Là đàn ông

     
<00:00.00>Bài hát: Là Đàn Ông <00:02.00>Ca sĩ: Hàn Thái Tú<00:04.00><00:22.35>Từ khi yêu ai ai cũng đều mơ <00:24.47>Sẽ có một tình cảm <00:27.28>Mãi bên ta yêu ta đậm đà <00:32.21>Và khi yêu ai cũng đều mơ <00:35.02>Một giấc mơ tươi đẹp <00:37.81>Luôn niềm hạnh phúc bên bạn mình yêu thương <00:42.64>Và rồi khi yêu nhau ko bao lâu <00:45.64>Lại hy vọng xa nhau vày đâu <00:48.65>Đỗ lỗi đến tại vì duyên số <00:52.43><00:54.18>Tội nghiệp mang đến <00:54.87>Thân gái thuyền quyên <00:56.55>Đau đớn khi yêu ta <00:58.86>Người phụ nữ khi yêu thương yêu tận tình <01:03.98><01:07.22>Mình là bầy ông không yêu thì thôi <01:09.53>Có mất non gì đâu<01:12.15>Còn người con gái <01:13.46>Khi yêu thương thì luôn luôn chung tình <01:16.26><01:18.26>Tội nghiệp cho những người ta <01:20.07>Khóc lên khóc xuống vào tối <01:22.82>Đời con gái chỉ có một lần yêu thương <01:28.14>Mình là bọn ông phải luôn chở đậy <01:31.07>Cho số kiếp bọn bà <01:33.50>Bởi người đàn bà một khi vẫn yêu <01:36.49>Chỉ biết yêu một fan <01:39.24>Dẫu thế gian có thay đổi <01:41.48>Cũng sẽ không còn hối hận <01:44.58>Luôn thương yêu ta <01:47.54>Chỉ biết sống do ta<01:52.04><02:14.11>Từ khi yêu ai cũng đều mơ <02:16.23>Sẽ gồm một tình thân <02:19.04>Mãi bên ta yêu ta mặn mòi <02:23.97>Và lúc yêu người nào cũng đều mơ <02:26.78>Một giấc mơ tươi vui <02:29.57>Luôn niềm hạnh phúc bên tín đồ mình yêu <02:34.40>Và rồi lúc yêu nhau ko bao thọ <02:37.40>Lại mong mỏi xa nhau vì đâu <02:40.41>Đỗ lỗi đến tại vì duyên số <02:44.19><02:46.06>Tội nghiệp cho <02:46.89>Thân gái thuyền quyên <02:48.33>Đau đớn lúc yêu ta <02:50.76>Người đàn bà khi yêu yêu nhiệt tình <02:55.94><02:58.58>Mình là lũ ông không yêu thì thôi <03:01.29>Có mất non gì đâu<03:03.91>Còn thiếu nữ <03:05.22>Khi yêu thì luôn luôn chung tình <03:08.02><03:10.02>Tội nghiệp cho người ta <03:11.83>Khóc lên khóc xuống vào tối <03:14.78>Đời phụ nữ chỉ gồm một lần yêu thương <03:19.90>Mình là bầy ông phải luôn chở bịt <03:22.83>Cho số kiếp bọn bà <03:25.26>Bởi người đàn bà một khi sẽ yêu <03:28.25>Chỉ biết yêu thương một bạn <03:31.00>Dẫu trần thế có đổi thay <03:33.24>Cũng sẽ không còn hối hận <03:36.54>Luôn dịu dàng ta <03:39.30>Chỉ biết sống với ta<03:41.76>Mình là bọn ông ko yêu thì thôi <03:44.50>Có mất đuối gì đâu<03:47.06>Còn thiếu nữ <03:48.43>Khi yêu thì luôn luôn chung tình <03:50.79><03:52.41>Tội nghiệp cho người ta <03:54.91>Khóc lên khóc xuống đêm ngày <03:57.59>Đời con gái chỉ có một lần yêu <04:02.90>Mình là bầy ông phải luôn luôn chở đậy <04:05.70>Cho số kiếp lũ bà <04:08.14>Bởi người đàn bà một khi vẫn yêu <04:10.88>Chỉ biết yêu thương một người <04:13.50>Dẫu trần gian có đổi thay <04:16.12>Cũng sẽ không còn hối hận <04:19.12>Luôn thân thương ta <04:21.86>Chỉ biết sống vị ta<04:26.67>