Giải bài tập hoá học 10

     

Giải bài tập trang 83 bài bác 17 phản ứng oxi hóa khử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: cho những phản ứng sau...

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá học 10


Bài 1 trang 82 sgk hoá học 10

Cho những phản ứng sau :

A. 2HgO ( xrightarrow<>t^0) 2Hg + O2

B. СаСОз ( xrightarrow<>t^0) CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 ( xrightarrow<>t^0) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 ( xrightarrow<>t^0) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng như thế nào là làm phản ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

Chọn A

Bài 2 trang 82 sgk hoá học tập 10

 Cho các phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở phản ứng nào NH3 không nhập vai trò chất khử ?

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10

 Trong số những phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là bội nghịch ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Trong các phản ứng bên trên chi tất cả phản ứng C là bội nghịch ứng oxi hoá - khử vì bao gồm sự chuyển đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Trong phản ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

NO2 vào vai trò gì ?

A. Chỉ là hóa học oxí hoá.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hoá, nhưng mà đồng thời cũng là chất khử.

D. Ko là hóa học oxi hoá, ko là hóa học khử.

Chọn giải đáp đúng.

LỜI GIẢI

NO2 nhập vai trò vừa là hóa học oxi hoá vừa là hóa học khử : C đúng.

Xem thêm:

Bài 5 trang 83 sgk hoá học 10

Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Mang thí dụ để minh họa.

LỜI GIẢI

Chất oxi hoá là chất nhận electron.

Sự oxi hoá một hóa học là làm cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là việc làm cho hóa học đó thu electron.

Thí dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Nguyên tử Fe nhịn nhường elcctron, là chất khử. Sự nhường electron của fe được gọi là việc oxi hoá nguyên tử sắt.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hoá. Sự thừa nhận electron của ion đồng được gọi là việc khử ion đồng.

Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Thế làm sao là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy cha thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là phản nghịch ứng hoá học trong số ấy có sự gửi electron giữa các chất phản bội ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7 trang 83 sgk hoá học tập 10

Lập phương trình phản bội ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương thức thăng bằng electron :

a) đến MnO2 chức năng với hỗn hợp axit HCl đặc, nhận được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) mang đến Cu công dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, lạnh thu được Cu(NO3)2, NO2 với H2O.

c) cho Mg tính năng với dung dịch axit H2SO4 đặc, rét thu được MgSO4, s cùng H2O.

Lời giải

Các phương trình phán ứng oxi hoá - khử :

*

 

Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Cần bao nhiêu gam đồng nhằm khử trọn vẹn lượng ion bội nghĩa có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?