Thông tư 03/2011

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 03/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ,TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14tháng 6 năm 2005; hình thức Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 trong năm 2007 của chính phủ nước nhà quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy địnhchức năng nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 mon 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy địnhchi máu và hướng dẫn thi hành một số điều của nguyên lý Giáo dục; Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục thường xuyên,bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo và huấn luyện quyết định:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 03/2011

phát hành kèm theo Thôngtư này Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của trung chổ chính giữa ngoại ngữ, tin học.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 15 mon 3 năm 2011. Thông bốn này thay thế sửa chữa Quyết định số31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày thứ tư tháng 06 trong năm 2007 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào tạo ban hành Quy chế tổ chức triển khai và vận động trung trung khu ngoại ngữ- tin học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởngVụ giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ giáo dục vàĐào tạo, Thủ trưởng các cơ quan thống trị trường tất cả trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học,Giám đốc những sở giáo dục đào tạo và đào tạo, Hiệu trưởng các trường gồm trung trung ương ngoạingữ, tin học, Thủ trưởng các trung trung khu ngoại ngữ, tin học, các tổ chức cùng cáccá nhân tất cả liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo trung ương (để b/c); - Văn phòng chính phủ nước nhà (để b/c); - UB VHGDTTN-NĐ Quốc Hội (để b/c); - bộ trưởng liên nghành (để b/c); - cỗ Tư pháp (Cục kiểm tra văn phiên bản QPPL); - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Công báo; - Website chủ yếu phủ; - Website cỗ GDĐT; - Như Điều 3 (để thực hiện); - lưu lại VT, Vụ Pháp chế, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 mon 01 năm 2011của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Quy chếnày công cụ về tổ chức và hoạt động của trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:điều kiện, thẩm quyền, trình tự, giấy tờ thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đìnhchỉ hoạt động, giải thể; hoạt động; tổ chức và nhân sự; giáo viên; học viên;tài thiết yếu và gia tài của trung tâm ngoại ngữ, tin học; thanh tra, kiểm tra,khen thưởng và cách xử trí vi phạm.

2. Quy chếnày được áp dụng đối với các trung trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung trung tâm tin học,trung vai trung phong ngoại ngữ (sau đây call là trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học tập hoặc gọi làtrung tâm) với tổ chức, cá thể tham gia hoạt động chính giữa ngoại ngữ, tin học.

3. Quy chếnày không áp dụng so với các trung tâm ngoại ngữ, tin học tập có đầu tư của nướcngoài.

Điều 2. địa chỉ của trung trung khu ngoại ngữ, tin học tập trong hệ thốnggiáo dục quốc dân

Trung trung tâm ngoạingữ, tin học tập là cửa hàng giáo dục tiếp tục của hệ thống giáo dục quốc dân.Trung trung ương ngoại ngữ, tin học bao gồm tư cách pháp nhân, bao gồm con dấu, có tài khoảnriêng.

Điều 3. Trọng trách và quyền lợi của trung vai trung phong ngoại ngữ, tin học

1. Tổ chức triển khai thựchiện chuyển động đào tạo:

a) Chươngtrình nước ngoài ngữ;

b) Chươngtrình tin học ứng dụng;

c) Chươngtrình giáo dục tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;

d) những chươngtrình tu dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu ước của fan học.

2. Xây dựngvà tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quyhoạch, kế hoạch cải cách và phát triển giáo dục của tất cả nước, địa phương cùng của cơ sở.

3. Xây dựngcơ sở vật dụng chất, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu các yêu thương cầu hoạt động vui chơi của trung tâm.

4. Thực hiệncác công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, thông dịch hoặcliên quan mang đến tin học như lập trình, setup phần mềm.

5. Tổ chức triển khai kiểm tra, cấp hội chứng chỉ cho các học viên của trungtâm đã dứt chương trình theo lý lẽ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

6. Điều tranhu cầu học tập nước ngoài ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địabàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và buổi giao lưu của trungtâm nhằm nâng cấp chất lượng đào tạo, tu dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệthông tin – truyền thông.

7. Cai quản lýtài chính, tài sản của trung trọng điểm theo hình thức của pháp luật.

8. Thực hiệncác trọng trách khác theo luật pháp của pháp luật.

Điều 4. Loại hình trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học

1. Trung tâmngoại ngữ, tin học tập công lập vì chưng Nhà nước thành lập, chi tiêu xây dựng cơ sở vật chất,hỗ trợ gớm phí cho những nhiệm vụ đưa ra thường xuyên.

2. Trung tâmngoại ngữ, tin học tư thục do những tổ chức thôn hội, tổ chức triển khai xã hội-nghề nghiệp, tổchức kinh tế hoặc cá thể đầu tứ xây dựng đại lý vật hóa học và bảo đảm kinh phí tổn hoạtđộng bởi vốn ngoài chi phí nhà nước.

Điều 5. Tên của trung vai trung phong ngoại ngữ, tin học

1. Bài toán đặttên của trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học tập theo hình thức như sau:

a) Đối vớicác trung tâm dạy ngoại ngữ hoặc dạy dỗ tin học:

Trung tâm ngoạingữ (hoặc tin học) + tên riêng;

b) Đối vớitrung chổ chính giữa dạy ngoại ngữ - tin học:

Trung vai trung phong ngoạingữ - tin học tập + thương hiệu riêng

2. Tên củatrung chổ chính giữa được ghi bên trên quyết định ra đời trung tâm, nhỏ dấu, biển hiệu vàcác sách vở giao dịch của trung tâm.

Điều 6. Cai quản trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học

1. Sở giáo dụcvà đào tạo làm chủ các trung chổ chính giữa ngoại ngữ, tin học tập sau:

a) Trung tâmngoại ngữ, tin học trực thuộc sở giáo dục và đào tạo và đào tạo; trung tâm ngoại ngữ, tinhọc do các tổ chức, cá thể đề nghị sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện quyết định thành lập;

b) Trung tâmngoại ngữ, tin học tập thuộc những trường trung cấp bài bản có trụ sở đóng góp tạiđịa phương;

c) Trung tâmngoại ngữ, tin học thuộc những bộ, ban, ngành, các tổ chức làng mạc hội, tổ chức triển khai xã hội- nghề nghiệp và công việc có trụ sở đóng tại địa phương.

2. Các đại học,trường đại học, học viện chuyên nghành (sau đây gọi bình thường là trường đại học) và những trườngcao đẳng thống trị các trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học do đơn vị chức năng thành lập.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀNTHÀNH LẬP, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, phân tách TÁCH, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG,GIẢI THỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Điều 7. Điều kiện thành lập trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp vớiquy hoạch cách tân và phát triển kinh tế, thôn hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đãđược ban ngành nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề ánthành lập trung tâm xác minh rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, lịch trình và nội dungđào tạo, bồi dưỡng; đất đai, đại lý vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chứcbộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng kế hoạch xây dựng với phát triểntrung tâm.

Điều 8. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, phân chia tách, giải thểtrung trọng tâm ngoại ngữ, tin học

1. Quản trị Ủyban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo (nếu được quản trị ủyban nhân dân cung cấp tỉnh ủy quyền) quyết định so với các trung chổ chính giữa trực thuộc;các trung trọng tâm thuộc ngôi trường trung cung cấp chuyên nghiệp; những trung chổ chính giữa do các tổ chức,cá nhân ý kiến đề xuất thành lập.

2. Người có quyền lực cao đạihọc, học tập viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với cáctrung tâm trực thuộc.

3. Tín đồ đứngđầu tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luậtquy định có thể chấp nhận được thành lập những trung tâm đào tạo và giảng dạy trực thuộc có thẩm quyền quyếtđịnh đối với các trung trung khu ngoại ngữ, tin học tập trực thuộc.

4. Bạn cóthẩm quyền quyết định thành lập trung trung ương thì bao gồm thẩm quyền sáp nhập, chiatách, giải thể trung vai trung phong ngoại ngữ, tin học.

Điều 9. Hồ nước sơ, trình tự với thủ tục thành lập trung trọng điểm ngoạingữ, tin học

1. Hồ sơthành lập trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trìnhxin thành lập trung tâm;

b) Đề ánthành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

- tên trungtâm, mô hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự quan trọng và cửa hàng pháp lýcủa việc thành lập và hoạt động trung tâm;

- Mục tiêu,chức năng, trách nhiệm của trung tâm;

- Chươngtrình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- cửa hàng vậtchất của trung tâm;

- cơ cấu tổchức của trung tâm, giám đốc, những phó chủ tịch (nếu cần), các tổ (hoặc phòngchuyên môn);

- Sơ yếu ớt lý lịchcủa fan dự kiến làm người có quyền lực cao trung tâm.

c) Dự thảo nộiquy tổ chức hoạt động vui chơi của trung tâm.

2. Trình tự,thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) vào vòng15 ngày làm cho việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá thể đề nghị thànhlập trung trọng điểm theo luật tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thànhlập trung trọng tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếuhồ sơ đủ điều kiện, người dân có thẩm quyền quyết định thành lập và hoạt động trung trung khu ngoại ngữ,tin học ra đưa ra quyết định thành lập.

b) trường hợp khôngđủ điều kiện thành lập trung chổ chính giữa thì cơ sở thẩm quyền có trọng trách thôngbáo mang đến các đối tượng người dùng liên quan liêu biết lý do.

Điều 10. Sáp nhập, chia bóc tách trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học

1. Việc sáp nhập, chia bóc tách trung trung tâm ngoại ngữ, tin học tập phảiđảm bảo những yêu ước sau đây:

a) tương xứng vớinhu cầu cải cách và phát triển nguồn lực lượng lao động của địa phương;

b) Đảm bảoquyền lợi của gia sư và fan học;

c) Góp phầnnâng cao quality và hiệu quả giáo dục.

2. Việc sáp nhập, chia bóc trung vai trung phong ngoại ngữ, tin học đểthành lập trung tâm new tuân theo trình tự, thủ tục quy định đối với việc thànhlập trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học tập tại Điều 9 của quy định này.

Điều 11. Giải thể trung trung khu ngoại ngữ, tin học

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học bị giải thể khi xẩy ra mộttrong các trường phù hợp sau đây:

a) Vi phạmnghiêm trọng các quy định về quản ngại lý, tổ chức, hoạt động vui chơi của trung tâm ngoại ngữ,tin học;

b) không còn thờigian đình chỉ mà lại không hạn chế và khắc phục được vì sao dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêuvà nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc có thể chấp nhận được thành lập trungtâm ngoại ngữ, tin học tập không còn cân xứng với yêu thương cầu cải cách và phát triển kinh tế- xã hội;

d) Theo đềnghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học.

2. Trình tự, thủ tục giải thể trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học

a) cơ quan raquyết định thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức triển khai đoàn điều tra đánhgiá tình trạng thực tiễn của trung tâm, đề xuất phương án cách xử lý hoặc xem xétphương án xử vì sao tổ chức, cá thể thành lập trung trung tâm kiến nghị, đề xuất, lậpbáo cáo kết quả thanh tra;

b) địa thế căn cứ kếtquả thanh tra, người có thẩm quyền ra quyết định ra đời trung tâm ra quyết địnhgiải thể trung ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõlý vì chưng giải thể, những biện pháp bảo đảm quyền lợi của thầy giáo và bạn học. Quyếtđịnh giải thể trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học buộc phải được công bố công khai bên trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂMNGOẠI NGỮ , TIN HỌC

Điều 12. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

1. Trình độchuyên môn và chuyên môn sư phạm của giáo viên, chuyên môn viên, giảng dạy lý thuyết,thực hành theo phương tiện tại Điều 30 của quy định này. Con số giáo viên đề nghị đảmbảo tỉ lệ thành phần trung bình không quá 25 học tập viên/ 1 giáo viên/ca học.

2. Gồm đủphòng học, phòng chức năng phù hợp, thỏa mãn nhu cầu yêu mong của chương trình đào tạo;phòng làm việc cho bộ máy hành thiết yếu theo tổ chức cơ cấu tổ chức của trung tâm để phụcvụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảmbảo 1,5m2/học viên/ca học.

3. Có giáotrình, tài liệu, thiết bị giao hàng giảng dạy, tiếp thu kiến thức theo yêu cầu của chươngtrình đào tạo; có thư viện, các đại lý thí nghiệm, thực tập, thực hành và những cơ sởvật chất khác đáp ứng nhu cầu yêu ước của chương trình huấn luyện và chuyển động khoa họccông nghệ.

4. Bao gồm khu vựccho cán bộ, thầy giáo và học tập viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

5. Được cơquan có thẩm quyền cho phép.

Điều 13. Thẩm quyền cấp phép, làm hồ sơ đăng ký, trình trường đoản cú cấpphép tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

1. Thẩm quyềncấp phép

a) chủ tịch sởgiáo dục cùng đào tạo ra quyết định cấp cho phép tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng cho cáctrung vai trung phong ngoại ngữ, tin học tập được công cụ tại khoản 1 Điều 6 của quy định nàyvà những trung tâm huấn luyện và giảng dạy ngoại ngữ, tin học tập thuộc trường đại học, cao đẳng nằmngoài khuôn viên của trường;

b) Hiệu trưởngtrường đại học, cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chotrung trọng điểm ngoại ngữ, tin học chuyển động trong khuôn viên của trường.

2. Làm hồ sơ đềnghị trao giấy phép bao gồm:

a) Tờ trình đềnghị cấp phép vận động đào tạo, tu dưỡng ngoại ngữ, tin học vì giám đốc trungtâm cam kết tên, đóng dấu;

b) Quyết địnhthành lập trung tâm vị cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạtđộng của trung tâm;

d) báo cáo vềtrang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, chống thực hành, cửa hàng phục vụđào tạo trong số ấy phải có văn bản chứng minh về quyền cài đặt (hoặc vừa lòng đồngthuê) đất, nhà, kinh phí đầu tư hoạt động;

đ) Chươngtrình, giáo trình, tài liệu dạy dỗ học;

e) Danh sáchtrích ngang hàng ngũ cán bộ nhân viên quản lý, thầy giáo tham gia giảng dạy;

g) những quy địnhvề học phí, lệ phí;

h) bệnh chỉsẽ cấp cho học viên khi xong xuôi khóa học.

3. Trình tự,thủ tục cấp cho phép

a) làm hồ sơ đềnghị cung cấp phép chuyển động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng từ ngoại ngữ, tin học tập đượclàm thành 1 cỗ và gửi mang đến cơ quan gồm thẩm quyền cấp cho phép;

b) vào vòng10 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan gồm thẩm quyền cấpphép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có tương quan tổ chức thẩm định và đánh giá trên thựctế khả năng thỏa mãn nhu cầu các điều kiện theo quy định và ghi công dụng vào biên bạn dạng thẩmđịnh;

c) trong thờihạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền theo nguyên lý tạikhoản 1 Điều này ra quyết định có thể chấp nhận được trung trung khu triển khai hoạt động đào tạo,bồi dưỡng;

d) trường hợptrung trung khu chưa đủ điều kiện để hoạt động, cơ quan gồm thẩm quyền cấp phép phảitrả lời bằng văn bản, trong những số đó nêu rõ lý do.

Điều 14. Đình chỉ hoạt động vui chơi của trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học

1. Người dân có thẩm quyền cấp giấy phép cho trung vai trung phong đào tạo, bồi dưỡngthì bao gồm quyền ra quyết định đình chỉ vận động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâmtheo phép tắc tại khoản 1 Điều 13 của quy chế này.

2. Việc đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâmngoại ngữ, tin học tập được tiến hành khi xảy ra một trong số trường đúng theo sau đây:

a) Vi phạmcác phương pháp của điều khoản về xử phạt vi phạm luật hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ giáo dụcở nấc độ yêu cầu đình chỉ;

b) bởi vì lý dokhách quan liêu không bảo vệ hoạt động thông thường của trung tâm.

3. Trình tự, thủ tục đình chỉ vận động trung chổ chính giữa ngoại ngữ,tin học được tiến hành như sau:

a) bạn cóthẩm quyền cấp cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ra đời đoàn điều tra đánhgiá tình trạng thực tế của trung trung ương ngoại ngữ, tin học cùng lập đề xuất phươngán xử lý;

b) căn cứ kếtquả thanh tra, người dân có thẩm quyền cấp cho phép vận động đào tạo, tu dưỡng ra quyếtđịnh đình chỉ chuyển động trung trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định đình chỉhoạt rượu cồn của trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học phải xác minh rõ vì sao đình chỉ hoạtđộng, phương tiện rõ thời hạn đình chỉ; những biện pháp đảm bảo quyền lợi fan học.Quyết định đình chỉ hoạt động trung vai trung phong ngoại ngữ, tin học yêu cầu được công bốcông khai trên các phương tiện tin tức đại chúng;

c) Sau thờigian đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giả dụ các tại sao dẫn cho việcđình chỉ được khắc phục và hạn chế thì cơ quan bao gồm thẩm quyền ra quyết định đình chỉ ra quyếtđịnh chất nhận được trung trung tâm ngoại ngữ, tin học vận động trở lại. Vào trường hợpchưa được cho phép hoạt rượu cồn đào tạo, tu dưỡng trở lại, cơ quan gồm thẩm quyền cóvăn phiên bản thông báo đến trung tâm biết rõ lí bởi vì và phía giải quyết;

d) tín đồ cóthẩm quyền cấp cho phép chuyển động đào tạo, tu dưỡng ra quyết định đình chỉ tức thì hoạtđộng trung trung khu ngoại ngữ, tin học tập khi thấy trung tâm có biểu hiện vi phạmnghiêm trọng những quy định của Pháp luật, tiếp đến thực hiện những trình tự, thủ tụcđể đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học theo phép tắc tại khoản 3 củaĐiều này.

Điều 15. Chương trình giảng dạy, vẻ ngoài học tập

1. Trung tâmngoại ngữ, tin học xây dừng chương trình đào tạo và huấn luyện cho phù hợp với đk củangười học cùng sự cải tiến và phát triển của từng địa phương, không trái với các quy định củaBộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

2. Những chươngtrình bồi dưỡng, nâng cao trình độ siêng môn, nhiệm vụ và những chương trìnhnâng cao kỹ năng và kiến thức khác phải liên tiếp cập nhật, giới thiệu technology mớicho những đối tượng mong muốn học tập, nâng cao kiến thức theo phép tắc hiệnhành.

3. Các hìnhthức học tập tập bao gồm: vừa có tác dụng vừa học (tập trung định kỳ, học ngoài giờ làm cho việc),học tự xa (kể cả vẻ ngoài học qua internet), từ học được bố trí theo hướng dẫn hoặc kết hợpgiữa các hình thức học tập trên.

4. Căn cứ vàocác chương trình đào tạo và giảng dạy và bề ngoài học tập, trung tâm tạo kế hoạch họctập toàn khoá, thời hạn biểu ví dụ cho từng lớp học tập và ra mắt công khai chohọc viên trước lúc khai giảng.

Điều 16. Giáo trình cùng tài liệu giảng dạy, học tập tập

Trung vai trung phong ngoạingữ, tin học thực hiện giáo trình, tài liệu giảng dạy, học hành theo giải pháp củaBộ giáo dục và Đào tạo, hoặc các tài liệu khác không trái với những quy định củapháp luật.

Điều 17. Tuyển sinh và tổ chức lớp học

1. Vớ cảcông dân vn và công dân quốc tế sinh sống vừa lòng pháp tại nước ta có đủđiều kiện cùng nguyện vọng tham gia trong số những khoá học của trung tâm mọi đượcnhận vào học.

2. Học tập viên họctập tại trung trung tâm ngoại ngữ, tin học tập được tổ chức triển khai theo lớp học. Từng lớp học tập cókhông quá 25 người học, có lớp trưởng cùng lớp phó vì tập thể học viên bầu ra. Mỗilớp bao gồm một giáo viên nhà nhiệm.

Điều 18. Tổ chức triển khai kiểm tra, cấp chứng từ

1. Sau khihoàn thành lịch trình của từng khoá học, trung tâm tổ chức triển khai kiểm tra, cấp chứngchỉ mang đến học viên.

2. Bài toán tổ chứckiểm tra, cấp chứng từ của trung tâm tiến hành theo quy định của bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

Điều 19. Đào tạo, tu dưỡng cán bộ, giáo viên

Hằng nămtrung trung khu có trọng trách đào tạo, bồi dưỡng nâng cấp trình độ chuyên môn, nghiệpvụ cho cán bộ, cô giáo của trung tâm.

Điều 20. Hợp tác quốc tế

1. Tuỳ theo điềukiện, khả năng, trung trung khu ngoại ngữ, tin học thực hiện các hoạt động hợp tác quốctế nhằm phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, tu dưỡng của đơn vịmình.

2. Những quan hệhợp tác quốc tế phải vâng lệnh các quy định ở trong phòng nước cùng của Bộ giáo dục vàĐào tạo.

Điều 21. Tổng kết công tác và báo cáo

Ngoài bài toán tổngkết report sau mỗi kỳ tổ chức triển khai thi, cấp chứng từ theo quy định, hằng năm trungtâm phải tổ chức triển khai tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức triển khai và hoạt động, nhờ cất hộ báo cáovề cơ quan quản lý trực tiếp nhằm theo dõi, chỉ huy theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 22. Tổ chức cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ, tin học tập

Cơ cấu tổ chứccủa trung trung khu ngoại ngữ, tin học gồm có:

1. Giám đốcvà những phó người đứng đầu (nếu cần).

2. Các tổ (hoặcphòng) siêng môn, nghiệp vụ.

3. Những hội đồngtư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ thương mại và sản xuất sale thuộc trungtâm.

4. Tổ chức đảngvà những tổ chức đoàn thể.

Điều 23. Người có quyền lực cao trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốctrung tâm đề nghị là người dân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, có năng lượng quảnlý, đã xuất sắc nghiệp trình độ chuyên môn đại học tập ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trongngành giáo dục và đào tạo ít duy nhất 3 năm cùng được cấp ra quyết định thành lập trung trung khu bổnhiệm (đối cùng với trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối vớitrung tâm ngoại ngữ, tin học bốn thục).

2. Giám đốctrung trung khu ngoại ngữ, tin học là người quản lý và phụ trách trước phápluật cùng trước cơ quan làm chủ cấp trên về mọi buổi giao lưu của trung tâm. Nhiệm kỳcủa giám đốc trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học tập là 5 năm.

3. Đối vớitrung chổ chính giữa ngoại ngữ, tin học bốn thục, tuổi của chủ tịch trung trọng điểm khi té nhiệmlần đầu không thực sự 65 tuổi.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ tịch trung trung tâm ngoại ngữ,tin học

1. Lập kế hoạch,tổ chức thực hiện, giám sát, tiến công giá tác dụng thực hiện những nhiệm vụ của trungtâm.

Xem thêm: Top 10 Hãng Đồng Hồ Nổi Tiếng Nhất Thế Giới Chiếm Lĩnh Việt Nam

2. Vấp ngã nhiệmcác tổ trưởng (hoặc trưởng những phòng) siêng môn, nghiệp vụ.

3. Quản lýgiáo viên, cán bộ, công nhân viên cấp dưới của trung chổ chính giữa theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận,quản lý và quyết định vẻ ngoài kỷ luật đối với học viên.

5. Thống trị cơsở vật chất và gia tài của trung tâm, quản lý tài chính; đưa ra quyết định thu, bỏ ra vàphân phối những thành quả buổi giao lưu của trung trung khu theo quy định.

6. Cung cấp chứngchỉ chứng thực kết quả học tập của học tập viên theo thẩm quyền vị Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo quy định.

7. Được theohọc những lớp chăm môn, nghiệp vụ nâng cấp trình độ cùng được hưởng những chế độtheo quy định.

Điều 25. Phó giám đốc trung trung khu ngoại ngữ, tin học

1. Phó giám đốcdo người có quyền lực cao trung tâm đề xuất và vị cấp ra quyết định ra đời trung chổ chính giữa bổnhiệm (đối cùng với trung trung khu ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc thừa nhận (đối vớitrung trọng điểm ngoại ngữ, tin học bốn thục). Phó tổng giám đốc là người giúp việc cho giámđốc trung tâm, là người dân có phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức tốt, có năng lượng quảnlý, đã xuất sắc nghiệp trình độ đại học tập hoặc cao đẳng.

2. Đối vớitrung trung tâm ngoại ngữ, tin học bốn thục, tuổi của phó tổng giám đốc trung trung khu khi bổnhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

3. Nhiệm kỳ củaphó người đứng đầu trung vai trung phong theo nhiệm kỳ của người đứng đầu trung tâm.

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền lợi của phó giám đốc trung tâm ngoạingữ, tin học

1. Giúp giámđốc trung tâm cai quản và điều hành các hoạt động vui chơi của trung tâm; thẳng phụtrách một số nghành nghề công tác theo sự cắt cử của người có quyền lực cao và giải quyếtcông câu hỏi do giám đốc giao.

2. Khi giảiquyết quá trình được chủ tịch giao, phó giám đốc đại diện giám đốc điều hành,chịu trách trước lao lý và trước giám đốc về kết quả quá trình được giao.

Điều 27. Những tổ (hoặc phòng) chăm môn, nghiệp vụ

1. Căn cứ vàoquy mô đào tạo và huấn luyện và đặc điểm ngành nghề đào tạo, chủ tịch trung trung tâm quyết địnhthành lập các tổ (hoặc phòng) chăm môn, nhiệm vụ thuộc trung tâm. Đứng đầucác tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nhiệm vụ là tổ trưởng (hoặc trưởng phòng) dogiám đốc trung tâm té nhiệm, miễn nhiệm.

2. Trọng trách cụthể của tổ (hoặc phòng) chăm môn, nhiệm vụ do giám đốc trung trọng điểm quy định.

Điều 28. Các hội đồng tư vấn, các cơ sở giao hàng đào chế tạo và cơsở sản xuất, marketing trong trung chổ chính giữa ngoại ngữ, tin học

1. Những Hội đồngtư vấn, những cơ sở giao hàng đào sản xuất trong trung trung tâm ngoại ngữ, tin học tập được thànhlập theo đưa ra quyết định của người đứng đầu trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thờigian hoạt động, số lượng và tổ chức cơ cấu thành viên của các hội đồng hỗ trợ tư vấn và các cơsở ship hàng đào tạo bởi vì giám đốc trung trọng tâm quyết định.

2. Những cơ sởsản xuất, marketing trong trung trung khu ngoại ngữ, tin học tập được ra đời gắn vớinhiệm vụ đào tạo, phù hợp với điều kiện cách tân và phát triển của trung tâm. Chức năng,nhiệm vụ, tổ chức cơ cấu tổ chức cùng quản lý hoạt động vui chơi của các cửa hàng sản xuất, kinhdoanh phải phù hợp với quy định ở trong phòng nước với được hình thức trong Nội quy hoạtđộng của trung tâm.

Điều 29. Tổ chức Đảng cộng sản nước ta và những tổ chức đoànthể

1. Tổ chức triển khai ĐảngCộng sản nước ta trong trung trung tâm ngoại ngữ, tin học được ra đời và hoạt độngtheo Điều lệ Đảng, trong kích cỡ của Hiến pháp với pháp luật.

2. Những đoànthể, tổ chức triển khai xã hội trong trung tâm được ra đời có trách nhiệm đóng góp thêm phần thựchiện xuất sắc các nhiệm vụ của trung trung ương và hoạt động theo chính sách của pháp luật.

Chương V

GIÁO VIÊN TRUNG TÂM NGOẠINGỮ, TIN HỌC

Điều 30. địa điểm và chuẩn chỉnh trình độ đào tạo của giáo viên

1. Giáo viêncủa trung tâm ngoại ngữ, tin học là bạn làm trách nhiệm giảng dạy, lí giải thựchành, bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

2. Giáo viêncơ hữu của trung trọng điểm ngoại ngữ, tin học phải gồm bằng cao đẳng sư phạm trở lênhoặc có bằng cao đẳng, đại học cân xứng với chương trình được phân công giảng dạyvà chứng chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm. Cô giáo thỉnh giảng tiến hành theoquy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giảng dạytheo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, chiến lược dạy học; soạnbài, chấm bài, lên lớp đầy đủ, đúng giờ; cai quản học viên trong các hoạt độngdo trung trung khu tổ chức; thâm nhập các buổi giao lưu của tổ siêng môn.

2. Thực hiệncác quyết định của giám đốc; chịu sự khám nghiệm của giám đốc và các cấp quản ngại lýgiáo dục theo quy định; thực hiện nội quy của trung trọng điểm và các quy định của Quychế này.

3. Giữ lại gìn phẩmchất, uy tín, danh dự đơn vị giáo; đoàn kết, giúp sức các đồng nghiệp; gương mẫutrước học viên, kính trọng nhân cách, đối xử công bình và bảo đảm các quyền và lợiích quang minh chính đại của học tập viên.

Điều 32. Quyền của giáo viên

1. Được trungtâm tạo đk để triển khai nhiệm vụ.

2. Được theohọc những lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện trình độ vàđược hưởng trọn mọi nghĩa vụ và quyền lợi về đồ chất, tinh thần; được siêng sóc, đảm bảo sức khoẻtheo các chế độ, chính sách quy định so với nhà giáo;

3. Được trựctiếp hoặc thông qua tổ chức của bản thân mình tham gia làm chủ trung tâm.

4. Đượcnghiên cứu giúp khoa học, gia nhập lao động, sản xuất, thương mại & dịch vụ tư vấn, đưa giaocông nghệ làm việc trong hoặc không tính trung trọng tâm nếu bảo đảm hoàn thành những nhiệm vụ đượctrung trọng tâm giao.

5. Được thamdự những cuộc họp của hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ phép tắc khi các hội đồng nàygiải quyết những vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình phụ trách.

Điều 33. Hành vi ngôn ngữ ứng xử, xiêm y của giáo viên

1. Hành vi,ngôn ngữ xử sự của giáo viên bắt buộc mẫu mực, có tính năng giáo dục so với họcviên.

2. Trang phụccủa giáo viên cần chỉnh tề, giản dị, phù hợp với vận động sư phạm.

Điều 34. Các hành vi bị cấm so với giáo viên

1. Xuyên tạcnội dung giáo dục.

2. Xúc phạmdanh dự, nhân phẩm, thân thể của học viên cùng đồng nghiệp.

3. Gian lậntrong tuyển sinh, thi, kiểm tra; nắm ý review sai tác dụng học tập của họcviên; ép buộc học tập viên học tập thêm để thu chi phí và đa số hành vi tiêu cực trong giáodục.

4. Những hànhvi vi phi pháp luật khác.

Chương VI

HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠINGỮ, TIN HỌC

Điều 35. Nhiệm vụ của học tập viên trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Học viêntrung vai trung phong ngoại ngữ, tin học tập là những người đang theo học tập một hay nhiều chươngtrình trên trung tâm.

2. Học tập viêncó những trách nhiệm sau:

a) Thực hiệnđầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành do trung trọng tâm đề ra;

b) Kính trọngthầy, cô giáo; cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên của trung tâm. Thực hiện đầy đủnội quy của trung vai trung phong và các quy định của quy định này;

c) giữ gìn vàbảo vệ gia sản của trung tâm;

d) Đóng họcphí rất đầy đủ và đúng hạn.

Điều 36. Nghĩa vụ và quyền lợi của học viên

1. Được trungtâm tôn trọng cùng đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ tin tức về việc học tậpcủa học tập viên.

2. Được chọnchương trình, hình thức, địa điểm học cân xứng với điều kiện, năng lực của họcviên cùng của trung tâm; được tạo điều kiện để đổi khác chương trình, hình thức,nơi học tập nếu bao gồm nguyện vọng với được nơi chuyển mang đến tiếp nhận.

3. Tham giacác đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội của trung chổ chính giữa theo chính sách của pháp luật.

4. Trực tiếphoặc thông qua đại diện hợp pháp để đảm bảo quyền lợi đường đường chính chính của học viên vàđể góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng giống như các hoạt động khác củatrung tâm.

5. Được dựcác kỳ kiểm tra lấy hội chứng chỉ, nếu như học hết lịch trình và thực hiện đủ những yêucầu về kiểm tra tác dụng học tập trong lịch trình mà học tập viên sẽ học tại trungtâm.

Điều 37. Hành vi, ngôn từ ứng xử, bộ đồ của học viên

1. Hành vi,ngôn ngữ ứng xử của học viên phải tương xứng với đạo đức, văn hóa của cùng đồng.

2. Trang phụccủa học tập viên phải sạch sẽ, gọn gàng gàng cân xứng với lứa tuổi, dễ ợt cho việc họctập và vận động tại trung tâm.

Điều 38. Các hành vi bị cấm đối với học viên

1. Xúc phạmdanh dự, nhân phẩm, thân thể của giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học viênkhác của trung tâm.

2. Gian lậntrong khi thi, kiểm tra.

3. Đánh nhau,gây rối hiếm hoi tự, an ninh ở khu vực học với ở địa điểm công cộng.

4. Hút thuốc,uống rượu, bia trong giờ học hoặc trong các vận động tập thể.

5. Những hànhvi vi bất hợp pháp luật.

Chương VII

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 39. Tài sản

1. Gia sản củatrung trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm những: đất đai, công trình xây dựng; những trangthiết bị và tài sản được công ty nước giao cho trung tâm quản lý và thực hiện hoặc docác tổ chức cá nhân đầu tư, hoặc được biếu tặng, cho, tài trợ; những tài sản đượchình thành từ hoạt động của trung tâm.

2. Hàng năm,trung trung khu có nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản, thay thế sửa chữa lớn,xây dựng mới, đổi mới trang thiết bị và từng bước tiến bộ hóa cửa hàng vật hóa học kỹthuật phục vụ đào chế tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Sản phẩm năm,trung tâm tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản và thực hiện chính sách báocáo theo quy định ở trong phòng nước.

Điều 40. Tài bao gồm

Nguồn tàichính của trung tâm gồm có:

1. Ngân sáchnhà nước cấp cho (nếu có).

2. Vốn củacác tổ chức, cá nhân đóng góp.

3. Vốn củacác tổ chức tín dụng để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, ship hàng cho việc nângcao unique đào tạo, phân tích khoa học.

4. Vốn vay củacác ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân.

5. Tiền học phí vàcác khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học, tư vấn, gửi giaocông nghệ cùng các vận động khác.

6. Mối cung cấp tàitrợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoại trừ nước.

7. Các nguồnthu hợp pháp không giống (nếu có).

Điều 41. áp dụng nguồn tài chính

Nguồn tàichính của trung vai trung phong ngoại ngữ, tin học được thực hiện vào những việc sau :

1. Những hoạt độnggiáo dục của trung tâm.

2. Trang bịcơ sở đồ gia dụng chất, đồ gia dụng dùng, phương tiện, học tập liệu.

3. Những hoạt độngnghiên cứu vớt khoa học.

4. Đào tạo, bồidưỡng cán bộ, giáo viên, công nhân viên cấp dưới của trung tâm.

5. Bỏ ra thiđua, khen thưởng.

6. Bỏ ra đầutư, phát triển gồm: chi đầu tư xây dựng cơ bản, bán buôn tài sản thay định.

7. Trích khấuhao gia tài cố định.

8. Chi trả vốnvay với lãi vốn vay.

9. Chi những hoạtđộng nhân đạo, trường đoản cú thiện.

10. Những khoảnchi không giống theo công cụ của pháp luật.

Điều 42. Làm chủ tài sản, tài bao gồm

Việc quản lýtài sản, tài chính của trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học phải triển khai theo quy địnhcủa bên nước. Phần lớn thành viên của trung vai trung phong có trọng trách giữ gìn, đảm bảo tài sảncủa trung tâm.

Chương VIII

THANH TRA, KIỂM TRA,KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 43. Thanh tra, kiểm tra

1. Trung tâmngoại ngữ, tin học tập tự tổ chức kiểm tra các buổi giao lưu của trung tâm theo các quyđịnh hiện hành.

2. Trung tâmngoại ngữ, tin học chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan công ty nước bao gồm thẩmquyền.

Điều 44. Khen thưởng

1. Trung tâmngoại ngữ, tin học, tập thể các đơn vị trực thuộc trung trung khu ngoại ngữ, tin học tập thựchiện tốt Quy chế này, có khá nhiều thành tích góp phần cho sự trở nên tân tiến và nângcao chất lượng hoạt hễ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học sẽ được khen thưởngtheo quy định của phòng nước.

2. Giáo viên,cán bộ, công nhân viên của trung trung tâm ngoại ngữ - tin học bao gồm thành tích vẫn đượckhen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và những danh hiệu cao thâm khác theo quyđịnh của pháp luật.

3. Học tập viêntrung trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm thành tích trong học tập với rèn luyện đượctrung trung tâm và các cấp cai quản giáo dục tâng bốc theo quy định.

Điều 45. Xử trí vi phạm

1. đàn hoặccá nhân giáo viên, cán bộ, công nhân viên cấp dưới của trung trọng tâm ngoại ngữ, tin học viphạm quy chế này thì tuỳ theo đặc điểm và nấc độ vi phạm mà bị xử trí kỷ luật,xử phân phát hành bao gồm hoặc truy hỏi cứu nhiệm vụ hình sự theo dụng cụ của pháp luật;nếu gây thiệt sợ hãi thì bắt buộc bồi hay theo giải pháp của pháp luật.

2. Học tập viên củatrung trung khu ngoại ngữ, tin học vi phạm Quy chế này và những quy định vào quátrình học tập tập, rèn luyện, tuỳ theo mức độ vi phạm có khả năng sẽ bị xử lý kỷ công cụ theo cáchình thức sau: