Lịch chiếu khán di dân mỹ 2022

     
Nếu bạn có hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ diện F1, F2A, F2B, F3, F4 đang chờ để được xử lý visa, việc theo dõi lịch visa trở thành thói quen hàng tháng. Cảm giác chờ lịch đôi lúc hồi hộp, vui buồn lẫn lộn!

Theo dõi để làm gì? Trả lời: Để biết khi nào được bổ sung giấy tờ, phỏng vấn visa và đoàn tụ với người thân tại Mỹ.


Cần biết về lịch chiếu khán di dân MỹLịch chiếu khán năm 20221. Tháng 01/20222. Tháng 02/20223. Tháng 03/20224. Tháng 04/20225. Tháng 05/20226. Tháng 06/20227. Tháng 07/20228. Tháng 08/20229. Tháng 09/202210. Tháng 10/2022

Cần biết về lịch chiếu khán di dân Mỹ

Lịch chiếu khán di dân Mỹ là gì?

Lịch chiếu khán di dân Mỹ là lịch xử lý hồ sơ đi Mỹ theo diện di dân, tức là đi định cư. Lịch chiếu khán, tiếng Anh là visa bulletin, trước đây chỉ có lịch phỏng vấn visa nhưng sau này Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa thêm lịch bổ sung hồ sơ để đương đơn dự tính thời gian chuẩn bị giấy tờ.

Bạn đang xem: Lịch chiếu khán di dân mỹ 2022

Vì thế nên lịch chiếu khán có 2 bảng:

Bảng A. Final Action dates for family-sponsored preferences case

*
Bảng A. Thường được gọi là lịch phỏng vấn, dùng để chốt tuổi CSPA

Dùng để theo dõi thời gian phỏng vấn dự kiến, nên thường được gọi là lịch phỏng vấn. Những hồ sơ nộp trước ngày ghi trên lịch này sẽ được xếp lịch phỏng vấn ở Lãnh sự Mỹ. Bảng này cũng được dùng để chốt tuổi CSPA cho con đi theo cha mẹ.

Bảng B. Dates for filing family-sponsored visa applications

*

Dùng để theo dõi thời gian bổ sung hồ sơ, nên thường được gọi là lịch bổ sung hồ sơ. Những hồ sơ nộp trước ngày ghi trên lịch này được đóng tiền, bổ sung giấy tờ để chuẩn bị phỏng vấn.

Diện hồ sơ nào phải chờ theo lịch chiếu khán?

Theo luật Mỹ, những diện hồ sơ này bị giới hạn số lượng. Ai nộp trước được xử lý trước, ai nộp sau xếp hàng chờ. Những diện hồ sơ này phải chờ theo lịch chiếu khán:

Những diện hồ sơ này không bị giới hạn số lượng visa, không nằm trong lịch chiếu khán, gồm:

Lịch này được gọi là lịch chiếu khán, được công bố bởi Bộ Ngoại giao Mỹ từ ngày 14 – 25 hàng tháng.

Cách đọc lịch chiếu khán di dân Mỹ như thế nào?

Bước 1. Xác định ngày ưu tiên. Ngày ưu tiên (priority date, viết tắt PD) hay nói cách khác là ngày mà USCIS nhận được phong bì hồ sơ qua mail. Ngày ưu tiên cũng có thể xem như ngày nộp hồ sơ.

Ngày ưu tiên có thể tìm thấy trên biên nhận hồ sơ I-797C, giấy chấp thuận I-797 hoặc thư NVC tạo Case Number.

Bước 2. Xác định diện hồ sơ. Hồ sơ của bạn được bảo lãnh theo diện nào, F1, F2A, F2B, F3 hay F4?

Bước 3. Xem lịch chiếu khán. Mỗi tháng bạn cần xem lịch visa được công bố để biết diện hồ sơ mà bạn nộp đã đến đâu.

Bước 4. Tìm ngày theo diện hồ sơ. Tìm ngày tương ứng với diện hồ sơ.

Trên lịch visa có 2 bảng như đã đề cập ở phần trên. Để xem lịch đóng tiền, bổ sung giấy tờ thì dùng bảng B. Để xem lịch phỏng vấn, chốt tuổi CSPA của con đi cùng thì dùng bảng A.

Bước 5. So sánh ngày ưu tiên. So sánh ngày ưu tiên hồ sơ của bạn với ngày ưu tiên trên lịch công bố.

Nếu lịch vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ bạn thì thực hiện hành động tương ứng cho từng lịch.

Nếu lịch chưa tới ngày ưu tiên của hồ sơ bạn thì tiếp tục chờ và theo dõi lịch visa tháng tiếp theo.

OK, bạn đã hiểu lịch chiếu khán và cách xem như thế nào, lướt xuống dưới để xem lịch cụ thể từng tháng 2022.

Lịch chiếu khán năm 2022

1. Tháng 01/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

STTDiện visaTháng 12/2021Tháng 01/2022Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpCC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

Xem thêm: 10 Cực Hình Thời Mãn Thanh, 10 Hình Phạt Đáng Sợ Thời Phong Kiến

2. Tháng 02/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

STTDiện visaTháng 01Tháng 02Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpCC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

3. Tháng 03/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

STTDiện visaTháng 02Tháng 03Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCU
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpCC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

4. Tháng 04/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

5. Tháng 05/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

6. Tháng 06/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

7. Tháng 07/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

8. Tháng 08/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

9. Tháng 09/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

10. Tháng 10/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Bảng A. Lịch phỏng vấn