Phím tắt thu nhỏ cửa sổ hiện hành

     

Có một số cách để bạn phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ chương trình hoặc ứng dụng bạn đang làm việc ,có một số cách rất dễ dàng như chỉ cần nhấp chuột nhiều lần vào thanh tab của ứng dụng để thu nhỏ,hay như cách khác lại yêu cầu bạn sử dụng bàn phím với các phím tắt. Nói chung ,bạn có thể quyết định sử dụng cái nào tùy thuộc vào tình huống đó. Dưới đây sẽ là hướng dẫn với các bạn 7 cách không thể đơn giản hơn giúp bạn thực hiện điều đó.

*
*
*
*
*
*
*
*


Nếu bạn thấy kích cỡ font chữ màn hình quá nhỏ thì có thể dùng tổ hợp phím CTRL+ phím + hoặc – để phóng ta hay thu nhỏ. Ngoài ra bạn có thể dùng chuột bằng cách nhấn phím CTRL + bạn rà nút con trỏ chuột lên xuống để phóng to hay thu nhỏ tuỳ bạn.