Hàm hlookup trong excel 2007

     

Nếu công việc của bạn thường xuyên thao tác làm việc với Excel và xử lý dữ liệu thì câu hỏi phải cố vững những hàm search kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, mình sẽ share với các bạn hai hàm tìm kiếm thường xuyên được sử dụng là hàm Vlookup với Hlookup.Bạn đang xem: Cách thực hiện hàm vlookup với hlookup trong excel 2007

Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm dùng làm tìm kiếm giá bán trị tương ứng trên ô cột trước tiên của bảng tham chiếu cùng cho hiệu quả tương ứng vào cột chỉ định

Cú Pháp:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: giá bán trị đối chiếu với cột thứ nhất của bảng tham chiếu để lấy được giá trị phải tìm.

Bạn đang xem: Hàm hlookup trong excel 2007

Table_ array: add tuyệt đối của bảng tham chiếu, ko lấy dòng tiêu đề.Col_index_Num: Số sản phẩm tự cột cất giá trị yêu cầu lấy của bảng tham chiếu (tính theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua bắt buộc và bắt đầu từ 1).

Xem thêm:

Range_lookup: bí quyết tìm tìm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột thứ nhất của bảng tham chiếu không sắp xếp. + 1: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu đã thu xếp theo chiều tăng đột biến (ngầm định).

Mình có ví dụ như sau cho chúng ta dễ đọc nhé

Để search kiếm cực hiếm mức thưởng của bảng tham chiếu và mang đến ra tác dụng Học Bổng khớp ứng với nấc thưởng đó bọn họ làm như sau:

Ta có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) chúng ta chú ý bởi mình thực hiện Excel 2013 nên khoảng cách giữa những đối số là vết ; còn cùng với Excel 2007,2010 là dấu (,) nhé.


*

Trong đó:

K6: Cột mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu$A$12:$B$14 : là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu2: cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp

Kết quả thừa nhận được:

*

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm tra cứu kiếm một cực hiếm trên dòng thứ nhất của bảng tham chiếu với cho tác dụng tương ứng trong mẫu chỉ định.

Cú pháp :HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Ví dụ:

Để tìm kiếm kiếm giá chỉ trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Đơn vị tương ứng với tầm thưởng đó họ làm như sau:

*

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng thứ nhất của bảng tham chiếu$A$6:$D$7: là showroom tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn để ý không đem tiêu đề nhé)2: dòng đối kháng vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng cao (ngầm định)

Kết quả cảm nhận như sau:


*

Để rất có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm rõ được các hàm nhưng còn đề nghị sử dụng tốt cả các công nỗ lực của Excel. đông đảo hàm nâng cao giúp áp dụng xuất sắc vào quá trình như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những cách thức thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức này chúng ta đều rất có thể học được vào khóa học EX101 – Excel từ bỏ cơ bản tới siêng gia của học tập Excel Online. Bây chừ hệ thống đang xuất hiện ưu đãi rất lớn cho chính mình khi đk tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: letspro.edu.vn.Online