Những mảnh đời ngang trái

     
Author:Publisher:Edition/Format:Rating:Subjects More lượt thích this
Hạnh Lê.;Châu Vũ;Kim cưng cửng Nguyẽ̂n;Ngọc Minh Lê;Quó̂c Tuá̂n Vũ;All authors
: Hãng phim truyè̂n hình Viẹt phái mạnh : Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, <200->
*
VHS video : VHS tape
*
Visual material : VietnameseView all editions và formats

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Bạn đang xem: Những mảnh đời ngang trái


*

Please choose whether or not you want other users to lớn be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this item...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Credits: Cast: Description: Details:
Videorecording
Visual material
Hạnh Lê.; Châu Vũ; Kim cưng cửng Nguyẽ̂n; Ngọc Minh Lê; Quó̂c Tuá̂n Vũ; Vi Linh Phạm; Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
Find more information about: Hạnh Lê. Châu Vũ Kim cương cứng Nguyẽ̂n Ngọc Minh Lê Quó̂c Tuá̂n Vũ Vi Linh Phạm
83242607
Biên kiÌ£ch, HaÌ£nh Lê, Thiên Phúc, Bành Mai PhÆ°Æ¡ng, Tràn Thé̂ Thanh, LÆ°u Nghiệp Quỳnh ; đaÌ£o diẽ̂n, Vũ Châu ; biên tập, Nguyẽ̂n Kim CÆ°Æ¡ng, Lê NgoÌ£c Minh ; cù phim, Vũ Quó̂c Tuá̂n, PhaÌ£m Vi Linh.

Xem thêm: Đức Đồng Hồ Chi Nhánh Sài Gòn, Bên Trong Chiếc Đồng Hồ Cổ Nhà Thờ Đức Bà

Hoàng Lan, Việt Thá̆ng, Cát Trà̂n Tùng, Minh Thúy, Thanh Tùng, Hoàng Yé̂n, Minh Tuá̂n, Thúy Ngà̂n, Tuá̂n Dương, Ngọc Thu, Bá Cường, Vũ Thị Tản, Ngọc Quó̂c, Kiè̂u Loan ...
8 videocassettes : sound, color ; 1/2 in.
VHS.You may have already requested this item. Please select Ok if you would lượt thích to proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+83242607; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //call the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var form = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My letspro.edu.vn | My Lists | My Watchlist | My review | My Tags | My Saved Searches
letspro.edu.vn:Home | About | Help | tìm kiếm

letspro.edu.vn is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››