trên anh đó cần duyên mình dở dang. Em làm sao mộng mơ quyền quý và cao sang cao sang. 1 căn nhà bé dại đôi trái tim vàng, một giàn thiên lý giăng ngang, mặt đường tình nhị đứa thênh thang! trên em đó cần duyên bản thân lẻ loi. Ai ngờ rằng đâu tình đã phân tách phôi. Trên em ko hiểu, hay vì chưng do Trời Trời đày hai đứa hai nơi Để rồi nay thấy bi đát cả đôi lúc xưa anh không nói bắt buộc đâu ngờ nhằm rồi anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ơ thờ. Xa fan thương đành vô ơn lời yêu đương, cho tình duyên chảy tác, mang lại đôi đường phân tách ly. Giờ xa giải pháp nhau anh hiểu vày đâu? Anh đừng giận em, chớ trách đưa ra nhau Thì thôi kỷ niệm mình xung khắc trong lòng. Ngọn ngành nay dường như không mong, cầm bởi ôm tuyết giá mùa Đông

Bạn đang xem: Dương hồng loan,hữu khương


Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lớp 8 » Giải Sgk Hoá Học 8 Hay Nhất, Giải Bài Tập Sgk Hóa Học 8 Hay Nhất

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.