Este – Hợp chất hữu cơ với nhiều ứng dụng trong đời sống

Este, một hợp chất hữu cơ đa năng, có mặt trong nhiều lĩnh vực đời sống. Với cấu trúc và tính chất đặc biệt, hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng hàng ngày. 

Hãy cùng Letspro.edu.vn khám phá những thông tin thú vị và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hợp chất này trong cuộc sống.

Khái niệm và danh pháp của Este

Khái niệm và danh pháp của Este

Khái niệm và danh pháp của Este

Khái niệm của hợp chất hữu cơ này

Este là hợp chất hữu cơ được hình thành từ phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol. Công thức chung là RCOOR’, trong đó:

 • R: Gốc hữu cơ (có thể là H)
 • R’: Gốc hữu cơ (có thể khác R)
 • CO: Nhóm cacbonyl (-C=O)
 • OR’: Gốc ancol

Este được hình thành bởi liên kết -C=O từ nhóm cacbonyl của axit cacboxylic với -OH của gốc ancol, tạo ra một phân tử có cấu trúc chung là R-CO-O-R’.

Ví dụ:

 • CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 (etyl axetat)
 • HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 (metyl fomat)

Danh pháp 

Tên gọi este được tạo thành bằng cách kết hợp tên gốc axit (bỏ đi chữ “axit”) với tên gốc ancol.

Quy tắc đặt tên:

 • Tên gốc axit (bỏ đi chữ “axit”) + tên gốc ancol.
 • Ví dụ: CH3COOCH3 được gọi là etyl axetat (etyl là gốc của ancol C2H5OH, axetat là gốc của axit CH3COOH).

Quy tắc đặt tên theo vị trí cacbon:

 • Trong trường hợp mạch cacbon có nhiều vị trí nhánh, ta có thể sử dụng số để chỉ vị trí của nhóm cacbonyl.
 • Ví dụ: CH3CH2COOCH3 được gọi là propyl axetat (hay prop-2-yl axetat) vì nhóm cacbonyl liên kết với cacbon thứ 2 trong mạch propyl.

Tính chất vật lý 

Este là một loại hợp chất hữu cơ có nhiều tính chất vật lý đặc trưng, bao gồm:

Tính chất vật lý

Tính chất vật lý

Trạng thái

Hợp chất này thường ở trạng thái lỏng không màu hoặc màu nhạt ở điều kiện thường.

Một số este có thể ở trạng thái rắn ở nhiệt độ thấp hoặc khi có khối lượng phân tử lớn (ví dụ: mỡ động vật, sáp ong).

Hợp chất này có khả năng bay hơi và dễ dàng hóa lỏng ở nhiệt độ cao.

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng của este thường nhỏ hơn nước.

Ví dụ: Khối lượng riêng của etyl axetat (CH3COOC2H5) là 0,90 g/cm³, nhỏ hơn khối lượng riêng của nước (1 g/cm³).

Nhiệt độ sôi

Nhiệt độ sôi thường thấp hơn axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon.

Điều này là do liên kết hiđro giữa các phân tử este yếu hơn so với liên kết hiđro giữa các phân tử axit và ancol.

Ví dụ: Nhiệt độ sôi của etyl axetat (CH3COOC2H5) là 77 °C, thấp hơn nhiệt độ sôi của axit axetic (CH3COOH) là 118 °C và etanol (C2H5OH) là 78 °C.

Độ tan

Hợp chất này tan tốt trong dung môi hữu cơ như benzen, ete, hexan.

Ít tan trong nước do không có khả năng tạo liên kết hiđro với nước.

Khả năng tan của hợp chất này trong nước phụ thuộc vào cấu tạo. Este có mạch cacbon càng dài thì khả năng tan càng thấp.

Tính chất hóa học của Este

Este là hợp chất hữu cơ có nhiều tính chất hóa học đặc trưng, bao gồm:

Phản ứng thủy phân

Phản ứng thủy phân trong môi trường axit:

Hợp chất này tác dụng với nước trong môi trường axit (H2SO4) tạo ra axit cacboxylic và ancol.

Phản ứng xảy ra theo hướng thuận nghịch, có thể xảy ra cả hai chiều.

Ví dụ: CH3COOCH3 + H2O → CH3COOH + CH3OH (xúc tác: H+)

Phản ứng xà phòng hóa (thủy phân trong môi trường kiềm):

Hợp chất này tác dụng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH) tạo ra muối (muối cacboxylat) và ancol.

Phản ứng xảy ra một chiều, hoàn toàn theo chiều thuận.

Ví dụ: CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng hiđro:

Hợp chất này tác dụng với hiđro trong điều kiện có xúc tác (Ni) tạo ra ancol và axit cacboxylic.

Ví dụ: RCOOR’ + H2 → RCH2OH + R’COOH (xúc tác: Ni)

Phản ứng cộng halogen:

Hợp chất này tác dụng với halogen (Cl2, Br2, I2) tạo ra dẫn xuất halogen.

Ví dụ: RCOOR’ + X2 → RCOX + R’X (X = Cl, Br, I)

Phản ứng este hóa

Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol tạo ra este và nước.

Phản ứng xảy ra theo hướng thuận nghịch, có thể xảy ra cả hai chiều.

Phản ứng có thể được xúc tác bởi axit sunfuric đậm đặc.

Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O (xúc tác: H2SO4)

Điều chế và ứng dụng của Este

Điều chế và ứng dụng của Este

Điều chế và ứng dụng của Este

Điều chế

Phương pháp chính:

 • Phản ứng este hóa trực tiếp: Đây là phương pháp phổ biến nhất để điều chế este, bao gồm phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol trong điều kiện có xúc tác (axit sunfuric đậm đặc). Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O (xúc tác: H2SO4)
 • Phản ứng cộng axit cacboxylic với ancol có xúc tác: Phương pháp này sử dụng xúc tác khác (ví dụ: ZnCl2) để tạo ra este. Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O (xúc tác: ZnCl2)

Phương pháp khác

 • Phương pháp lên men: Một số este đơn giản như etyl axetat có thể được điều chế bằng phương pháp lên men rượu.
 • Phản ứng Diels-Alder: Phản ứng này được sử dụng để điều chế một số este vòng.

Ứng dụng

Este có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống, bao gồm:

 • Sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, hương liệu: Hợp chất này được sử dụng để tạo hương vị và mùi thơm cho thực phẩm, mỹ phẩm và hương liệu. Ví dụ: Etyl axetat có mùi trái cây, được sử dụng trong sản xuất kẹo, nước giải khát; geranyl axetat có mùi hoa hồng, được sử dụng trong nước hoa, mỹ phẩm.
 • Sản xuất dược phẩm, dung môi hữu cơ: Hợp chất này được sử dụng trong sản xuất một số loại thuốc và dung môi hữu cơ. Ví dụ: Etyl axetat được sử dụng làm dung môi trong sản xuất dược phẩm; butyl axetat được sử dụng làm dung môi trong sơn.
 • Sản xuất nhựa, sơn: Hợp chất này được sử dụng trong sản xuất một số loại nhựa và sơn. Ví dụ: Poly (vinyl axetat) được sử dụng để sản xuất keo dán; poly (metyl metacrylat) được sử dụng để sản xuất kính hữu cơ.

Chúng tôi cung cấp thêm nhiều thông tin của các bộ môn khác như:

>>> Hành trình khám phá mạch dao động trong Vật lý 12 không khó

Kết luận

Qua bài viết này, chúng ta đã khám phá những kiến thức cơ bản và ứng dụng quan trọng của hợp chất này trong đời sống. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị và ứng dụng của Este, mang lại những kiến thức hữu ích cho bạn trong học tập và cuộc sống.