Từ trái nghĩa với hòa bình

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Tìm những từ trái nghĩa với những từ sau :

A. Hòa bình /.................................

Bạn đang xem: Từ trái nghĩa với hòa bình

B. Đoàn kết /..............................

C. Thương mến / ...................................

D. Giữgìn / ...........................


. Kiếm tìm từ trái nghĩa với:

a. Ngoan ngoãn -...................

b. Chịu khó -...................

c. Hòa bình -.......................

Xem thêm: Các Câu Giao Tiếp Cơ Bản Trong Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Bạn Cần Biết

d. Nhỏ xíu yếu -.......................


Câu hỏi 17: Trái nghĩa với tự “chiến tranh” là từ …………”hòa……………….”

Câu hỏi 18: phần đa từ gồm nghĩa tương tự nhau hoặc gần giống nhau gọi là trường đoản cú ……….. Nghĩa

Câu hỏi 19: từ trái nghĩa với trường đoản cú “đoàn kết” là từ bỏ “…………………….rẽ”

Câu hỏi 20: Đi liên tục trên chặng đường dài, nhằm mục đích mục đích nhất định call là …………. Ruổi.

Câu hỏi 21: Tên căn nhà là nơi sinh hoạt …………. Của tín đồ dân Tây Nguyên được gọi là “Nhà Rông”.


Lớp 5 tiếng việt
2
1

tìm từ đồng nghĩa tương quan với mỗi từ sau: hòa bình, yêu mến yêu, đoàn kết, duy trì gìn, quả già, người già


Lớp 5 tiếng việt
1
1

Khoanh vào ý đúng và làm các bài tập sau:

Câu 6: Từ nào dưới đây trái nghĩa với trường đoản cú bình minh ? (M1: 0,5đ)

A. Buổi sáng. B. Buổi trưa. C. Buổi tối. D. Hoàng hôn.

Câu 7: Tìm 3 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: ( M2: 1đ)

a, nên cù: ……………………………………………………………………

b, khu đất nước: …………….……………………………………………………

Câu 8: Hãy khẳng định trạng ngữ, nhà ngữ, vị ngữ có trong câu sau: (M3: 1 điểm)

Sáng sớm, bà con trong những thôn sẽ ra đồng.

................................................................................................................................

Câu 9: Đặt 1 câu để biệt lập từ đồng âm khác nghĩa với gạch chân dưới cặp trường đoản cú đồng âm đó. (M4:1đ)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................