Quách tĩnh

     

Sư Huynh:

Điều kiện để trở thành Sư Huynh: Chung môn phái với Sư Đệ muốn bái sư. Sư Huynh Kinh Mạch: Yêu cầu tổng chu thiên kinh mạch phải đạt 360 chu thiên và khai thông 16 huyệt vị. Sư Huynh Nội Công 2: Yêu cầu phải đạt NC 2 tầng 36 Sư Huynh Nội Công 3: Yêu cầu phải đạt NC 3 tầng 36 Cách thức nhận sư đệ: Bước 1:Đến tìm gặp Quản lý Huynh Đệ Môn Phái (Nhấn J -> mục Danh Sách Sư Huynh -> mục Chỉ Dẫn Sư Huynh Đệ)

Bước 2: Chọn dòng “Ta muốn đăng kí trong môn phái này (chỉ giới hạn sư huynh)” Bước 3: Bấm chọn loại Sư Huynh mà bạn muốn làm: o Sư Huynh Kinh Mạch: Yêu cầu tổng chu thiên kinh mạch phải đạt 360 chu thiên và khai thông 16 huyệt vị. o Sư Huynh Nội Công 2: Yêu cầu phải đạt NC 2 tầng 36. o Sư Huynh Nội Công 3: Yêu cầu phải đạt NC 3 tầng 36. Bước 4: Chọn Sư Đệ muốn nhận hoặc Sư Đệ sẽ tự bái sư trong mục “Danh Sách Sư Huynh” của Môn Phái (J).

Bước 5: Kiểm tra thông tin sư đệ trong mục Sư Huynh Đệ ở mục Môn Phái(J) để theo dõi thông tin về sư huynh đệ.

Bạn đang xem: Quách tĩnh

Sau khi bạn đã đăng kí thành công Sư Huynh thì tên bạn + loại sư huynh sẽ nằm trong mục Danh Sách Sư Huynh của Môn Phái (J).

Sư Đệ:

Điều kiện để trở thành Sư Đệ: Chung môn phái với Sư Huynh muốn nhận làm đồ đệ. Sư Đệ Kinh Mạch: Yêu cầu đã mở 3 huyệt vị và mỗi huyệt phải khai thông nhỏ nhất là 10 chu thiên. Sư Đệ Nội Công 2: Yêu cầu chưa học Nội Công 2. Sư Đệ Nội Công 3: Yêu cầu chưa học Nội Công 3.

Cách thức nhận Sư Huynh: Bước 1: Mở Mục Môn Phái(J) -> tab “Danh Sách Sư Huynh” hoặc gặp trực tiếp mục tiêu click phải và bái sư.

Bước 2: Bái sư và nhận thông báo từ Sư Huynh:

Bước 3: Mở giao diện Sư Huynh Đệ ở mục Môn Phái(J) để theo dõi thông tin về sư huynh đệ.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu, Trực Tiếp Ngoại Hạng Anh Hôm Nay 22 Mới Nhất, Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Tối Nay

Bước 4: Mở hộp thư để nhận bí kíp Nội Công 2 có thể luyện lên tầng 9.

Xuất sư:

Điều kiện xuất sư 100%: Cả 2 cùng trong tổ đội. Sư đệ nội công 2 30 nếu nhận Sư Huynh Nội Công 2. Sư đệ nội công 3 30 nếu nhận Sư Huynh Nội Công 3. Sư đệ kinh mạch. Bước 1: Đến NPC Quản lý Huynh Đệ tại các map Môn Phái nói chuyện. Bước 2: Chọn dòng “Ta cảm thấy đã có đủ thực lực xuất sư được rồi”.

Điều kiện xuất sư khác: Sư huynh không online trong vòng 7 ngày (theo time hệ thống) thì có thể tự xuất sư không cần chờ sư huynh.

Giải trừ sư đồ:

Có 3 cách giải trừ quan hệ: Giải trừ quan hệ: Trong vòng 7 ngày nếu nội công sư đệ không thăng cấp hoặc kinh mạch không có thay đổi thì sư huynh có thể chọn trực tiếp giải trừ mà không bị trừng phạt. Hoặc có một bên không online trong bảy ngày, bên kia có thể chọn trực tiếp giải trừ quan hệ. Cùng nhau giải trừ (tổ đội với nhau): Sau khi giải trừ xong sau 7 ngày không thể bái sư huynh hoặc thu sư đệ mới. Cưỡng chế giải trừ: Tốn 50 Lượng bạc vụn và sau 14 ngày không thể bái sư huynh hoặc thu sư đệ mới.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sư huynh và sư đệ trải nghiệm thì các phần thưởng khi hoàn thành sẽ được nhận tại Hòm Thư Tín theo các mốc sau:

Đối tượng

Mốc

Phần thưởng khi hoàn thành

Cả hai

Tổ đội thích quán

- Tử Thần Đan (100.000 Chân Khí)

- Kinh Nghiệm Đan 200

Tổ đội cấm địa

- Tử Thần Đan x2

- Kinh Nghiệm Đan 300

- Hàn Nha Thảo x 50

Thưởng hàng tuần

- Tử Thần Đan x 10

- Kinh Nghiệm Đan 500

- Danh Vọng Giang Hồ 20.000

Nếu sư đệ đạt các mốc Nội Công 2 thì sư huynh, sư đệ sẽ được nhận thưởng như sau:

Mốc (Sư Đệ)

Thưởng Sư Đệ

Thưởng Sư Huynh

Bái Sư

Trang sách nội công 2 tầng 1-9

Không có

30 thẻ danh dự môn phái

Nội 2 tầng 5

Nhận 30.000 Tu Vi

Nhận 50.000 Tu Vi

Nhận 2000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 2 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 3 Hoàng Bạch Đan

Nhận 50.000 Chân Khí

Nhận 30.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi chú quán 100.000

Nội công 2 tu vi chú quán 50.000

-

Nhận 50 thẻ danh dự môn phái

-

Nội 2 tầng 10

Nhận 50.000 Tu Vi

Nhận 100.000 Tu Vi

Nhận 5000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 5 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 3 Tụ Khí Đan

Nhận 70.000 Chân Khí

Nhận 50.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi quán chú đan 150.000

Nội công 2 tu vi chú quán 100.000

-

Nội 2 tầng 15

Nhận 80.000 Tu Vi

Nhận 150.000 Tu Vi

Nhận 7000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 7 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 7 Tụ Khí Đan

Nhận 100.000 Chân Khí

Nhận 80.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi quán chú đan 200.000

Nội công 2 tu vi quán chú đan 150.000

-

Nhận 50 thẻ danh dự môn phái

-

Nội 2 tầng 20

Nhận 120.000 Tu Vi

Nhận 200.000 Tu Vi

Nhận 14.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 2 Bích Tiêu Đan

Nhận 3 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 120.000 Chân Khí

Nhận 100.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi quán chú đan 250.000

Nội công 2 tu vi quán chú đan 200.000

-

Nội 2 tầng 25

Nhận 150.000 Tu Vi

Nhận 250.000 Tu Vi

Nhận 25.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 3 Bích Tiêu Đan

Nhận 5 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 150.000 Chân Khí

Nhận 120.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi quán chú đan 300.000

Nội công 2 tu vi quán chú đan 250.000

-

Nhận 25 thẻ danh dự môn phái

-

Xuất sư (nội công 2 sư đệ tầng 30)

Nhận 1.000.000 Tu Vi

Nhận 2.000.000 Tu Vi

Nhận 1.000.000 Chân Khí

Nhận 2.000.000 Chân Khí

Nội công 1 - Thẻ Đổi Linh Khu Di Sách x1

Nội công 2 - Thẻ Đổi Linh Khu Di Sách x1

Nội công 1 tự tăng lên 25

-

Nếu sư đệ đạt các mốc Nội Công 3 thì sư huynh, sư đệ sẽ được nhận thưởng như sau:

Mốc (Sư Đệ)

Thưởng Sư Đệ

Thưởng Sư Huynh

Bái Sư

Trang sách nội công 3 tầng 1-9

Không có

Nhận 50 thẻ danh dự môn phái

Nội 3 tầng 5

Nhận 60.000 Tu Vi

Nhận 100.000 Tu Vi

Nhận 20.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 5 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 3 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 100.000 Chân Khí

Nhận 50.000 Chân Khí

Nhận 5 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nhận 3 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 150.000

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 100.000

-

Nhận 50 thẻ danh dự môn phái

-

Nội 3 tầng 10

Nhận 100.000 Tu Vi

Nhận 150.000 Tu Vi

Nhận 30.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 2 Bích Tiêu Đan

Nhận 5 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 150.000 Chân Khí

Nhận 100.000 Chân Khí

Nhận 8 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nhận 5 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 200.000

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 150.000

-

Nội 3 tầng 15

Nhận 160.000 Tu Vi

Nhận 200.000 Tu Vi

Nhận 50.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 5 Bích Tiêu Đan

Nhận 7 Trấn Tâm Hoàn

Nhận 200.000 Chân Khí

Nhận 150.000 Chân Khí

Nhận 11 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nhận 8 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 250.000

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 200.000

-

Nhận 100 Thẻ Danh Dự Môn Phái

-

Nội 3 tầng 20

Nhận 240.000 Tu Vi

Nhận 250.000 Tu Vi

Nhận 70.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 7 Bích Tiêu Đan

Nhận 2 Bích Tiêu Đan

Nhận 250.000 Chân Khí

Nhận 200.000 Chân Khí

Nhận 15 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

11 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 300.000

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 250.000

-

Nội 3 tầng 25

Nhận 300.000 Tu Vi

Nhận 350.000 Tu Vi

Nhận 90.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 10 Bích Tiêu Đan

Nhận 5 Bích Tiêu Đan

Nhận 300.000 Chân Khí

Nhận 250.000 Chân Khí

Nhận 20 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nhận 15 Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 300.000

Nội công 3 tu vi Quán Chú Đan 300.000

-

Nhận 100 Thẻ Danh Dự Môn Phái

-

Xuất sư (nội công 3 sư đệ tầng 30)

Nhận 2.000.000 Tu Vi

Nhận 3.000.000 Tu Vi

Nhận 2.000.000 Chân Khí

Nhận 3.000.000 Chân Khí

Nội công 2 - Thẻ Đổi Linh Khu Di Sách x1

Nội công 3 - Thẻ Đổi Linh Khu Di Sách x1

Nội công 1 tự tăng lên 25, nội 2 tự tăng lên 20

-

Nếu sư đệ đạt các mốc Nội Công 4 thì sư huynh, sư đệ sẽ được nhận thưởng như sau: