Cách sửa trực tiếp trên file pdf

     
I. Phần mềm chỉnh sửa file PDF tốt nhất hiện nayII. Trang web chỉnh sửa file PDF trực tuyến tốt nhất

Mình nghĩ là các bạn chắc cũng đã ít nhất một lần từng thử chuyển đổi file PDF sang file Word để sửa dữ liệu và không thành công đúng không