Sách giải toán lớp 8

     
Giải toán lớp 8 trang 20, 21 SGK tập 1: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức đầy đủ hỗ trợ các em học viên củng cố kỹ năng và đọc rõ phương pháp giải các dạng bài xích tập trong sách giáo khoa
Nội dung bài viết

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 20Một số bài tập ôn luyện vào SGK toán tập 1 lớp 8 trang 20, 21

Giải bài tập Sách giáo khóa Toán lớp 8 bài bác 7: bài xích tập và câu hỏi Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức với lời giải chi tiết, ví dụ được cửa hàng chúng tôi tổng vừa lòng và chọn lọc theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Mời quý thầy cô cùng các em học tập sinh tham khảo:

Trả lời một số thắc mắc trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 20

Dưới đó là một số thắc mắc ôn luyện giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức trong bài bác Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức:

Câu hỏi 1 trang trăng tròn SGK Toán tập 1 lớp 8

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử

a) x3+ 3x2+ 3x + 1;

b) (x + y)2- 9x2.

Bạn đang xem: Sách giải toán lớp 8

Lời giải

a) x3+ 3x2+ 3x + 1 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13 = (x + 1)3

b) (x + y)2– 9x2= (x + y)2 – (3x)2

= (x + y + 3x)(x + y - 3x)

= (4x + y)(-2x + y)

Câu hỏi 2 SGK Toán tập 1 trang trăng tròn lớp 8

Tính nhanh: 1052 – 25.

Lời giải

1052 - 25 = 1052 - 52

= (105 + 5)(105 - 5)

= 110.100

= 11000

Một số bài xích tập ôn luyện trong SGK toán tập 1 lớp 8 trang 20, 21

Mời quý thầy cô và những em học viên cùng xem thêm lời giải cụ thể của những bài tập trong sách giáo khoa đã được chúng tôi tổng hòa hợp và lựa chọn lọc:

Giải bài xích 43 trang trăng tròn SGK Toán tập 1 lớp 8

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x2+ 6x + 9 b) 10x – 25 – x2

c) 

*
 d) 
*

Lời giải:

a)x2+ 6x + 9

= x2 + 2.x.3 + 32

= (x + 3)2

b)10x – 25 – x2

= -(-10x + 25 + x2)

= -(25 – 10x + x2)

= -(52 – 2.5.x + x2)

= -(5 – x)2

*

*
"/>

*

d) 

*

*

Giải bài bác 44 SGK Toán lớp 8 trang trăng tròn tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 1/27

b) (a + b)3– (a – b)3

c) (a + b)3+ (a – b)3

d) 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3

e) –x3+ 9x2– 27x + 27

Lời giải:

a) 

*

*

*

b) (a + b)3– (a – b)3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b).(a – b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2+ a2 – 2ab + b2)

= 2b.(3a2+ b2)

c) (a + b)3+ (a – b)3

= <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a –b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 – a2 + b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2a.(a2 + 3b2)

d) 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3

= (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3

= (2x + y)3

e) –x3+ 9x2– 27x + 27

= 27 – 27x + 9x2 – x3

= 33 – 3.32.x + 3.3.x2 – x3

= (3 – x)3

Giải bài 45 trang đôi mươi tập 1 SGK Toán lớp 8

Tìm x, biết:

a) 2 – 25x2 = 0

b) 

*

Lời giải:

a.

Phương pháp giải:

- Phân tích những biểu thức sống vế trái thành nhân tử, kế tiếp áp dụng tính chất: 

A.B=0⇒A=0A.B=0⇒A=0 hoặc B=0B=0 

- Áp dụng hằng đẳng thức hiệu nhị bình phương.

Xem thêm: Mẫu Bìa Nhật Ký Thi Công Công Trình Xây Dựng Đầy Đủ Và Chi Tiết

A2−B2=(A+B)(A−B)3)A2−B2=(A+B)(A−B)

Lời giải chi tiết:

2−25x2=02−25x2=0 

(√2)2−(5x)2=0(2)2−(5x)2=0

(√2−5x)(√2+5x)=0(2−5x)(2+5x)=0

⇒√2−5x=0⇒2−5x=0 hoặc √2+5x=02+5x=0

+) Với √2−5x=0⇒5x=√22−5x=0⇒5x=2 ⇒x=√25⇒x=25

+) Với √2+5x=0⇒5x=−√22+5x=0⇒5x=−2 ⇒x=−√25⇒x=−25

Vậy x=√25x=25 hoặc x=−√25

b.

Phương pháp giải:

- Phân tích những biểu thức sinh hoạt vế trái thành nhân tử, tiếp đến áp dụng tính chất: 

A.B=0⇒A=0A.B=0⇒A=0 hoặc B=0B=0 

- Áp dụng hằng đẳng thức bình phương một hiệu.

2)(A−B)2=A2−2AB+B22)(A−B)2=A2−2AB+B2

Lời giải đưa ra tiết:

x2−x+14=0x2−x+14=0

x2−2.x.12+(12)2=0x2−2.x.12+(12)2=0

(x−12)2=0(x−12)2=0

⇒x−12=0⇒x=12⇒x−12=0⇒x=12

Vậy x=12.

Giải bài bác 46 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 21

Tính nhanh:

a) 732 - 272; b) 372 - 132; c) 20022 - 22

Lời giải:

a) 732 - 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100.46 = 4600

b) 372 - 132 = (37 + 13)(37 – 13) = 50.24 = 100.12 = 1200

c) 20022 - 22 = (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004 .2000 = 4008000

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để download Giải toán lớp 8 SGK tập 1 trang 20, 21 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.