Trống cơm

     
Tình bằng có loại trống cơm trắng Khen ai khéo vỗ Ố mấy bông mà đề nghị bông Ố mấy bông mà cần bông Một bọn tang tình nhỏ xít Một bầy tang tình bé xít Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi tìm, em thương nhớ ai Đôi nhỏ mắt ố mấy lim dim Đôi con mắt ố mấy lim dim Một bạn bè tang tình nhỏ nhện Ô ố ô ô mấy giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi tìm, em thương nhớ ai Duyên nợ khách tang bồng Duyên nợ khách hàng tang bồng...

Bạn đang xem: Trống cơm


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mua Online Túi Chống Sốc Laptop 15.6, Balo Laptop

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.