Đừng bỏ em một mình trời lạnh quá

     
Đừng bỏ em 1 mình đừng bỏ em một mình trời lạnh lẽo quá trời rét quá sao đành quăng quật em một mình Đừng quăng quật em 1 mình đừng quăng quật em một mình chiều lộng gió chiều lộng gió sao anh đành bỏ em Lời nào đó lời nào kia tiếng đậc ân hay tiếng mong kinh nhạc nào kia nhạc nào kia nhạc gọi tín đồ hay nhạc điện thoại tư vấn hồn Đừng yên ổn thinh đừng lặng thinh với giờ đồng hồ chày giờ đồng hồ búa nện đinh đừng tỏa hương chớ tỏa nhang khói hương vàng bít khuất fan thương Đừng vứt em 1 mình đừng quăng quật em một mình đường về tha ma mông mênh đừng bỏ em Đừng quăng quật em 1 mình đừng quăng quật em một mình đường về tha ma lênh dênh đừng bỏ em Đừng quăng quật em 1 mình đừng quăng quật em một mình cùng một bằng hữu cùng một lũ côn trùng nhỏ rỉa rúc toàn thân Đừng bỏ em 1 mình đừng vứt em một mình một mồ trinh chông chênh chờ thảm cỏ Đừng quăng quật em 1 mình đừng quăng quật em một mình vài nghìn đời sau nữa vài ngàn đời sau nữa vài nghìn đời sau nữa ai làn tóc còn xanh

Bạn đang xem: Đừng bỏ em một mình trời lạnh quá

bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 11 bài.
Hoàng Oanh & Nhật Trường (trước 75)

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Thay Mặt Kính Màn Hình Máy Tính Bảng Mediatek G Tab 10 Pro, Thay Mặt Kính Máy Tính Bảng Giá Rẻ


Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.