Lấy dữ liệu từ excel sang word

     

Ví dụ viết bảng chi tiết lương cho 100 người công nhân sử dụng dữ liệu từ Word và Excel.

Chi huyết lương được tạo do file Word trong số đó trường họ tên, chống ban, chi tiết lương tháng 12/2015 phần đông lấy từ tệp tin Excel.

*

Dữ liệu tệp tin Excel:

*

Bước 1: Chọn MAILINGS -> Start Mail Merge -> Step by Step Mail Merge Winzard.

*

Bước 2: Trong Mail Merge tích lựa chọn Letters -> Next: Starting document.

*

Bước 3: Tích chọn Use the current document -> Next: Select recipients.

*

Bước 4: Kích lựa chọn Browse chọn băng thông tới file Excel cất danh sách.

*

Bước 5: sau khi chọn tệp tin Excel hộp thoại Select Table xuất hiện tại -> chọn bảng tài liệu muốn chèn (ở đây chọn Sheet 1) -> OK.

*

Bước 6: Tích lựa chọn các phiên bản ghi ao ước lấy tài liệu -> chọn OK.

*

Bước 7: Đặt bé trỏ con chuột tại địa điểm muồn chèn dữ liệu -> chọn More Items.

*

Bước 8: lựa chọn trường dữ liệu tương xứng -> Insert.

*

Bước 9: Chèn tương ứng những trường dữ liệu còn lại có hiệu quả sau:

*

Bước 10: Chọn Next: Preview your letters có phiên bản ghi test -> kích chọn Next: Complete the merge ngừng việc trộn dữ liệu.

*

Bước 11: Chọn Edit Individual letters -> hộp thoại xuất hiện thêm chọn hiển thị toàn bộ tích All hoặc tùy lựa chọn số phiên bản ghi hiển thị trong mục From … to -> OK.

*

Bước 12: tác dụng sau khi đã chọn:

*

Chú ý: sau khi trộn xong xuôi dữ liệu chúng ta có thể gộp giữa những trang để tiết kiệm ngân sách và chi phí giấy in.