Chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

     

Contents

I. Các dạng câu gián tiếp trong tiếng Anh2. Câu hỏi gián tiếp trong tiếng AnhII. Các bước chuyển đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếpIII. Một số trường hợp câu gián tiếp đặc biệt

Câu trực tiếp – câu gián tiếp là một phần ngữ pháp căn bản rất quan trọng trong Tiếng Anh. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu khái niệm các kiểu câu này, cách chuyển đổi chúng và làm một số dạng bài chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng anh ra sao? 

*

I. Các dạng câu gián tiếp trong tiếng Anh

1. Câu trần thuật gián tiếp trong tiếng Anh

Câu trần thuật gián tiếp trong tiếng anh là loại câu được viết lại từ câu tường thuật trực tiếp. Tại câu tường thuật gián tiếp, ta không sử dụng dấu ngoặc kép cũng như biến đổi lời nói ở câu trực tiếp. các thay đổi này cụ thể là các chuyển đổi về,tân ngữ, đại từ, thời của động từ,…

S + said /said to sb that/ told sb that + Clause

Ví dụ:

“ I am going to take that sign down next month”, she said.

Bạn đang xem: Chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

-> She said that she was going to take that sign down the following month.

*

2. Câu hỏi gián tiếp trong tiếng Anh

a) Câu Hỏi Yes/No:

Động từ tường thuật sử dụng: ask, wonder, want to know

Thêm if/whether sau động từ tường thuật

S + asked (sb) / wondered / wanted to know + if/whether + Clause

Ví dụ:

“Do you love camping?, Nam asked.

-> Nam asked me if I loved camping.

Chú ý: Nếu trong câu trực tiếp có từ “or not” thì trong câu gián tiếp bắt buộc dùng “whether”.

Ví dụ:

“Does Lan like apples or not?”, he asked.

-> He wondered whether Lan liked apples or not.

b) Câu Hỏi Wh- Questions:

Câu hỏi gián tiếp với từ để hỏi thường chứa các động từ như: ask, wonder, want to know,…

Từ để hỏi và mệnh đề (lùi thì nếu cần thiết) không đảo ngữ thường sẽ được đạt sau động từ để hỏi đã nêu ở trên

S+ asked (sb) / wondered/ wanted to know + Wh-word + S+ V (thì)

Ví dụ:

“How do you take the fruit?”, the farmer asked.

Xem thêm: Những Tựa Game Cấu Hình Cao Cho Pc Của Bạn!, 10 Cấu Hình Máy Tính Chơi Game Hot Nhất 2022

-> The farmer wanted to know how I took the fruit.

3. Câu mệnh lệnh gián tiếp trong tiếng Anh

Đây là kiểu câu rất phổ biến trong đời sống hàng ngày lẫn trong bài thi tiếng Anh. Kiểu câu này thường có hai loại: 

– Câu mệnh lệnh gián tiếp Khẳng định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + to V

Ví dụ:

“Do your things, please.”, he said.

-> He told us to do our things.

– Câu mệnh lệnh gián tiếp phủ định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + to V

Ví dụ:

“Don’t get dirty in the rain.”, she said to her son.

-> She told her son not to get dirty in the rain.

Trường hợp đặc biệt: Khi câu trực tiếp mang nghĩa ra lệnh, ta dùng động từ tường thuật order:

order sb to do st

Ví dụ:

She said to him angrily: “Put it in!”

-> She ordered him to put it in.

II. Các bước chuyển đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp

Để chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào sau động từ tường thuật và thực hiện một số chuyển đổi sau:

1. Lùi Thì Của Câu

Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu ở thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễnQuá khứ tiếp diễn
Hiện tại hoàn thànhQuá khứ hoàn thành
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnQuá khứ hoàn thành tiếp diễn
Quá khứ đơnQuá khứ hoàn thành
Quá khứ tiếp diễnQuá khứ hoàn thành tiếp diễn
Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành tiếp diễnQuá khứ hoàn thành tiếp diễn
Tương lai đơnTương lai đơn trong quá khứ (would/should)
Tương lai gầnTương lai gần trong quá khứ (was/were going to)
Tương lai tiếp diễnTương lai tiếp diễn trong quá khứ
Tương lai hoàn thànhTương lai hoàn thành
Tương lai hoàn thành tiếp diễnTương lai hoàn thành tiếp diễn trong quá khứ

*
2. Chuyển đổi đại từ, tân ngữ và tính từ sở hữu

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
IHe/She
WeThey
YouHe/She/I/They
mehim/her
usthem
youhim/her/me/them
myselfhimself/herself
ourselvesourselves
yourselfhimself / herself / myself
yourselvesthemselves
myhis / her
ourtheir
yourhis / her / my/ their

3. Chuyển đổi một số động từ khuyết thiếu

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Can could
Maymight
Musthad to
Willwould
Shallshould

4. Chuyển đổi một số trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
HereThere
ThisThat
TheseThose
TodayThat day
TonightThat night
tomorrowThe next day/ The following day
Next weekThe following week
YesterdayThe day before/ The previous day
Last weekThe week before/ The previous week
The day after tomorrowIn 2 days’ time
The day before yesterdayTwo days before
NowThen
AgoBefore 

III. Một số trường hợp câu gián tiếp đặc biệt

Đôi khi, tùy vào sắc thái ý nghĩa của câu trực tiếp mà ta sẽ chọn động từ tường thuật phù hợp (ngoài ask, tell), các động từ tường thuật chia làm 2 nhóm chính:

Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với to V:

Offer to V: đề nghị giúp đỡ ai cái gìAdvise sb to V: khuyên ai làm gìInvite sb to V: mời ai làm gìRemind sb to do st: Nhắc nhở ai làm gìWarn sb to V: cảnh cáo ai làm gì

Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với Ving:

Apologize (to sb) for st/ doing st: xin lỗi (ai) về điều gì/ vì đã làm gìAccuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì đã làm gìSuggest Ving: gợi ý làm gìNgoài ra:Exclaim that: khen ngợi = compliment sb on st: khen ai về cái gìExplain that: giải thích rằng

Hi vọng rằng với các kiến thức bổ ích bên trên, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ kiến thức về cách chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng Anh. Mọi nhu cầu về việc học IELTS hay ngoại ngữ, các bạn có thể liên hệ tới hotline của Patado: 024.6285.5588 để được tư vấn tận tình nhất.