Chiến lược kết hợp theo chiều ngang

     
kế hoạch hội nhập ngang (tiếng Anh: Horizontal integration strategy) là chiến lược nhằm sở hữu hoặc gia tăng khả năng kiểm soát đối với các đối thủ cạnh tranh.
*

Chiến lược hội nhập ngang (Horizontal integration strategy)

Định nghĩa

Chiến lược hội nhập ngang trong giờ Anh là Horizontal integration strategy, viết tắt: HT strategy.Chiến lược hội nhập ngang là chiến lược nhằm sởhữu hoặc gia tăng khảnăng kiểm soátđối với cácđối thủcạnh tranh.

Bạn đang xem: Chiến lược kết hợp theo chiều ngang

Đặc trưng

- Chiến lược hội nhập ngang được theo đuổi vày một doanh nghiệp để củng ráng vị cố gắng của nó trong ngành.Một công ty thực hiện loại chiến lược này thường xuyên sáp nhập hoặc thâu tóm về một doanh nghiệp khác đã trong cùng quy trình tiến độ sản xuất.

Ví dụ, Disney sáp nhập cùng với Pixar (sản xuất phim), Exxon với điện thoại (sản xuất dầu, tinh chế cùng phân phối) hoặc sáp nhập Daimler Benz và Chrysler (phát triển, chế tạo và kinh doanh nhỏ xe hơi).

- Một vào những xu hướngđáng chú ý trong quản trị chiến lược ngày nay là tăng cường sửdụng chiến lược hội nhập theo chiều ngang nhưmột chiến lược tăng trưởng.

- sở hữu bán, sáp nhập, giành quyền kiểm soát giữa cácđối thủcạnh tranh (thâu cầm thù địch) mang đến phép tăng lợi thếkinh tếnhờqui mô và mang đến phép doanh nghiệp chuyển giao các nguồn lực và năng lực cạnh tranh.

Xem thêm: Cách In Slide Trong Powerpoint 2010,2007,2013, Bài 7: In Slide Trong Powerpoint

Mục đích

- mục đích của hội nhập theo hướng ngang (HI) là cải tiến và phát triển công ty về qui mô, tăng sự biệt lập hóa sản phẩm, đạt được ưu thế theo qui mô, giảm đối đầu hoặc tiếp cận thị phần mới.Khi nhiều công ty theo đuổi chiến lược này trong cùng một ngành, nó vẫn dẫn cho hợp tuyệt nhất ngành (thậm chí độc quyền).

Các ngôi trường hợp vận dụng chiến lược hội nhập ngang

Theo Fred. R.David, kế hoạch hội nhập ngang hoàn toàn có thể trở thành một chiến lược tuyên chiến và cạnh tranh rất bổ ích trong một số trong những trường thích hợp sau đây:

- lúc doanh nghiệp có thể độc quyền kinh doanh trong một khu vực vực hay là một vùng một mực mà không bị đe dọa bởi cơ quan chính phủ làm bớt sự cạnh tranh.

- lúc doanh nghiệp marketing trong một ngành có vận tốc tăng trưởng cao.

- khi doanh nghiệp tất cả đủ nguồn lực có sẵn nhân sự với tài chính cần thiết để cai quản lí thành công xuất sắc doanh nghiệp sau khi qui mô sẽ mở rộng.

- Khi các đối thủ tuyên chiến và cạnh tranh có thay đổi động ví dụ như thiếu nhân sự quản lí lí v.i.p hoặc thiếu một mối cung cấp lực nhất định nào đó mà doanh nghiệp vẫn sở hữu; cần chú ý rằng kế hoạch hội nhập theo hướng ngang không tương thích trong trường thích hợp đối thủ tuyên chiến và cạnh tranh hoạt động kém kết quả vì trong trường hợp đó ngành sẽ suy giảm.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình cai quản trị chiến lược, NXB Đại học kinh tế tài chính Quốc dân;Horizontal Integration, Strategic Management Insight)