Hiệu hai số là 16,8. nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị thì số lớn sẽ gấp ba lần số bé.số lớn là:

     

Hiệu của nhị số là 16,8, nếu cộng thêm vào từng số 1,4 đơn vị thì số khủng sẽ vội vàng 3 lần số bé. Tìm hai số đó.Bạn vẫn xem: Hiệu nhì số là 16,8. Nếu thêm vào đó vào từng số 1,4 đơn vị chức năng thì số lớn sẽ gấp tía lần số bé.số to là:


Bạn đang xem: Hiệu hai số là 16,8. nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị thì số lớn sẽ gấp ba lần số bé.số lớn là:

*

Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Xin Lỗi Đáng Yêu Nhất, Hình Ảnh Xin Lỗi Người Yêu Dễ Thương

nếu thêm vào đó vào mỗi số 1,4đơn vị thì hiệu sẽ không thayđổi

Hiệu số phần bằng nhau là : 3 - 1 = 2 ( phần )

Số nhỏ nhắn sau lúc thêm là : 16,8 : 2 = 8,4

Số nhỏ nhắn lúcđầu là : 8,4 - 1,4 = 7

Số phệ lúcđầu là : 16,8 + 7 = 23,7

T nha bạn


*

Khi thêm vào đó mỗi số 1,4 đơn vị thì hiệu vẫn không thế đổi.Nên ta có

Số bé nhỏ là: 16,8 : (3-1) - 1,4 =7

Số phệ là: 16,8 + 7 =23,8

ĐS: số bé bỏng 7

số lớn:23,8

Hiệu nhì số là 16,8 . Nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị chức năng thì số mập sẽ cấp 3 lần số nhỏ bé . Nhì số chính là ?

Nếu cộng thêm vào từng số 1,4 đơn vị chức năng thì hiệu 2 số không biến đổi vẫn là 16,8.

Số bé ban đầulà: 16,8 :(3-1)x1-1,4=7

Số lớn ban đầu là: 16,8+7=23,8

Đáp số:Số bé:7

Số lớn:23,8

Nếu thấy đúng thì k cho doanh nghiệp nha!!!

Vì hiệu của 2 số đó luôn luôn không thay đổi =>số to = 16.8:(3-1)*3 -1,4=23,8

số bé bỏng = 23,8 - 16,8 = 7

Chắc luôn đómình test lại rồi!

(Có gì đừng bi thảm nghe mình giải vắn tắt wá)

hiệu hai số là 16,8. Nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị chức năng thì số béo sẽ gấp 3 lần số bé

trả lời đến tôi với

hiệu nhì số là 16,8 , nếu thêm vào đó vào từng số 1,4 đơn vị thì số to sẽ vội vàng 3 lần số nhỏ bé . Tìm nhì số đó ?

tk mk mk tk lại

Nếu thêm vào đó vào từng số 1,4 đơn vị thì hiệu của bọn chúng không đổi đề xuất hiệu của nhì sốlúc sau là 16,8 .

Số nhỏ bé lúc sau là :

16,8 : ( 3 - 1 ) x 1 = 8,4

Số bé lúc đầu là :

8,4 - 1,4 = 7

Số béo luc đầu là :

7 + 16,8 = 23,8

Đáp số : 7 với 23,8

Số nhỏ xíu lúc sau là :

16,8 : ( 3 - 1 ) x 1 = 8,4

Số bé thuở đầu là :

8,4 - 1,4 = 7

Số lớn luc đầu là :

7 + 16,8 = 23,8

Đáp số : 7 với 23,8

- Vì cả hai số đa số được cộng đề nghị hiệu nhị số không biến hóa .

Số bé bỏng sau khi cùng là :

16,8 : ( 3 +1 ) = 4,2

Số bé thuở đầu là :

4,2 - 1,4 = 2,8

Số lớn là :

2,8 + 16,8 = 19 ,6

ĐS : 2,8 và 19,6

bài 1 : hiệu nhì số là 16,8. Nếu cộng thêm vào mỗi số 1,4 đơn vị thì số bự gấp 3 lần số bé bỏng .tìm nhì số đó

bài 2 : hiệu của hai số là 1,4. Nếu như tăng một số trong những lên 5 lần và giữ nguyên số tê thì được 2 số tất cả hiệu là 145,4. Tra cứu 2 số

bài 1 : hiệu hai số là 16,8. Nếu cộng thêm vào từng số 1,4 đơn vị thì số béo gấp 3 lần số nhỏ nhắn .tìm nhì số đó

bài 2 : hiệu của hai số là 1,4. Nếu tăng một trong những lên 5 lần và giữ nguyên số tê thì được 2 số bao gồm hiệu là 145,4. Tra cứu 2 số

bài 1 :

giải