Sony xperia xz1 compact xách tay

     
Máy là phiên bản Mỹ, quốc tế hàng likenew 95% -99% đã qua sử dụng, xách tay từ thị trường Mỹ.Hỗ trợ 1 lần nâng cấp mẫu trong 7 ngày đầuHỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ trả góp từ 18 tuổiHỗ trợ quẹt thẻ
*

\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":0,"display_regular_price":0,"image":{"title":"xz1 compactl","caption":"","url":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg","alt":"","src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-510x510.jpg 510w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-300x300.jpg 300w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-150x150.jpg 150w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-100x100.jpg 100w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3737,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4552,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_phien-ban":"nhat-docomo","attribute_pa_mau-sac":"den"},"availability_html":"H\u1ebft h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":0,"display_regular_price":0,"image":{"title":"xz1 compactl","caption":"","url":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg","alt":"","src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-510x510.jpg 510w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-300x300.jpg 300w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-150x150.jpg 150w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-100x100.jpg 100w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3737,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4553,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_phien-ban":"nhat-docomo","attribute_pa_mau-sac":"trang"},"availability_html":"H\u1ebft h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":0,"display_regular_price":0,"image":{"title":"xz1 compactl","caption":"","url":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg","alt":"","src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-510x510.jpg 510w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-300x300.jpg 300w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-150x150.jpg 150w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-100x100.jpg 100w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3737,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4554,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_phien-ban":"nhat-docomo","attribute_pa_mau-sac":"xanh-tim"},"availability_html":"H\u1ebft h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":0,"display_regular_price":0,"image":{"title":"xz1 compactl","caption":"","url":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg","alt":"","src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-510x510.jpg 510w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-300x300.jpg 300w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-150x150.jpg 150w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-100x100.jpg 100w, https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/letspro.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/xz1-compactl-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3737,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":4555,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"}>">
Phiên bản