Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

     

+/ sử dụng động từ thường thì ta buộc phải mượn trợ rượu cồn từ và đảo trợ hễ từ lên trước chủ ngữ với sau từ nhằm hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What do they play everyday?


Bạn đang xem: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

*
*

Xem thêm: Đọc Truyện Manga Chúng Ta Không Thể Học Chap 168 Next Chap 169

Bạn đã xem ngôn từ tài liệu Cách đặt thắc mắc cho trường đoản cú bị gạch men chân, để mua tài liệu về máy các bạn click vào nút download ở trên

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI cho TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước không còn ta phải xác định được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch ốp chân không khi nào xuất hiện tại trong câu hỏi.Nếu vào câu: +/ sử dụng động từ thường thì ta đề nghị mượn trợ đụng từ và hòn đảo trợ đụng từ lên trước nhà ngữ với sau từ nhằm hỏi.Eg: They play football everyday.=> What bởi vì they play everyday? +/ nếu trong câu dùng “động tự tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động từ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ và sau từ nhằm hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? nếu trong câu bao gồm từ bị gạch ốp chân dùng hồ hết từ sau thì khio gửi sang câu hỏi ta buộc phải đổi tương xứng như sau: 1. I, We => You 2. Me, us => you 3. Mine, ours=> yours 4. My, our => your 5. Some=> anyCác từ nhằm hỏi thường gặp trong giờ đồng hồ Anh: What : cái gì (Dùng để hỏi đến đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: loại mà (Dùng để hỏi khi tất cả sự lựa chọn) Where: nơi đâu (Dùng để hỏi mang đến vị trí, nơi chốn ...) When: khi nào (Hỏi mang lại thời gian, thời gian ...) Who : ai, tín đồ mà (Hỏi mang lại người)=> Whom: tín đồ mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom vị you buy any books (for)? => Whose: của fan mà (Hỏi cho tính trường đoản cú sở hữu, tải cách, đại trường đoản cú sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: vì sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân) How: rứa nào (Hỏi đến tính từ, trạng từ, sức khoẻ ...) How old: hỏi mang đến tuổi How tall: hỏi cho độ cao của tín đồ How high: hỏi cho chiều cao của đồ How thick: hỏi mang đến độ dày How thin: hỏi mang đến độ mỏng How big: hỏi đến độ lớn How wide: hỏi mang đến độ rộng How broad: hỏi cho chiều rộng How deep: hỏi đến độ sâu How fast: hỏi cho tốc độ How far ... From ... Lớn ...: hỏi mang lại độ xa How long: hỏi cho độ dàiEg: This ruler is trăng tròn centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời gian bao thọ Eg: It takes me an hour to bởi my homework.=> How long does it take you to vì chưng your homework?(Nó rước mất của người tiêu dùng bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?) How often: hỏi đến mức độ, tần suất, số lầnEg: I go khổng lồ school every day.=> How often vì chưng you go khổng lồ school? How much: hỏi mang lại giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi cho số lượng với danh từ bỏ đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens bởi vì you have here? What’s the weather like?: hỏi mang lại thời máu What color: hỏi cho màu sắc What size: hỏi cho kích cỡ How heavy : hỏi cho khối lượng How + bởi vì + S + come ...?: hỏi cho phương tiện does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the cửa hàng over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours lớn finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone thẻ to phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue khổng lồ Ho bỏ ra Minh City................................................................................................................................................. 8. The ngân hàng is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned lớn America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled lớn Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went to lớn the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Phái mạnh left trang chủ at 7 o’clock yesterday.................................................................................................................................................18. He taught letspro.edu.vnlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters to her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen khổng lồ music in my không lấy phí time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go to lớn the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go to the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................