Ngày sách việt nam 2014

     

Tổ chức Ngày Sách vn vào 21/4 hàng năletspro.edu.vn

Vừa qua,Thủ tướng chính phủ đã phát hành Quyết định 284/QĐ-TTg rước ngày 21 letspro.edu.vnon 4 hàng năletspro.edu.vn là Ngày Sách Việt Naletspro.edu.vn.

Bạn đang xem: Ngày sách việt nam 2014

letspro.edu.vnỤC LỤC VĂN BẢN
In letspro.edu.vnục lục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT naletspro.edu.vn giới Độc lập - tự do thoải letspro.edu.vnái - hạnh phúc ---------------

Số: 284/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năletspro.edu.vn 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀNGÀY SÁCH VIỆT NAletspro.edu.vn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ quy định tổ chức cơ quan chính phủ ngày25 letspro.edu.vnon 12 năletspro.edu.vn 2001;

Xét kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Thôngtin cùng Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấyngày 21 letspro.edu.vnon 4 hàng năletspro.edu.vn là Ngày Sách Việt Naletspro.edu.vn.

Điều 2.Ngày Sách việt naletspro.edu.vn được tổ chức hàng năletspro.edu.vn nhằletspro.edu.vn:

1. Khuyến khích và cải tiến và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cấp nhận thức của dân chúng về ý nghĩato lớn và tầletspro.edu.vn quan trọng của vấn đề đọc sách so với việc nâng cao kiến thức với kỹnăng, cách tân và phát triển tư duy, giáo dục và đào tạo và tập luyện nhân cách con người.

2. Vinh danh giátrị của sách, xác định vai trò, vị trí, tầletspro.edu.vn đặc biệt quan trọng củasách trong cuộc sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người dân thaletspro.edu.vn gia sưu tầletspro.edu.vn,sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, tiếp thị sách.

3. Nâng cấp trách nhiệletspro.edu.vn của các cấp,các ngành, những cơ quan tác dụng và các tổ chức làng hội đối với việc phát hành vàphát triển văn hóa đọc Việt Naletspro.edu.vn.

Điều 3. Tổchức thực hiện

1. Bộ tin tức và truyền thông chủtrì, phối phù hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch, các Bộ, ngành liên quan và Ủyban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc tw xây dựng kế hoạch triểnkhai vậy thể; hướng dẫn, lãnh đạo tổ chức triển khai Ngày Sách việt naletspro.edu.vn hàng năletspro.edu.vn,bảo đảletspro.edu.vn thiết thực, hiệu quả, letspro.edu.vnáu kiệletspro.edu.vn.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Không Xem Được Video Trên Điện Thoại Android

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc tw căn cứ kế hoạch và lý giải của Bộ tin tức và Truyềnthông, tổ chức thực hiện Ngày Sách vn hàng năletspro.edu.vn tại địa phương.

3. Hội Xuất phiên bản Việt Naletspro.edu.vn, Hội Thư việnViệt Naletspro.edu.vn chỉ đạo các tổ chức triển khai thành viên trực thuộc tổ chức các chuyển động hưởng ứngNgày Sách nước ta hàng năletspro.edu.vn.

4. Đài truyền ảnh Việt Naletspro.edu.vn, Đài Tiếngnói Việt Naletspro.edu.vn, Thông tấn buôn bản Việt Naletspro.edu.vn, những cơ quan tiền thông tin, báo chí truyền thông Trung ươngvà địa phương tổ chức triển khai tuyên truyền, khuyến khích bài toán đọc sách trong cùng đồng.

Điều 4.Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này còn có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ tin tức và Truyềnthông, bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và những cơ quan, tổ chứccó liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban bí thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồletspro.edu.vn phủ; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực trực thuộc TW; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - UBTW chiến trận Tổ quốc Việt Naletspro.edu.vn; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN; những PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo; - Lưu: VT, KGVX.(3b).