Trường kim đồng hội an

     

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIM ĐỒNG

- Địa chỉ của trường: Số 01, đường Trần Hưng Đạo, khối Phong Niên, phường tô Phong, tp Hội An, thức giấc Quảng Nam.

Bạn đang xem: Trường kim đồng hội an

- Số điện thoại văn phòng: 02353.861275

- Địa chỉ thư điện tử của trường:  truongkimdongha
gmail.com

TT

Chức danh

Họ với tên

Số smartphone cơ quan

số điện thoại cảm ứng di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Huỳnh Ngọc Quốc

02353.861275

huynhquockd
gmail.com

3

Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Văn Đông

02353.8612750974933744 

4

Bí thư chi bộ

Huỳnh Ngọc Quốc

02353.861275

huynhquockd
gmail.com

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT

 - Địa chỉ của trường: Thôn Trung Hà, làng Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 - Số điện thoại cảm ứng thông minh văn phòng: 02353 934191

 - Địa chỉ thư điện tử của trường: lythuongkietcamkim
gmail.com

TT

Chức danh

Họ cùng tên

Số điện thoại cảm ứng thông minh cơ quan

số điện thoại cảm ứng di động

Địa chỉ

thư năng lượng điện tử

1

Hiệu trưởng

Lê Hùng Sĩ

02353 934191

lehungsikd
gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

 

   
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

- Địa chỉ của trường: Số 01, đường Huỳnh Thúc Kháng, khối Tân Lập, phường Tân An, tp Hội An, tỉnh giấc Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 921 024

- Địa chỉ thư điện tử của trường: nguyenbinhkhiemhoian
gmail.com

 

TT

Chức danh

Họ và tên

Số smartphone cơ quan

số điện thoại thông minh di động

Địa chỉ

thư năng lượng điện tử

1

Hiệu trưởng

Trần Hoàng

02353921024

tranhoang7273
gmail.com

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU

- Địa chỉ của trường: Số 267, con đường Trần Nhân Tông, khối sơn Phô 1, phường: Cẩm Châu, tp Hội An, thức giấc Quảng Nam.

- Số điện thoại cảm ứng thông minh văn phòng: 0235.3 861842

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thcsnduha
gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số năng lượng điện thoại

cơ quan

số điện thoại cảm ứng thông minh di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Bích Trâm

0235.3861842

0973112271

bichtram28
gmail.com

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DUY HIỆU

- Địa chỉ của trường: Số 81, mặt đường Phan Châu Trinh, khối An Thắng, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại cảm ứng văn phòng: 0235 3 861683

- Địa chỉ thư điện tử của trường: nguyenduyhieu11
gmail.com

TT

Chức danh

Họ cùng tên

Số năng lượng điện thoại

cơ quan

số điện thoại thông minh di động

Địa chỉ

thư năng lượng điện tử

1

Hiệu trưởng

Phạm Hồng Đức

02353861683

0989155175

hongducphd
gmail.com

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN KHUYẾN

- Địa chỉ của trường: Khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, tp Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Xem thêm:

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3.920.838

- Địa chỉ thư năng lượng điện tử của trường: thcsnguyenkhuyenhoian
gmail.com

TT

Chức danh

Họ với tên

Số điện thoại thông minh cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệutrưởng

Tạ Ngọc Trí

0235.3.920.838

tangoctri1980
gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Xiêm

0235.3.864.838

0905645154

 

3

Bí thư đưa ra bộ

Tạ Ngọc Trí

0235.3.920.838

tangoctri1980
gmail.com

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN BỘI CHÂU

- Địa chỉ của trường: Khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, tp Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại thông minh văn phòng: 0235 3 927212

- Địa chỉ thư năng lượng điện tử của trường: thcsphanboichauhoian92
gmail.com

TT

Chức danh

Họ với tên

Số điện thoại cảm ứng thông minh cơ quan

số điện thoại cảm ứng di động

Địa chỉ thư năng lượng điện tử

1

Hiệu trưởng

Văn Thi Hoàng

0235 3 927212

0943371734

vanthyhoang
gmail.com

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

- Địa chỉ của trường: Đường 28 tháng 3, khối Thanh Chiếm, phường Thanh Hà, tp Hội An, thức giấc Quảng Nam.

- Số điện thoại thông minh văn phòng: 02353 862673

- Địa chỉ thư năng lượng điện tử của trường: chuvananthanhha
gmail.com

TT

Chức danh

Họ cùng tên

Số điện thoại

cơ quan

số smartphone di động

Địa chỉ

thư năng lượng điện tử

1

Hiệu trưởng

Đặng Văn Nhứt

02353.862.673

0367426745

nhuthoian
gmail.com

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUỲNH THỊ LỰU.

- Địa chỉ của trường: Thôn Thanh Đông, làng mạc Cẩm Thanh, thành phố Hội An, thức giấc Quảng Nam.

- Số smartphone văn phòng: 02353.933301

- Địa chỉ thư điện tử của trường: htluuha
gmail.com.

TT

Chức danh

Họ cùng tên

Số điện thoại cơ quan

số điện thoại cảm ứng thông minh di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đinh Thị Kim Huệ

02353.933301

0932496075

huedinhha
gmail.com

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC- TRUNG HỌC CƠ SỞ quang quẻ TRUNG

- Địa chỉ của trường: Thôn kho bãi Làng, xóm Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Na

- Số điện thoại cảm ứng thông minh văn phòng: 0235 3861069

- Địa chỉ thư năng lượng điện tử của trường: quangtrungthcsclc
gmail.com

TT

Chức danh

Họ cùng tên

Số điện thoại cảm ứng thông minh cơ quan

số điện thoại cảm ứng thông minh di động

Địa chỉ thư năng lượng điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Thanh

02353.861069

0973533241

thanhnguyenclc

*