Game tiếng anh lớp 6

     

Trọn cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 8 – Sports and Games được tổng phù hợp và share bởi letspro.edu.vn giúp các em ôn tập vững vàng kiến thức tiếng Anh vẫn học bên trên lớp.

Trong nội dung bài viết này, letspro.edu.vn sẽ mang đến cho những em bài học từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 8 với chủ thể thú vị – Thể thao và các trò chơi thuộc sách giáo khoa giờ Anh 6 lịch trình mới.

Bạn đang xem: Game tiếng anh lớp 6

Nào, chúng mình cùng học thôi!

 

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 – Sports and Games

 

*

 

1. Achievement /əˈtʃiːvmənt/ thành tựu

2. Aerobics /eəˈrəʊbɪks/ môn thể dục thể thao nhịp điệu

3. Athlete /ˈæθliːt/ đi lại viên

4. Athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh

5. Badminton /ˈbædmɪntən/ môn ước lông

6. Basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/ môn trơn rổ

7. Bat /bæt/ gậy tiến công bóng chày

8. Blind man’s bluff /blaɪnd mænz blʌf/ trò bịt mắt bắt dê

9. Boat /bəʊt/ con thuyền

10. Boxing /ˈbɒksɪŋ/ môn đấm bốc

11. Breaststroke /ˈbreststrəʊk/ bơi lội ếch

12. Career /kəˈrɪə(r)/ nghề nghiệp, sự nghiệp

13. Chess /tʃes/ cờ vua

14. Chew /tʃuː/ nhai

15. Congratulation /kənɡrætʃuˈleɪʃn/ chúc mừng

16. Court /kɔːt/ sân (quần vợt)

17. Cycling /ˈsaɪklɪŋ/ đấm đá xe đạp

18. Elect /ɪˈlekt/ bầu chọn, bình chọn

19. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ dụng cụ

20. Eurythmies /yʊˈrɪð mi, yə-/ (n): thể dục nhịp điệu

21. Exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ mệt lả, kiệt sức

22. Fantastic /fænˈtæstɪk/ hay vời

23. Fishing /ˈfɪʃɪŋ/ môn câu cá

24. Fit /ˈfɪt/ khỏe mạnh, vừa vặn

25. Football /ˈfʊtbɔːl/ môn láng đá

26. Football match /ˈfʊtbɔːl mætʃ/ trận đấu bóng đá

27. Football player /ˈfʊtbɔːl ˈpleɪər/ mong thủ bóng đá

28. Goggles /ˈɡɒɡlz/ kính (bảo hộ)

29. Gym /dʒɪm/ phòng tập thể dục

30. Gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể thao dụng cụ

31. Hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): nhảy rào

32. Individual /ɪndɪˈvɪdjuəl/ có tính cá nhân

33. Javelin throw /ˈdʒæv·ə·lɪn θroʊ/ (n): ném lao

34. Karate /kəˈrɑːti/ môn ka-ra-tê

35.

Xem thêm: Tải Game Ninja Rùa 3 ( Nes ) Game Điện Tử 4 Nút Huyền Thoại Tuổi Thơ

Last /lɑːst/ kéo dài

36. Marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông

37. Marathon /ˈmærəθən/ cuộc đua ma-ra-tông

38. Marathon race /ˈmær·əˌθɑn reɪs/ (n): chạy ma-ra-tông

39. Marble /ˈmɑːbl/ viên bi

40. Match /mætʃ/ trận đấu

41. Olympic games /əʊˈlɪmpɪk geɪmz/ vậy vận hội Olympic

42. Pedal /ˈpedəl/ bàn đánh đấm (xe đạp)

43. Playground /ˈpleɪɡraʊnd/ sảnh chơi

44. Pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): khiêu vũ sào

45. Professional /prəˈfeʃənəl/ chăm nghiệp

46. Racket /ˈrækɪt/ vợt (chơi quần vợt)

47. Referee /refəˈriː/ trọng tài

48. Regard /rɪˈɡɑːd/ coi như, xem như

49. Regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền

50. Ring /rɪŋ/ vũ đài (thể thao)

51. Running /ˈrʌnɪŋ/ môn chạy

52. Sailing /ˈseɪlɪŋ/ môn chèo thuyền

53. Skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ ván trượt

54. Skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ môn trượt ván

55. Ski /skiː/ ván trượt bang

56. Skiing /skiːɪŋ/ môn trượt bang

57. Skipping /skɪpɪŋ/ nhảy đầm dây

58. Thể thao shoes /spɔːts ʃuː/ giày thể thao

59. Sports competition /spɔːts kɒmpəˈtɪʃn/ cuộc thi đấu thể thao

60. Sporty /ˈspɔːti/ yêu thể thao

61. Stadium /ˈsteɪdiəm/ sân vận động

62. Swallow /ˈswɒləʊ/ nuốt

63. Swimming /ˈswɪmɪŋ/ môn bơi lội lội

64. Table tennis /ˈteɪbl ˈtenɪs/ môn nhẵn bàn

65. Tennis /ˈtenɪs/ môn quần vợt

66. Tug of war /tʌg əv ˈwɔːr/ trò kéo co

67. Volleyball /ˈvɒlibɔːl/ môn bóng chuyền

68. Weather forecast /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/ dự đoán thời tiết

69. Weightlifting /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ

 

Trên đây là bài viết “Tổng hợp vừa đủ từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 8 – Sports and Games” của letspro.edu.vn – học tập tiếng Anh qua phim phụ đề tuy vậy ngữ. Hy vọng nội dung bài viết này bổ ích với các em.

 

Chúc các em tiếp thu kiến thức thật tốt và thêm yêu môn tiếng Anh! Đừng quên xẹp thăm letspro.edu.vn thường xuyên để cập nhật những con kiến thức hữu dụng nhưng cũng không hề kém phần độc đáo nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 8 – Sports & Games

 

 

Trọn bộ triết lý và bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8: “Sports và Games” bao gồm đáp án