều biến đổi theo thời gian và có thể đổi chiều nhiều lần trong một giây. Khác với dòng điện một chiều (ĐCĐC) chỉ chảy theo một chiều nhất định, ĐCXC có thể biến đổi chiều nhiều lần trong một chu kỳ, mang đến nhiều ưu điểm vượt trội như:

 • Dễ dàng tạo ra bằng máy phát điện xoay chiều.
 • Truyền tải xa với tổn hao ít.
 • Biến đổi điện áp dễ dàng bằng máy biến áp.

Biểu thức của ĐCXC

Biểu thức của ĐCXC được mô tả bởi hàm cosin:

i = Imax * cos(ωt + φ)

Trong đó:

 • i: Cường độ dòng điện tại thời điểm t (A).
 • Imax: Cường độ dòng điện cực đại (A).
 • ω: Tần số góc (rad/s). Tần số góc ω liên quan đến tần số f (Hz) bằng công thức ω = 2πf.
 • t: Thời gian (s).
 • φ: Pha ban đầu (rad). Pha ban đầu φ thể hiện vị trí ban đầu của vectơ đại diện cho dòng điện tại thời điểm t = 0.

Hình dạng đồ thị

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của ĐCXC theo thời gian là một đường sin. Đường sin này có các đặc điểm sau:

 • Chu kỳ (T): Khoảng thời gian mà giá trị của dòng điện lặp lại sau mỗi lần. Chu kỳ T được tính bằng công thức T = 1/f.
 • Tần số (f): Số chu kỳ dao động của dòng điện trong 1 giây. Tần số f được tính bằng công thức f = 1/T.
 • Cường độ dòng điện cực đại (Imax): Giá trị lớn nhất của cường độ dòng điện trong một chu kỳ.
 • Pha ban đầu (φ): Vị trí của vectơ đại diện cho dòng điện tại thời điểm t = 0.

Các đại lượng đặc trưng của ĐCXC

 • Cường độ dòng điện hiệu dụng (I): Giá trị trung bình của cường độ dòng điện trong một chu kỳ. Tính theo công thức: I = Imax/√2.
 • Điện áp hiệu dụng (U): Giá trị trung bình của điện áp trong một chu kỳ. Tính theo công thức: U = Umax/√2.
 • Giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện (Umax, Imax): Giá trị lớn nhất của điện áp và cường độ dòng điện trong một chu kỳ.
 • Chu kỳ (T): Khoảng thời gian mà giá trị của dòng điện lặp lại sau mỗi lần. Tính theo công thức: T = 1/f.
 • Tần số (f): Số chu kỳ dao động của dòng điện trong 1 giây. Tính theo công thức: f = 1/T.
 • Pha dao động (φ): Góc được tính từ thời điểm t = 0 đến vị trí của vectơ đại diện cho dòng điện tại thời điểm t.
 • Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện (φu – φi): Góc lệch pha giữa vectơ điện áp và vectơ dòng điện.

Mối liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng của ĐCXC

Mối liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng của ĐCXC

Mối liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng của ĐCXC

Hiểu rõ mối liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều (ĐCXC) là vô cùng quan trọng để giải quyết các bài toán về mạch điện xoay chiều và ứng dụng các hiện tượng điện xoay chiều trong thực tế. Dưới đây là các mối liên hệ quan trọng cần nắm vững:

Định luật Ohm cho mạch điện xoay chiều

Định luật Ohm cho mạch điện xoay chiều được biểu thị bằng công thức:

U = RI

Trong đó:

 • U: Điện áp hiệu dụng (V).
 • I: Cường độ dòng điện hiệu dụng (A).
 • R: Điện trở thuần của đoạn mạch (Ω).

Công thức này thể hiện mối liên hệ tỉ lệ thuận giữa điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở thuần. Điện trở thuần đóng vai trò như một lực cản đối với dòng điện xoay chiều, làm giảm cường độ dòng điện khi điện áp tăng và ngược lại.

Tam giác công suất

Tam giác công suất là một hình tam giác vuông được sử dụng để mô tả mối liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng của ĐCXC trong mạch điện xoay chiều. Tam giác công suất bao gồm:

 • Cạnh huyền: Biểu diễn công suất hữu ích (P) của mạch điện.
 • Cạnh góc kề với U: Biểu diễn điện áp hiệu dụng (U).
 • Cạnh góc kề với I: Biểu diễn cường độ dòng điện hiệu dụng (I).

Góc giữa cạnh huyền và cạnh góc kề với U được gọi là góc lệch pha (φ). Góc lệch pha φ thể hiện sự lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch điện xoay chiều.

Hệ số công suất (cosφ)

Hệ số công suất (cosφ) được tính bằng công thức:

cosφ = P / (UI)

Trong đó:

 • P: Công suất hữu ích (W).
 • U: Điện áp hiệu dụng (V).
 • I: Cường độ dòng điện hiệu dụng (A).

Hệ số công suất cosφ thể hiện mức độ hiệu quả sử dụng điện trong mạch điện xoay chiều. Cosφ càng gần bằng 1, hiệu quả sử dụng điện càng cao, công suất hao phí càng nhỏ. Ngược lại, cosφ càng gần bằng 0, hiệu quả sử dụng điện càng thấp, công suất hao phí càng lớn.

Phân loại các đoạn và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

Phân loại các đoạn và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

Phân loại các đoạn và hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

Các đoạn mạch điện xoay chiều

 • Đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần (R): I và U cùng pha, công suất tiêu thụ bằng P = U^2/R.
 • Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm (L): I trễ pha so với U góc π/2, công suất tiêu thụ bằng P = 0.
 • Đoạn mạch chỉ chứa tụ điện (C): I sớm pha so với U góc π/2, công suất tiêu thụ bằng P = 0.
 • Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp: I, U, P có thể lệch pha với nhau, công suất tiêu thụ phụ thuộc vào giá trị R, L, C và φ.

Các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

 • Cộng hưởng điện: Xảy ra khi f = 1/2π√LC, I đạt giá trị cực đại, P = U^2/R.
 • Hiện tượng tự cảm: Khi dòng điện trong cuộn cảm thay đổi, nó sinh ra suất điện động cảm ứng có xu hướng chống lại sự thay đổi của dòng điện.
 • Hiện tượng cộng hưởng điện và tự cảm trong các mạch điện thực tế: Ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị điện.

Ứng dụng trong đời sống của dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều (ĐCXC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hiện đại với nhiều ứng dụng rộng rãi. Dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu trong thực tế đời sống của chúng ta:

Ứng dụng thực tế của dòng điện xoay chiều

Ứng dụng thực tế của dòng điện xoay chiều

Máy phát điện xoay chiều

 • Nguyên tắc hoạt động: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi nam châm quay trong cuộn dây dẫn, suất điện động cảm ứng xuất hiện, tạo ra dòng điện xoay chiều.
 • Cấu tạo: Bao gồm phần stato (phần đứng yên) và phần roto (phần quay). Stato có lõi thép và cuộn dây dẫn, roto có nam châm.
 • Các loại phổ biến: Máy phát điện đồng bộ, máy phát điện không đồng bộ, máy phát điện gió, máy phát điện thủy điện,…

Truyền tải điện năng

 • Mục đích và vai trò: Truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ một cách hiệu quả, giảm tổn hao điện năng.
 • Phương pháp: Sử dụng dòng điện xoay chiều do ưu điểm dễ dàng biến đổi điện áp bằng máy biến áp, giảm tổn hao điện năng trên đường dây.
 • Yếu tố ảnh hưởng hiệu quả: Chiều dài đường dây, điện áp truyền tải, công suất truyền tải, hệ số công suất,…

Ngoài ra, ĐCXC còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như:

 • Môtơ điện xoay chiều: Sử dụng trong các thiết bị điện gia dụng, máy móc công nghiệp, quạt điện, máy giặt,…
 • Lò điện xoay chiều: Nấu nướng, gia nhiệt.
 • Lò vi sóng: Nấu nướng thực phẩm.
 • Hệ thống chiếu sáng: Bóng đèn huỳnh quang, đèn LED.
 • Hệ thống âm thanh: Loa, amply.
 • Truyền thông: Radio, tivi.

Môn Vật lý 12 không chỉ về những dòng điện mà còn có cả kiến thức về âm thanh:

>>> Tìm hiểu về đặc trưng sinh lí của âm và mối liên hệ chặt chẽ

Tổng kết

Trong thế giới hiện đại, hiểu biết về dòng điện xoay chiều là không thể phủ nhận được sự quan trọng của nó. Qua bài viết này, hy vọng bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của nó và sẽ có thêm kiến thức để áp dụng vào cuộc sống và học tập của mình.