Phim tuổi 18 cấm hay không

     

Giới thiệu:

Câu chuyện xoay quanh những đổi khác của tuổi bắt đầu lớn, nhưng nhân vật đó là A Kiệt và nhóm "Quái Đản" cùng rất nhóm thiếu nữ sinh học thông thường lớp.

Cảm ơn bạn Hat Bui đã chia sẻ phiên bản HD tập phim này.


Tập 1;https://drive.google.com/file/d/1CrkOqxHphoK2j2mkN-3um1y5liLiaorC/preview|Tập 2;https://drive.google.com/file/d/1HUym4neAPfeT4lVHeGSpBe61_9jG-4Jx/preview|Tập 3;https://drive.google.com/file/d/1Cx60AHvkXIUC3wCedHwfN5aI1brIN9lu/preview|Tập 4;https://drive.google.com/file/d/1OX8P3T0QAG62fBVPqjzV_sMdgcN3xB-j/preview|Tập 5;https://drive.google.com/file/d/1LBtonF5uzCTNAX8XRjoqwuOhdveRZC2U/preview|Tập 6;https://drive.google.com/file/d/1YBL1Vq2sTPBzZl0jsMLFpAJf0ql6PmAf/preview|Tập 7;https://drive.google.com/file/d/1m5e6VMDhxLxkh5CW-mqgCSxYUiRMz8VR/preview|Tập 8;https://drive.google.com/file/d/1vA_eJrMpoPme0HIdTpOfwHoLAOUn3350/preview|Tập 9;https://drive.google.com/file/d/177BGz7YXQ7_GLSwOfOxfxVRAu9eUFZ9b/preview|Tập 10;https://drive.google.com/file/d/14cZVj4tSTZKGowleou7R-KcK-0AfKfuQ/preview|Tập 11;https://drive.google.com/file/d/1zInQ7Ad9hASLbkKxlT5-MFWRO9YyOZ0T/preview|Tập 12;https://drive.google.com/file/d/1DCR3_oC9JS37u6VsRMLsFiHw5UAKmaT_/preview|Tập 13;https://drive.google.com/file/d/1yKqc_FwsuLYzXFX0FnL6nidvbOPTY7gF/preview|Tập 14;https://drive.google.com/file/d/1KWDmYjGnK5WIweiPnhfWwlHMb6gCkkyl/preview|Tập 15;https://drive.google.com/file/d/1iLHtG_8Zcj0GBz65R5_WJW3YPhEkVhTL/preview|Tập 16;https://drive.google.com/file/d/1_hwTrHzDc3aQFJs11o0hSZ61hZ6b6I_2/preview|Tập 17;https://drive.google.com/file/d/1YHpbIucxoipBnsH-HMBq9cx9YcH0qDyu/preview|Tập 18;https://drive.google.com/file/d/1GVPfK4iSXz6lR8_Lj9t-SGzUD6wfsBad/preview|Tập 19;https://drive.google.com/file/d/1tp57-lmWUXXqt6b7cn4TxVHQRpIHMARR/preview|Tập 20-END;https://drive.google.com/file/d/1zL4MGJC2i3uiVxYcTjDd8iCqMKdVDNRK/preview|Hậu Trường;https://drive.google.com/file/d/1CJHcAWpV0j872T96bc5M4slfyJP-jsgq/preview|OST 1;https://drive.google.com/file/d/1TtLoSApAksSDe6NEqiMArslSmx1Ay0FB/preview|OST 2;https://drive.google.com/file/d/14ACnzx6eT0la4h6_cKaArmQAb_fOJBBn/preview|OST 3;https://drive.google.com/file/d/1GQavy033HxbzQzy9y7lk1E5AY0bOs8Z4/preview|OST 4;https://drive.google.com/file/d/1MnVAiWX6fsM5_KQEMwAhfnaE2sFEfgeZ/preview|OST 5;https://drive.google.com/file/d/1xk6OFIVxnX3_BUzXYkbwEOmh48HLFFNA/preview|Tập 1;https://www.dailymotion.com/video/x3ei6q|2;https://www.dailymotion.com/video/x3ei6s|3;https://www.dailymotion.com/video/x3ei6t|4;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8v|5;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8x|6;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8z|7;https://www.dailymotion.com/video/x3ei7x|8;https://www.dailymotion.com/video/x3ei7y|9;https://www.dailymotion.com/video/x3ei7z|10;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8j|11;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8i|12;https://www.dailymotion.com/video/x3ei8l|13;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9d|14;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9f|15;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9e|16;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9l|17;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9m|18;https://www.dailymotion.com/video/x3ei9n|19;https://www.dailymotion.com/video/x3eia8|20;https://www.dailymotion.com/video/x3eia7|21;https://www.dailymotion.com/video/x3eia9|22;https://www.dailymotion.com/video/x3eiag|23;https://www.dailymotion.com/video/x3eiah|24;https://www.dailymotion.com/video/x3eiaf|25;https://www.dailymotion.com/video/x3eicf|26;https://www.dailymotion.com/video/x3eice|27;https://www.dailymotion.com/video/x3eich|28;https://www.dailymotion.com/video/x3eicl|29;https://www.dailymotion.com/video/x3eicn|30;https://www.dailymotion.com/video/x3eicm|31;https://www.dailymotion.com/video/x3eicu|32;https://www.dailymotion.com/video/x3eicw|33;https://www.dailymotion.com/video/x3eid1|34;https://www.dailymotion.com/video/x3eid6|35;https://www.dailymotion.com/video/x3eid8|36;https://www.dailymotion.com/video/x3eid9|37;https://www.dailymotion.com/video/x3eidl|38;https://www.dailymotion.com/video/x3eidn|39;https://www.dailymotion.com/video/x3eids|40a;https://www.dailymotion.com/video/xie36x|40b;https://www.dailymotion.com/video/xie36z|40c;https://www.dailymotion.com/video/xie372|41a;https://www.dailymotion.com/video/xie374|41b;https://www.dailymotion.com/video/xie378|42;https://www.dailymotion.com/video/x3h5nm|43;https://www.dailymotion.com/video/x3h5nn|44;https://www.dailymotion.com/video/x3h5ni|45;https://www.dailymotion.com/video/x3h52i|46;https://www.dailymotion.com/video/x3h52j|47;https://www.dailymotion.com/video/x3h52h|48;https://www.dailymotion.com/video/x3h52p|49;https://www.dailymotion.com/video/x3h52q|50;https://www.dailymotion.com/video/x3h52n|51;https://www.dailymotion.com/video/x3h52z|52;https://www.dailymotion.com/video/x3h535|53;https://www.dailymotion.com/video/x3h532|54;https://www.dailymotion.com/video/x3h53k|55;https://www.dailymotion.com/video/x3h53f|56;https://www.dailymotion.com/video/x3h53e|57;https://www.dailymotion.com/video/x3h53p|58;https://www.dailymotion.com/video/x3h53s|59;https://www.dailymotion.com/video/x3h53r|60;https://www.dailymotion.com/video/x3h53x|61;https://www.dailymotion.com/video/x3h53y|62;https://www.dailymotion.com/video/x3h541|63;https://www.dailymotion.com/video/x3h548|64;https://www.dailymotion.com/video/x3h547|65;https://www.dailymotion.com/video/x3h54a|66;https://www.dailymotion.com/video/x3h54k|67;https://www.dailymotion.com/video/x3h54m|68;https://www.dailymotion.com/video/x3h54p|69;https://www.dailymotion.com/video/x3hhk2|70;https://www.dailymotion.com/video/x3hhk4|71;https://www.dailymotion.com/video/x3hhk5|72;https://www.dailymotion.com/video/x3hhl9|73;https://www.dailymotion.com/video/x3hhla|74;https://www.dailymotion.com/video/x3hhlc|75;https://www.dailymotion.com/video/x3hhlk|76;https://www.dailymotion.com/video/x3hhlm|77;https://www.dailymotion.com/video/x3hhln|Bản gốc 1;47.list/PLk2gvyPpHLRdFyVTg0OnTrV8RBz7W8Eh_|Bản gốc 2;47.list/PL8UAzRfqWXSlQUcxFtvfAGZ2AJM5qmtm5|Engsub;47.list/PLmA4osbmR0kFz14OySHud1_MoB7yLYso4|Engsub Ep1;47.drive/1NXJwclB4hv5BOrG3wNUUP2-c1dhpy8du|Ep 2;47.drive/1XJn1q_pDsxgBLWtDTJfn1a0xVOcruKwU|Ep 3;47.drive/1mqTAka5YPZcG5zK-RNLUlon2YaXHfv_1|Ep 4;47.drive/1nHARIz41c0e8WclAPJo1HgjG-OJHuE_A|Ep 5;47.drive/1ba_Jr28aSiWqSwja9RVobX6r7LwiTNxW|Ep 6;47.drive/1o5cySL1oHXvpZAoeTNyh9Hw8LhxhPeyR|Ep 7;47.drive/1aEmBOnrKNB9yxVQjcn47R38w2e4zF2q6|Ep 8;47.drive/1o46brqdENrS3OUoPmyPenn2fzWyJuMx3|Ep 9;47.drive/|Ep 10;47.drive/|Ep 11;47.drive/|Ep 12;47.drive/|Ep 13;47.drive/1PJMSe7LDMOQo3QrjxDzVyieYBmZFRpXv|Ep 14;47.drive/18BEeQmr06Alvb66cJS4qO9XBGP5DBBpr|Ep 15;47.drive/1mgDVTbawkbD5QZHMUiaRD4CVjJ7n0OLJ|Ep 16;47.drive/|Ep 17;47.drive/1deCB1ymAST6h8Q_KQvOxfvVyNpGtOh2X|Ep 18;47.drive/|Ep 19;47.drive/|Ep 20;47.drive/1XL8Io1howq-6j-V43HYd75XGI5b2J578|