Giải đáp cho học sinh cách vận hành mạch có RLC mắc nối tiếp 

Việc nắm vững cách vận hành mạch RLC không chỉ giúp cải thiện kỹ năng giải bài tập mà còn mở ra nhiều ứng dụng thực tế trong các thiết bị điện tử. 

Letspro.edu.vn sẽ giải thích chi tiết cách vận hành mạch có RLC mắc nối tiếp, từ nguyên lý hoạt động đến các bước tính toán, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Khái niệm mạch có RLC mắc nối tiếp là gì?

Khái niệm mạch có RLC mắc nối tiếp là gì

Khái niệm mạch có RLC mắc nối tiếp là gì

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp với nhau được gọi là mạch RLC nối tiếp.

Đặc điểm của mạch có RLC mắc nối tiếp 

Mỗi phần tử R, L, C đều có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều đi qua, nhưng theo những cách khác nhau.

Tổng trở (Z) của mạch RLC là đại lượng thể hiện mức độ cản trở tổng hợp của cả ba phần tử đối với dòng điện xoay chiều.

Cộng hưởng điện là hiện tượng xảy ra khi tổng trở của mạch đạt giá trị cực tiểu (Zmin) hoặc cực đại (Zmax) khi tần số của điện áp xoay chiều thay đổi.

Giải thích các ký hiệu

R: Điện trở (đơn vị: Ohm, Ω): Cản trở dòng điện bằng cách biến đổi điện năng thành nhiệt năng.

L: Cuộn cảm (đơn vị: Henry, H):  Cản trở dòng điện biến thiên bằng cách tạo ra suất điện động cảm ứng có chiều ngược chiều dòng điện.

C: Tụ điện (đơn vị: Farad, F):  Cho phép dòng điện xoay chiều đi qua, nhưng cản trở sự thay đổi đột ngột của điện áp.

U: Điện áp xoay chiều (đơn vị: Volt, V)

I: Cường độ dòng điện xoay chiều (đơn vị: Ampe, A)

Mối liên hệ giữa các phần tử

Tổng trở (Z) của mạch có RLC mắc nối tiếp là đại lượng thể hiện mức độ cản trở tổng hợp của cả ba phần tử R, L, C đối với dòng điện xoay chiều. Z được tính bằng công thức:

Z = √(R² + (XL – XC)²)

 • XL: Cảm kháng của cuộn cảm, có giá trị XL = 2πfL, trong đó f là tần số của dòng điện xoay chiều.
 • XC: Dung kháng của tụ điện, có giá trị XC = 1/(2πfC).

Lưu ý:

Khi f = 0, XL = 0 và XC = ∞, do đó Z = R.

Khi f tăng, XL tăng và XC giảm, do đó Z cũng có thể tăng hoặc giảm.

Các đặc trưng cơ bản của mạch có RLC mắc nối tiếp

Các đặc trưng cơ bản của mạch có RLC mắc nối tiếp

Các đặc trưng cơ bản của mạch có RLC mắc nối tiếp

Tổng trở của mạch

Tổng trở (Z) của mạch có RLC mắc nối tiếp là đại lượng đo mức độ cản trở tổng hợp của ba phần tử R, L, C đối với dòng điện xoay chiều. Z được tính bằng công thức:

Z = √(R² + (XL – XC)²)

Giải thích:

 • Z có đơn vị là Ohm (Ω), giống như điện trở.
 • Z phụ thuộc vào giá trị của R, L, C và tần số f của dòng điện xoay chiều.
 • Khi f = 0, XL = 0 và XC = ∞, do đó Z = R.
 • Khi f tăng, XL tăng và XC giảm, do đó Z cũng có thể tăng hoặc giảm.

Công thức tính tổng trở Z theo R, L, C và tần số f:

 • XL: Cảm kháng của cuộn cảm, có giá trị XL = 2πfL, trong đó f là tần số của dòng điện xoay chiều.
 • XC: Dung kháng của tụ điện, có giá trị XC = 1/(2πfC).
 • Z = √(R² + (2πfL – 1/(2πfC))²)

Ý nghĩa vật lý của tổng trở:

 • Tổng trở Z thể hiện mức độ khó khăn khi dòng điện xoay chiều đi qua mạch.
 • Giá trị của Z càng lớn, dòng điện càng khó đi qua, và ngược lại.
 • Z có vai trò quan trọng trong việc tính toán cường độ dòng điện, công suất, hiệu điện thế trong mạch RLC.

Cộng hưởng điện trong mạch có RLC mắc nối tiếp

Cộng hưởng điện là hiện tượng xảy ra khi tổng trở của mạch đạt giá trị cực tiểu (Zmin) hoặc cực đại (Zmax) khi tần số của điện áp xoay chiều thay đổi.

Tần số cộng hưởng (f0):Là tần số mà tại đó tổng trở của mạch đạt giá trị cực tiểu (Zmin).

f0 = 1 / (2π√(LC))

Phân tích các trường hợp cộng hưởng:

 • Cộng hưởng điện: xảy ra khi Zmin, f > f0.
 • Cộng hưởng dòng: xảy ra khi Zmin, f = f0. Dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại.
 • Cộng hưởng áp: xảy ra khi Zmax, f < f0. Hiệu điện thế trên một phần tử (R, L hoặc C) đạt giá trị cực đại.

Ý nghĩa vật lý của cộng hưởng điện:

 • Cộng hưởng điện là hiện tượng quan trọng trong nhiều lĩnh vực như: mạch lọc, mạch dao động, …
 • Khi xảy ra cộng hưởng, năng lượng điện được truyền tải từ nguồn đến mạch một cách hiệu quả nhất.

Hệ số công suất (cosφ)

Hệ số công suất (cosφ) là đại lượng thể hiện mức độ hiệu quả của mạch điện.

cosφ = P / (U * I) = R / Z

Giải thích:

 • P: Công suất hữu ích của mạch.
 • U: Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.
 • I: Cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch.
 • Z: Tổng trở của mạch.

Ý nghĩa vật lý của hệ số công suất:

 • cosφ có giá trị từ -1 đến 1.
 • cosφ = 1: mạch điện có công suất hữu ích P bằng công suất biểu kiến S, thể hiện sự hiệu quả cao nhất.
 • cosφ = 0: mạch điện chỉ tiêu thụ công suất phản kháng Q, không có công suất hữu ích P.
 • cosφ < 0: mạch điện có công suất phản kháng Q lớn hơn công suất hữu ích P.

Phân tích các biện pháp nâng cao hệ số công suất:

 • Sử dụng tụ bù: bù lại công suất phản kháng Q do cuộn cảm tạo ra, giúp nâng cao cosφ.
 • Sử dụng động cơ điện có cosφ cao: động cơ điện có cosφ cao giúp giảm tổn hao điện năng trên đường dây truyền tải.

Ứng dụng của mạch có RLC mắc nối tiếp

Ứng dụng của mạch có RLC mắc nối tiếp

Ứng dụng của mạch có RLC mắc nối tiếp

Mạch lọc điện

Mạch lọc điện RLC hoạt động dựa trên nguyên tắc cản trở dòng điện xoay chiều ở các tần số khác nhau. Mỗi phần tử R, L, C có mức độ cản trở khác nhau đối với các tần số khác nhau.

 • Điện trở R: cản trở tất cả các tần số.
 • Cuộn cảm L: cản trở dòng điện biến thiên, mức độ cản trở tăng theo tần số.
 • Tụ điện C: cho phép dòng điện xoay chiều đi qua, nhưng cản trở sự thay đổi đột ngột của điện áp, mức độ cản trở giảm theo tần số.

Bằng cách kết hợp phù hợp R, L, C, ta có thể tạo ra mạch lọc cho phép các tần số mong muốn đi qua và loại bỏ các tần số không mong muốn.

Phân loại các mạch lọc:

 • Mạch lọc tần số thấp (CF): cho phép các thành phần tần số thấp đi qua và loại bỏ các thành phần tần số cao. Ứng dụng: lọc nguồn điện, lọc tín hiệu âm thanh …
 • Mạch lọc tần số cao (LC): cho phép các thành phần tần số cao đi qua và loại bỏ các thành phần tần số thấp. Ứng dụng: lọc tín hiệu trong mạch thu âm, truyền hình …
 • Mạch lọc thông dải: cho phép các thành phần tần số trong một dải nhất định đi qua và loại bỏ các thành phần tần số ngoài dải đó. Ứng dụng: chọn kênh trong đài phát thanh, truyền hình …
 • Mạch lọc chặn dải: ngăn chặn các thành phần tần số trong một dải nhất định đi qua và cho phép các thành phần tần số ngoài dải đó đi qua. Ứng dụng: loại bỏ nhiễu trong mạch điện tử …

Ứng dụng của các mạch lọc điện trong thực tế:

 • Lọc nguồn điện: loại bỏ nhiễu, gợn sóng trong nguồn điện xoay chiều.
 • Lọc tín hiệu âm thanh: loại bỏ tạp âm, nhiễu trong tín hiệu âm thanh.
 • Lọc tín hiệu trong mạch thu âm, truyền hình: chọn kênh, loại bỏ nhiễu.
 • Chọn kênh trong đài phát thanh, truyền hình: cho phép chọn kênh mong muốn.
 • Loại bỏ nhiễu trong mạch điện tử: đảm bảo hoạt động ổn định của mạch điện tử.

Mạch dao động điện RLC

Mạch dao động điện RLC hoạt động dựa trên hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch. Khi cung cấp năng lượng cho mạch, năng lượng điện sẽ được chuyển đổi qua lại giữa điện trường của tụ điện và từ trường của cuộn cảm, tạo ra các dao động điện có tần số xác định.

Ứng dụng của mạch dao động điện trong thực tế:

 • Đài phát thanh: tạo ra sóng vô tuyến để truyền tải tín hiệu âm thanh.
 • Truyền hình: tạo ra sóng vô tuyến để truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh.
 • Radar: phát sóng vô tuyến để dò tìm vật thể.
 • Thiết bị định vị toàn cầu (GPS): sử dụng sóng vô tuyến để xác định vị trí.

Bạn có hiểu giữa mạch có RLC mắc nối tiếp và mạch điện xoay chiều là như thế nào không?

>>> Cách phân biệt các mạch điện xoay chiều dễ hiểu cho học sinh

Lời kết

Hiểu rõ về mạch có RLC mắc nối tiếp không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản trong Vật lý mà còn mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong thực tế, từ các thiết bị điện tử đến hệ thống truyền tải điện. Hy vọng rằng hướng dẫn này đã cung cấp những thông tin hữu ích, giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong việc học tập và áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.