Vì sao tào tháo giỏi hơn lưu bị nhưng lại hậu thế lại thích lưu bị hơn?

     
Tào Tháo, giữ Bị với Đổng Trác là hầu như là hầu hết vị thủ lĩnh nổi tiếng thời Tam quốc trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc.

Đổng Trác chống bức hàng ngàn vạn dân tháo chạy theo mình

Đổng Trác (132 - 192), từ bỏ Trọng Dĩnh, là một trong những tướng quân phiệt cùng quyền thần đơn vị Đông Hán, đầu thời Tam quốc trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc. (Tạo hình trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Bạn đang xem: Vì sao tào tháo giỏi hơn lưu bị nhưng lại hậu thế lại thích lưu bị hơn?

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Đổng Trác nổi tiếng là một trong những gian thần, một quân phiệt tàn bạo, mặc dù chỉ giữ chức máy sử Tịnh Châu những tận dụng sự tiến cử của Viên Thiệu với Đại tướng mạo quân Hà Tiến, người đang muốn phá hủy thế lực hoạn quan, Đổng Trác đang tiến quân vào kinh kiềm chế kinh thành, truất phế Hán thiếu đế lưu giữ Biện, lập Hán Hiến đế lưu giữ Hiệp, có tác dụng lũng đoạn triều đình.

Khi đó, các lộ chư hầu vào nước, dẫn đầu là Viên Thiệu, bất bình với sự chuyên quyền tàn độc của Trác, vẫn liên minh lại để thảo phân phát Đổng Trác vào năm 190. Thái thú ngôi trường Sa là Tôn Kiên cũng hưởng ứng, tiến binh đánh Đổng Trác.

Khi Tôn Kiên tiến mang lại Đại Cốc biện pháp Lạc Dương 90 dặm. Đổng Trác thấy Tôn Kiên áp tiếp giáp kinh thành, bèn đích thân ra trận, giao chiến với Tôn Kiên một trận tuy thế bị đánh bại.

Đổng Trác sợ hãi hãi, tính đường sở hữu vua Hán vứt kinh thành Lạc Dương chạy quý phái Trường An nên đặt ra những lời sấm truyền để triệu tập trăm quan lại bàn bắt buộc thiên đô. Dương Bưu trong những ít tín đồ phản đối trẻ trung và tràn trề sức khỏe ý định của Đổng Trác. Đổng Trác giận dữ bèn mượn cớ có thiên tai xuất hiện làm điềm xấu, định miễn nhiệm Dương Bưu, nhưng mà chưa triển khai thì vội vã sở hữu vua Hiến Đế chạy. Sau đó, Đổng Trác chống bức hàng trăm ngàn vạn dân Lạc Dương quăng quật kinh thành về ngôi trường An. Trước lúc đi, Đổng Trác hạ lệnh đốt cháy cung thất ngơi nghỉ Lạc Dương, hướng đến hết lăng mộ, mang vật báu.

Lưu Bị không muốn tháo chạy bất chấp dân chúng

Lưu Bị (161 - 223) tự là Huyền Đức, fan quận Trác thuộc U Châu, là một trong vị thủ lĩnh quân phiệt, nhà vua khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc. (Tạo hình trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Năm 208, Tào cởi đã tiêu diệt hoàn thành các thế lực quân phiệt phương bắc mà trong số đó lớn độc nhất vô nhị là Viên Thiệu, trả toàn thống trị phương bắc, nắm trong tay 8 trong số 13 châu béo trên toàn quốc.

Để liên tiếp mở rộng nắm lực, tàn phá các thế lực cát cứ còn lại, Tào Tháo thực hiện nam chinh. Mục tiêu đầu tiên ở phương phái nam của Tào tháo dỡ là kinh Châu, hiện bên trong tay lưu giữ Biểu. Kề bên Lưu Biểu còn tồn tại Lưu Bị - kẻ địch bị Tào Tháo vượt mặt ở phương bắc chạy về nương nhờ, được giao trấn thủ sống địa đầu Tân Dã. Diệt Kinh châu đồng nghĩa tương quan với câu hỏi cùng lúc diệt 2 họ Lưu, làm bàn đạp tấn công sang Giang Đông – vùng khu đất hiểm trở của mình Tôn, lực lượng đáng kể nhất trong các chư hầu còn lại.

Giữa thời điểm quân Tào sẽ áp tiếp giáp Kinh Châu thì lưu lại Biểu qua đời. Thấy quân Tào lại gần, giữ Bị vẫn không biết Lưu Biểu vẫn chết, vội vứt Tân Dã rút về Phàn Thành và sai sứ cung cấp báo về Tương Dương đến Lưu Biểu.

Con út lưu giữ Biểu là lưu lại Tông được lập lên kế vị làm cho Châu mục tởm Châu, vẫn nghe theo lời khuyên của những thuộc cập đưa ra quyết định đầu mặt hàng Tào Tháo.

Nghe lệnh của lưu lại Tông bắt mình buộc phải cùng mặt hàng Tào Tháo, lưu Bị ngạc nhiên và tức giận, quát xua Tống Trung. Biết mình thiết yếu lấy lực lượng bé dại ở Phàn Thành để phòng đại quân Tào, lưu Bị và những tướng sĩ bỏ chạy về phía nam. Ông sai Quan Vũ mang 1 vạn quân thủy, rút về Giang Hạ để hợp binh với lưu giữ Kỳ đã trấn thủ trên đây; còn giữ Bị đi thuộc Gia mèo Lượng, Triệu Vân, Trương Phi với đại bộ phận các tướng mạo văn võ với cánh quân bộ qua Tương Hà, định đi tới khu vực hiểm yếu ớt Giang Lăng là nơi cất lương thực với vũ khí của khiếp Châu. Tín đồ dân không thích hàng Tào Tháo đề nghị cũng theo đoàn quân cỗ của lưu Bị.

Khi đi ngang qua Tương Dương, các quan lại với dân chúng quyết định chạy nạn theo lưu giữ Bị. Gia cát Lượng bèn khuyên răn ông tập kích Tương Dương, chắc chắn là Lưu Tông sẽ không chống đỡ nổi, nhưng lại ông ko nghe theo, chỉ nói vọng vào thành mấy câu trách lưu lại Tông rồi liên tục đi về phía nam. Hàng chục ngàn dân kinh Châu ở quanh vùng Tương Dương cũng sợ bị Tào cởi tàn sát bắt buộc bỏ lưu giữ Tông theo giữ Bị, do vậy số fan đi theo ông về phía nam lên đến hơn chục vạn, với hàng ngàn cỗ xe.

Tào túa tiến thẳng tới thủ đậy Tương Dương để chào đón Lưu Tông đầu hàng. Lại nghe tin giữ Bị đã từng đi Giang Lăng, Tào túa vội rước 5000 quân kỵ binh tinh nhuệ, không nên em họ là Tào Thuần lãnh đạo cùng đi, nhanh đuổi theo, hằng ngày đêm đi được 300 dặm.

Xem thêm: Tuấn Vũ Nhạc Theo Yêu Cầu Cực Mới Cực Hay, Lỡ Duyên Rồinhạc Theo Yêu Cầu

Lưu Bị là bạn nhân nghĩa đề xuất đã thu phục được rất nhiều hào kiệt phò tá.(Tạo hình vào phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Lưu Bị dẫn chỗ đông người quân lẫn với dân, chạy loạn cực kỳ lộn xộn, ko thành sản phẩm ngũ, lại cần yếu đi cấp tốc dù biết Tào tháo dỡ đang tróc nã kích. Hằng ngày đoàn quân của ông chỉ đi được rộng 10 dặm. Phía trước còn 300 dặm đường bắt đầu tới Giang Lăng. Giữ Bị phải bố trí lại lực lượng, không đúng Trương Phi sở hữu 2000 quân mã chặn hậu, Triệu Vân dẫn vài ba trăm quân hộ vệ gia quyến; còn ông cùng Gia cát Lượng dẫn quân công ty lực bảo vệ dân ganh nạn. Có bạn khuyên ông dẫn quân một trong những quân đi trước tới Giang Lăng, tuy thế ông nhất quyết không bỏ dân chúng, cho rằng muốn thao tác làm việc lớn cần lấy dân có tác dụng gốc.

Khi giữ Bị tiếp cận Đương Dương – Tràng bản thì quân Tào xua tới nơi, đụng độ với lực lượng chặn hậu vì chưng Trương Phi chỉ huy. Quân Tào đông hơn nhiều lại tinh nhuệ, đã đánh tan đôiị quân của Trương Phi và tiến công vào quân nòng cốt của lưu giữ Bị cùng dân chúng.

Quân lưu lại Bị tuy đông rộng quân Tào, nhưng bởi vì phải giàn trải để canh giữ cho dân chạy nạn đề xuất không thể tổ chức thành đội ngũ chỉnh tề để nghênh chiến, bị Tào Tháo tiến công dữ dội đề nghị tan vỡ. Lưu Bị thua kém nặng nề, cùng Gia cat Lượng, Trương Phi và binh sỹ bỏ chạy bay thân, bỏ lại toàn thể quân trang nặng, gia quyến và dân chúng.

Tào dỡ xin quan liêu Vũ tha mang lại thuộc hạ

Tào cởi (155-220) là nhà chủ yếu trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán đầu thời Tam quốc trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc. (Tạo hình trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Theo Tam quốc diễn nghĩa, sau thời điểm thua trận Xích Bích trê tuyến phố tháo chạy, Tào Tháo quyết định dẫn quân qua mặt đường Hoa Dung nhằm trốn chạy. Ngờ đâu, mọi đường đi nước bước của ông lại vẫn nằm trong thâm tâm bàn tay của Khổng Minh. Toán quân vì chưng Quan Vũ cầm đầu đã ngăn đánh từ bao giờ.

Tào cởi biết mình quan trọng thoạt buộc phải đã xin quan liêu Vũ nể tình xưa nhưng mà tha cho thủ công của ông một con phố sống, còn mình sẽ khiến cho Quan Vũ xử lý. Thời điểm này nếu quan lại Vũ hạ sát Tào toá thì thanh danh của ông càng tăng vọt. Cố nhưng, quan liêu Vũ đâu chỉ người mê say danh lợi, tính cách khét tiếng nhất của ông là trung nghĩa. Ông trung với giữ Bị tuy thế vẫn duy trì được loại nghĩa cùng với Tào Tháo, năm xưa Tào dỡ từng đối đãi cùng với ông ko bạc, yêu cầu Quan Vũ ra quyết định làm trái với quân lệnh trạng, tha cho kẻ thù một đường sống.

Quan Vũ tha Tào toá ở mặt đường Hoa Dung. (Cảnh vào phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Tuy nhiên, sự khiếu nại này là do La cửa hàng Trung đã hư cấu ra. Theo sử liệu, trong cuộc chiến Xích Bích, khi đoàn kết Tôn – lưu giữ được hình thành, ngao du đứng ra gánh vác trách nhiệm chính đương đầu với Tào Tháo. 2 bên đồng trọng tâm cộng tác chống quân thù chung. Mon 12 năm 208, Chu Du dùng hỏa công đốt thủy trại quân Tào ở Xích Bích, Ô Lâm, đại phá quân Tào.

Trong lúc quân Ngô tấn công, lưu giữ Bị cùng các tướng quan tiền Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cũng sẵn sàng tác chiến, kết hợp tấn công, truy hỏi kích bại binh Tào Tháo. Do lực lượng ít, lưu lại Bị triệu tập quân vào 2 việc: một là sắp xếp lực lượng tự vệ phòng khi chiến dịch thất bại, hai là truy hỏi kích quân Tào. Với việc truy kích quân Tào, ông bố trí quân đón tấn công ở Hoa Dung là ngả đường Tào túa chạy tự Ô Lâm về Giang Lăng. Vì binh lực của giữ Bị ít buộc phải Tào tháo vẫn đi thoát.

Theo sách Sơn Dương công thiết lập ký, khi đến Hoa Dung, Tào tháo dỡ đắc thắng cười lưu giữ Bị sao băn khoăn phóng hỏa mai phục tại đoạn này. Sau đó quân lưu giữ Bị nổi lửa xông vào tiến công giết nhưng quân Tào đã đi được qua.

Tào tháo dỡ chạy bay về Giang Lăng rồi đi Tương Dương, sau đó sắp xếp Tào Nhân duy trì Giang Lăng, Nhạc Tiến duy trì Tương Dương, bản thân mình có đại quân về bắc.