Từ điển anh - việt

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh - việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn bao gồm thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ ợt khi phát âm văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, fan học rộng biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ điển diễn tả
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thứ tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích phù hợp
machine dictionary : từ bỏ điển thiết bị
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Tải Phần Mềm Ghép Ảnh Và Chỉnh Sửa Ảnh 4+ +, Phần Mềm Ghép Ảnh Pic Jointer 4+

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish