Đề thi kho bạc nhà nước từ 2011

     

Tổng vừa lòng đề thi Kho bạc nhà nước từ thời điểm năm 2011 mang lại năm 2016. Dưới đây là tổng thích hợp đề thi Kho bạc nhà nước chính thức từ năm 2011 mang lại năm năm 2016 do letspro.edu.vn sưu tầm và tổng hợp


Đề thi Kho bạc nhà nước 2011

Đề thi Môn kiến thức và kỹ năng chung

Đề thi tháng 12.2011

Trình bày có mang tài chủ yếu công? so sánh các kim chỉ nam và nguyên tắc quản lý tài chính côngTrình bày nhiệm vụ của công chức so với Đảng, đơn vị nước, nhân dân và trong thực hành công vụ theo chế độ của mức sử dụng CBCC? Liên hệ bạn dạng thân nếu được tuyển chọn dụng vào công chức KBNNTrình bày các cách phân nhiều loại công chức theo phép tắc của công cụ CBCC?Mục đích của câu hỏi phân loại đó?Trình bày vị trí, công dụng của KBNN? Những trách nhiệm chính để thực hiện tính năng QLNN về quỹ NSNN, những quỹ tài thiết yếu nhà nước và các quỹ khác của phòng nước được giao quản lý?Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu hèn của KBNN tỉnh, tp trực thuộc TƯ?

Đề thi tháng 10.2011

Đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức? Liên hệ phiên bản thân ví như được tuyển dụng vào KBNN?Khái niệm công chức? Điểm giống như và khác biệt giữa cán bộ và công chức theo hình thức trong chính sách CBCC?Vị trí, tính năng của KBNN, KB tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, KB cấp cho huyện?Nhiệm vụ chính của KBNN cấp tỉnh?Nguyên tắc, yêu cầu, nội dung làm chủ chi NSNN?

Đề thi chuyên ngành viết

Ngạch chăm viên

Quỹ dự trữ tài đó là gì? mọi cấp làm sao được lập quỹ dự trữ tài chính? Nguồn xuất hiện và nấc khống chế tối đa của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp? Việc thống trị và áp dụng quỹ dự trữ tài chính?Công khai chi phí có nên là quy định đề xuất không?Nếu là quy định buộc phải thì được thực hiện như vậy nào?Trình bày quan niệm NSNN? văn bản thu, chi và các nguyên tắc làm chủ NSNN được phương pháp tại biện pháp NSNN năm 2002?Vì sao nói NSNN được cai quản thống tuyệt nhất theo nguyên tắc triệu tập dân chủ?Cơ quan nào được hotline là cơ quan thu NSNN? Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan thu? trách nhiệm của KBNN vào việc tổ chức thu NSNN?Trình bày những điều kiện bỏ ra NSNN và nhiệm vụ của KBNN trong việc quản lý chi NSNN được qui định tại điều khoản NSNN năm 2002 cùng NĐ số 60/2003/NĐ-CP ngày 06.6.2003 lý giải thi hành công cụ NSNN

Ngạch kế toán viên

Trình bày những điều kiện chi chi phí nhà nước và nhiệm vụ của của Kho bạc tình nhà nước vào việc làm chủ chi ngân sách chi tiêu nhà nước được nguyên tắc tại Luật giá thành nhà nước (2002) và Nghị định số 60/2003-CP của chính phủ nước nhà hướng dẫn cùng thi hành Luật chi phí nhà nước?Trình bày nội dung chất vấn kế toán? giải pháp của về thẩm quyền đưa ra quyết định kiểm tra kế toán cùng thẩm quyền chất vấn kế toán trong nghành nghề Kế toán đơn vị nước.Trình bày câu chữ thu, đưa ra và các nguyên tắc cai quản ngân sách bên nước được lao lý tại Luật túi tiền nhà nước (năm 2002)? do sao nói ngân sách nhà nước được thống trị thống tốt nhất theo nguyên tăc tập trung dân chủ?Chứng từ kế toán tài chính là gì? trình bày nội dung chủ yếu của triệu chứng từ kế toán giá cả nhà nước và chuyển động nghiệp vụ Kho bạc bẽo nhà nước?

Đề thi Kho bạc đãi nhà nước 2012

*
*
Đề thi Kho bạc nhà nước 2016