Cách tạo danh mục bảng trong word 2010

     

Việc tạo hạng mục bảng biểu theo chương, phần là điều bắt buộc có trong những bài báo cáo, luận văn… triển khai theo chương, phần giúp mình tiết kiệm thời gian rất nhiều vì nó sẽ auto không cần phải ngồi gõ tay từng số đồ vật tự.

Hiểu rõ về luật pháp đánh số lắp thêm tự cho hạng mục bảng biểu:

Theo cơ chế thì Bảng, biểu phải đánh số sản phẩm công nghệ tự tự động hóa nhảy theo chương hoặc phần của báo cáo.

Ví dụ:

Bảng/Biểu 1.1 thể hiện đây là Bảng/Biểu thứ nhất nằm trong chương/phần đồ vật 1Bảng/Biểu 1.2 thể hiện đó là Bảng/Biểu thứ 2 nằm vào chương/phần đồ vật 1…Tượng tự đến Bảng/Biểu 2.1 là Bảng/Biểu trước tiên nằm vào chương/phần 2

Để làm tốt phần này mình đề xuất nắm giỏi vững bài bác Tạo Mục Lục từ bỏ Động Theo Chương, phần trong Word năm nhâm thìn – 2019


Nội dung bài xích viết


Thực hiện chế tác Heading theo chương, phần nằm trong word

Bước 1: Đánh title Heading mang lại Chương/Phần. Lựa chọn tiêu đề Chương/Phần phải đánh số lắp thêm tự --> tại tab Home lựa chọn Current List

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài phía dẫn cách tạo danh mục bảng biểu tự động hóa theo chương, phần trong word 2016, 2019 vẫn kết thúc. Các bạn có vướng mắc gì vui vẻ bình luận bên dưới bài viết. Chúc các bạn thành công!