Đồ heo thích cãi anh lắm hả

     

5 CHƯƠNG MỚI NHẤT

Chương 88: Chương 88
Chương 87: Chương 87
Chương 86: Chương 86
Chương 85: Chương 85
Chương 84: Chương 84

Chương 1: va độ từ bỏ trước
Chương 2: Về nhà
Chương 3: Chương 3
Chương 4: Chương 4
Chương 5: Chương 5
Chương 6: Chương 6
Chương 7: Chương 7
Chương 8: Chương 8
Chương 9: Chương 9
Chương 10: Chương 10
Chương 11: Chương 11
Chương 12: Chương 12
Chương 13: Chương 13
Chương 14: Chương 14
Chương 15: Chương 15
Chương 16: Chương 16
Chương 17: Chương 17
Chương 18: Chương 18
Chương 19: Chương 19
Chương 20: Chương 20
Chương 21: Chương 21
Chương 22: Chương 22
Chương 23: Chương 23
Chương 24: Chương 24
Chương 25: Chương 25
Chương 26: Chương 26
Chương 27: Chương 27
Chương 28: Chương 28
Chương 29: Chương 29
Chương 30: Chương 30
Chương 31: bắt đầu một ngày bắt đầu đầy bất ngờ
Chương 32: THE LOVE CENTER
Chương 33: kế hoạch hai
Chương 34: Couple ciu ciu-kế hoạch thành công mĩ mãn
Chương 35: Couple second thành toàn
Chương 36: Chương 36
Chương 37: Chương 37
Chương 38: Chương 38
Chương 39: Chương 39
Chương 40: Chương 40
Chương 41: Chương 41
Chương 42: Chương 42
Chương 43: Chương 43
Chương 44: Kẻ nội gián
Chương 45: Kẻ nội con gián (2)
Chương 46: hiểu nhầm lớn
Chương 47: mối thù giết cha-Sự thật là đâu???
Chương 48: Chương 48
Chương 49: Vì cha hay Nguyên Vy? Hàn bạo dạn Vũ nên chết
Chương 50: Couple third thành toàn

Đọc sách, thư giãn, thả tâm hồn theo phần đa chuyến phiêu lưu đầy hứng thú, phần nhiều cuộc tình oái oăm hay những câu chuyện đầy giờ đồng hồ cười cùng nước mắt.

Ngàn Truyện Vạn Sách với hơn vạn cuốn sách, sẽ cung cấp cho mình tài nguyên sách gần như là vô tận.