Chien doi dien lông tap 48

     

Nội dung phim "Kishiryu Sentai Ryusoulger"

Kishiryu Sentai Ryuusouger (Siêu Nhân tránh Sĩ khủng long thời tiền sử Ryusoulger) hay Chiến nhóm Kị sỹ long Ryusoulger hoặc Chiến nhóm Kị sỹ khủng long thời tiền sử Ryusoulger. Đây là phim siêu nhân thứ 43 được khởi chiếu năm 2019, sau thời điểm phim siêu nhân Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger kết thúc.

*
*
*
*
*
*

Kishiryu Sentai Ryusoulger Pink