Giấy cam kết bảo hành

     

Cam kết bảo hành là giấy tờ thường được sử dụng trong hoạt động kinh doanh, thương mại, xây dựng,… nhằm đảm bảo việc sửa chữa, thay đổi sản phẩm trong một thời gian nhất định. Dưới đây là chi tiết một số mẫu Cam kết bảo hành thường được sử dụng.

Bạn đang xem: Giấy cam kết bảo hành


1. Giấy cam kết bảo hành là gì? 2. Mẫu cam kết bảo hành được sử dụng nhiều nhất 2.1 Mẫu cam kết bảo hành của nhà thầu 2.2 Mẫu cam kết bảo hành hàng hóa, sản phẩm

1. Giấy cam kết bảo hành là gì?

Bảo hành được hiểu là một bản cam kết chính thức giữa nhà sản xuất với người mua hàng, giữa chủ thầu với chủ nhà thuê xây dựng… về sẽ sửa chữa, thay thế sản phẩm, khắc phục lỗi,… của sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định.Việc cam kết bảo hành sẽ được thực hiện thông qua Giấy cam kết bảo hành, có xác nhận và chữ ký của các bên. Bên sản xuất, chủ thầu,… có trách nhiệm thực hiện đúng theo nội dung đã cam kết.

*
Mẫu cam kết bảo hành thông dụng nhất (Ảnh minh họa)

2. Mẫu cam kết bảo hành được sử dụng nhiều nhất

2.1 Mẫu cam kết bảo hành của nhà thầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------…,ngày…tháng…năm…..CAM KẾT CỦA NHÀ THẦUKính gửi: – Nhà đầu tư xây dựng công trình…….Căn cứ Bản hợp đồng số:…./….-….. ;Căn cứ tính chất công việc…………..;
Chức vụ: Nhà thầu thuộc Công ty:………………………………………….Trụ sở tại:…………………………………………………………………………Hôm nay, ngày…/…/… tôi là nhà thầu công trình …….tại ……………..xin cam kết những vấn đề như sau:1. Thời gian và địa điểm thực hiện công việc– Tiến hành thực hiện đúng như thời gian và địa điểm được giao nhận tức là ngày…/…/…..Mức độ dự kiến hoàn thành trong vòng… Năm, trừ trường hợp có các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành tôi sẽ lên kế hoạch thông báo lại cho nhà đầu tư trong khoảng thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Font Chữ Cho Photoshop, Đơn Giản Nhất


2. Tiến trình làm việc-Thực hiện đúng như các bên đã thỏa thuận.-Thực hiện công việc hợp lý đảm bảo quá trình làm việc diễn ra đúng kế hoạch– Đảm bảo chất lượng công việc tốt, đạt yêu cầu……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..3. Thái độ làm việc– Thực hiện công việc đúng thời gian, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
– Theo dõi, giám sát công nhân trong quá trình làm việc…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..4. Chất lượng nguyên vật liệu– Tiến hành kiểm tra chất lượng đầu vào của cácnguyên vật liệuđảm bảo đủ tiêu chuẩn mới đưa vào sử dụng.– Tuyệt đối không sử dụng các nguyên vật liệu không đạt yêu cầu,……………….……………………………………………………………………………………..5. Nội dung khác ( nếu có)……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..Ngoài ra, tôi cam kết thực hiện chính xác đầy đủ các điều khoản đã thống nhất trong hợp đồng. Nếu không thực hiện,thực hiện không đầy đủ tôi hoàn toàn xin chịu mọi trách trách nhiệm.NHÀ THẦU
2.2 Mẫu cam kết bảo hành hàng hóa, sản phẩm
Tải về
Sửa/In biểu mẫu
CHI NHÁNH .......CÔNG TY ..........CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … , ngày … tháng … năm …